Černošice
Černošice

Pořádek ve městě, úklid, svoz odpadu aj.


Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk prstů na jedné ruce 

Použitý potravinářský olej v takto velké nádobě můžete odevzdat ve sběrném místě v technických službách, Topolská 660 v pondělí a ve středu od 7:00 do 17:00 nebo v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Pokud byste měla použitý potravinářský olej např.v pet láhvi, můžete využít i další sběrná místa. Veřejně přístupné černé 120 l nádoby na olej jsou umístěny u DPS na Vráži, u pošty a před technickými službami.

Naděžda Švehlová, 5. 8. 2019

Vyhláška o sekání o používání hlučných strojů ve dnech pracovního klidu a ve svátek je zveřejněna na webu města.

Sekání na soukromých pozemcích ovlivnit nemůžeme, máme za to, že v médiích se o tom mluví neustále, ale je na každém z nás, jak se k přírodě zachová.

Na městských pozemcích jsme sekání omezili.

Naděžda Švehlová, 10. 7. 2019

Změny ve svozu nejsou. Biodpad se stále sváží ve středu. Pokud se vyskytne problém se svozem, volejte, prosím, firmu Rumpold -  telefonní číslo 251 640 846.

Naděžda Švehlová, 15. 7. 2019

Stromy se snažíme zalévat, máte pravdu, že místo je trochu nešťastně zvoleno. Stromy jsou tam vysazeny již řadu let. Sucho v posledních několika letech neprospívá žádným stromům.

Naděžda Švehlová, 10. 7. 2019

Dobrý den,

bioodpad se jako komunální odpad nevyváží.

Nádobu je nutné přistavit na nejbližší svozové místo, což ve Vašem případě je roh ulice Na Vyhlídce a Jansova.

Naděžda Švehlová, 26. 3. 2019

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v této oblasti 6.4. od 8:00 do 12:00 a kontejnery na biodpad v těchto termínech 27.4., 25.5., 22.6., 20.7., 17.8., 14.9., 12.10.,9.11 a 7.12. vždy od 9:00 do 12:00.

Naděžda Švehlová, 8. 3. 2019

Dobrý den,

svoz bioodpadu v zimních měsících odpadá, záčíná opět první středu v březnu.

Celoročně pro odložení bioodpadu můžete využít sběrné místo v technických službách a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

Naděžda Švehlová, 20. 12. 2018

Vážená paní Okenfussová,

kontejner Vám samozřejmě můžeme přistavit, cena je dle váhy odpadu. Zavolejte, prosím, na telefonní číslo 251 641 183, je třeba se domluvit na podrobnostech.

Děkujeme.

Naděžda Švehlová, 26. 10. 2018

Informace k "Akci velkoobjemové kontejnery podzim 2018" najdete v aktualitách na webu města nebo v sekci technických služeb

mesto/mestsky-urad/struktura-informace-odboru/technicke-sluzby/

Naděžda Švehlová, 10. 9. 2018

Sekání travnatých pásů podél komunikací by mělo probíhat podle potřeby. Ne vždy se nám to však daří z důvodu dlouhodobého podstavu počtu pracovníků technických služeb.

Pomoc občanů města, kteří se o zelené pásy před svými nemovitostmi starají sami, velmi vítáme a dovolujeme si jim i touto cestou poděkovat.

 

Naděžda Švehlová, 9. 7. 2018

Děkujeme za ocenění naší práce, velmi si toho vážíme.

Naděžda Švehlová, 23. 5. 2018

Čištění ulice V Kosině již částečně proběhlo, ale nemohlo být řádně dokončeno z důvodu zaparkovaných automobilů. Opětovné čištění bude probíhat 22.5.2018.

Děkujeme za pochopení.

 

Naděžda Švehlová, 14. 5. 2018
Dobrý den,
 
uvedeným problémem jsme se zabývali, zatím však nemáme k dispozici definitivní návrh řešení. Od té doby došlo k personálním změnám ve firmě AQUACONSULT. Bylo proto nutné tuto záležitost znovu posoudit. V následujícím týdnu bude na Vaší přípojce osazen digitální dataloger, podle kterého ověříme průběh tlaku na konci talkového pásma, kde se nachází Vaše nemovitost. Na základě výsledků měření se budeme zabývat návrhy řešení dané věci.
Jiří Jiránek, 25. 4. 2018

V současné době je odborem technických služeb prováděn celoplošný úklid města, který bude trvat nejpozději do konce května.

Naděžda Švehlová, 24. 4. 2018

Svozovým dnem v ulici Myslbekova je středa.

Naděžda Švehlová, 8. 3. 2018

Poplatek za komunální odpad lze platit převodem na účet města i osobně na pokladnách města.

Bližší informace Vám poskytne pí Dagmar Ovečková - finanční odbor

Naděžda Švehlová, 8. 3. 2018

Informace o svozu bioodpadu velkoobjemovými kontejnery jsou zveřejněny v Informačním listu a dále je najdete na webových stránkách města   Svoz bioodpadu velkoobjemovými kontejnery

Naděžda Švehlová, 8. 3. 2018
Vaše připomínka byla předána svozové firmě ke sjednání nápravy .
Děkujeme za upozornění.
Renáta Petelíková
9. 11. 2017
Nádoba na bioodpad musí být hnědé barvy ve velikosti 110 - 240l.
Renáta Petelíková
9. 11. 2017
Bioodpad od nemovitostí bude vyvážen naposledy 13.12.2017 a začne od 1.3.2018
Renáta Petelíková, 1. 11. 2017

Vážená paní Tychnová,

děkujeme za upozornění, závadu jsme nahlásili firmě Eltodo, která pro nás veřejné osvětlení spravuje.

Porouchy veřejného osvětlení lze hlásit rovnou na tel.čísle 800 101 109.

Naděžda Švehlová, 23. 10. 2017

V naší obci máme nyní 18 kontejnerových stání, která jsou pravidelně vyprazdňována svozovou firmou (např.papír 3x týdně a plast 2x týdně) a kde je pravidelně zajišťován úklid technickými službami.

Kontejnery v Karlické ulici jsou hojně využívány našimi občany, bylo by možná lépe začít využívat jiné kontejnerové stání, které je méně exponované a kde někdy ani k naplněnosti nedochází.

Mapu a seznam kontejnerových stání najdete na webu města.

Mapa stanovišť kontejnerů na tříděný odpad    

Seznam stanovišť nádob na tříděný odpad

Děkujeme za Vaši připomínku, o určitých změnách do budoucna uvažujeme.

Naděžda Švehlová, 11. 10. 2017

Olej můžete odevzdat ve sběrném místě odboru technických služeb, Topolská 660.

Provozní doba sběrného místa: pondělí  8:00 - 17:00

                                              středa  8:00 - 17:00

                                              sobota 8:00 - 12:00

Bližší informace na telefonu 251 641 183

Naděžda Švehlová, 17. 8. 2017

Děkujeme za upozornění, ceduli připevníme.

Naděžda Švehlová, 8. 8. 2017
Vážená paní Urbanová,
 
OZV 1/2015 o veřejném pořádku je stále platná, byla změněna dvěma následnými OZV - 3/2016 a 2/2017. Obě tyto vyhlášky jsou na webových stránkách města v záložce město Černošice - obecně závazné vyhlášky. Tyto vyhlášky však neměnily čl. III. odst. I. OZV 1/2015, který stále platí v původním znění (e_download.php?file=data/faq/odpoved1705_1.pdf&original=ozv_1_2015_scan.pdf) - sekat lze tedy v pracovní dny a v sobotu od 8 do 20 hod. V neděli je použití hlučných strojů a zařízení zakázáno.
Renáta Petelíková, 2. 8. 2017

Televizi můžete odložit ve sběrném místě v technických službách, Topolská. 660, Černošice a to v pondělí nebo ve středu od 8:00 do 17:00 nebo v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. Doklady nepotřebujete.

Naděžda Švehlová, 29. 5. 2017

Pro občany města je kontejner na velkoobjemový odpad  umístěn v areálu technických služeb, Topolská 660, provozní doba v pondělí a ve středu od 8:00 do 15:00 hod. nebo v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Můžete také využít akce velkoobjemové kontejnery na jaře a na podzim. Bližší informace o těchto akcích naleznete na webu města v sekci technických služeb.

Naděžda Švehlová, 26. 5. 2017

Kontaktujte prosím pracovníky finančního odboru, kteří Vám potřebné údaje sdělí - tel. 221 982 518

Naděžda Švehlová, 17. 5. 2017

Svoz bioodpadu z nádob občanů probíhá každou středu v období od 1.3. do 14.12. Nádoba musí být připravena k odvozu nejpozději v 7:00 hod v den  svozu. Svoz probíhá až do odpoledních hodin.

Pokud u Vás svoz neproběhl, kontaktujte, prosím, firmu Rumpold - tel . 251 640 846.

Poplatek je součástí celkové platby za odpad, která je 600,- Kč za osobu trvale hlášenou nebo případně za objekt, ve kterém není nikdo trvale hlášen.

Naděžda Švehlová, 17. 5. 2017

Kontejner v Ukrajinské ulici se vyváží 1x týdně. Okolí kontejneru je pravidelně 3x týdně uklízeno pracovníky technických služeb.

Naděžda Švehlová, 19. 4. 2017

Tento úklid řeší pracovníci technických služeb. Bohužel nám to ztěžuje práci zejména při udržování zelených pásů podél komunikací.

Město má obecně závaznou vyhlášku o ochraně veřejného pořádku -  vyhláška č. 1/2015 - ve které mimo jiné jsou v čl. IV. uvedeny i povinnosti osob v souvislosti s držením psů.

Po městě máme rozmístěno cca 180 odpadkových košů (převážná většina je opatřena i držákem na sáčky na psí exkrementy), které jsou pravidelně vyprazdňovány a  sáčky jsou doplňovány. Nyní budeme i koše opět přidávat, ale tím pravděpodobně tyto nepořádky nevyřešíme. Je to všechno pouze v lidech.

Městská policie, pokud  nepořádníky přistihne, toto samozřejmě na místě řeší, ale zda má občan na procházce se psem sebou i sáček na psí exkrement kontrolovat nemůže.

 

Naděžda Švehlová, 15. 2. 2017

Děkujeme za upozornění. Uvolněný retardér jsme prozatím odstranili. Počítáme s opravou.

Naděžda Švehlová, 9. 2. 2017

Děkujeme za upozornění.

Odpadkové koše budou do této lokality přidány  během jarních měsíců.

Naděžda Švehlová, 9. 2. 2017
Na stránkách odboru životního prostředí, oddělení péče o krajinu je umístěno Sdělení a metodický návod, vydaný odborem odpad Ministerstva životního prostředí k použití a případnému zvolení IČP, pokud nebylo přiděleno  Živnostenským úřadem. V případě nejasností lze kontaktovat Ing. Jansu 221 982 212, nebo Mgr. Haugvice 221 982 471
Naděžda Švehlová, 16. 1. 2017

Děkujeme za upozornění, zábradlí je již opraveno.

Naděžda Švehlová, 30. 12. 2016

Dobrý den,

tuto informaci Vám poskytne pí Dagmar Ovečková - tel. 221982518.

Naděžda Švehlová, 23. 11. 2016

Je nám líto, ale žádné informace o Vaší kočičce nemáme. Kontaktovalli jsme i městskou policii, ale ani jim žádný nález hlášen nebyl a ani ze strany města neproběhl odchyt a odvoz do útulku.

Děkujeme.

Naděžda Švehlová, 1. 9. 2016

Cena za kontejner na bioodpad je 1.130,-Kč.

Kontejner Vám přistavíme na základě objednávky (objednávku je nutno uzavřít alespoň 2 dny předem), po dohodě Vám kontejner můžeme nechat do druhého dne. Cena přitom zůstává stejná.

Přistavení a odvoz kontejnerů provádíme zpravidla ve všedních dnech, výjimečně - jen pokud stačí kapacita - Vám můžeme kontejner ponechat i přes víkend. Cena opět zůstává stejná.

Naděžda Svehlová, 29. 6. 2016

Plechovky a ostatní kovový odpad můžete odevzdat ve sběrném místě v technických službách a v hasičárně v Mokropsích.

Děkujeme.

Naděžda Švehlová, 6. 6. 2016

Dobrý den,

 

ve vyhlášce č. 428/2001 Sb. se uvádí, že…. „při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. (1,5 barů). Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.(2,5 barů)...“ Tlak v síti je dán rozdílem nadmořské výšky hladiny vodojemu a nadmořské výšky odběrného místa. Je možné, že při nadstandardních odběrech vody (např. o víkendu za teplého počasí), může tlak poklesávat. Proti tomu se však nelze účinně bránit.

Jiří Jiránek, 24. 5. 2016

S tímto problémeme se bohužel setkáváme i u dalších kontejnerů určených na směsný komunální odpad chatařů. Městská policie tyto prostory pravidelně monitoruje a technické služby uklízejí.

 

Renáta Petelíková, 29. 4. 2016

Ze strany města v Černošicích průběžně uklízejí pracovníci Technických služeb. Vedle toho je již po několikáté místními občany pořádána doplňková akce na Den země – čili de facto již zapojeni jsme. Váš podnět nicméně předáme organizátorům této akce, aby se třeba na tomto portálu registrovali a využili jej jako další možnost informování místních obyvatel. Dále Váš podnět předáme Komisi pro životní prostředí a vzhled města. Děkujeme.

Naděžda Švehlová, 25. 4. 2016

Vámi zmiňovaný pozemek je ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Správou železniční dopravní cesty, která by měla zajišťovat také úkllid. Máte pravdu, toto místo je skutečně smetištěm plným odpadků a nedopalků.Město Černošice nyní  vstoupilo do jednání se Správou železniční dopravní cesty, aby úklid probíhal nejenom na peróně, ale i na tomto přilehlém pozemku a aby byl i zde umístěn odpadkový koš.

Děkujeme za upozornění.

Naděžda Švehlová, 29. 3. 2016

Černošice mají na svém území zaveden poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (ve znění pozdějších předpisů) a Obecně závazné vyhlášky města Černošice č. 2/2015 o místních poplatcích, kdy plátcem může být: fyzická osoba, která má v Černošicích trvalý pobyt , nebo má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekraci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Pokud dům vlastní právnická osoba, musí s firmou Rumpold sepsat smlouvu o svozu odpadu a s technickými službami "Smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem zavedeným městem"

Dagmar Ovečková, 15. 3. 2016
Přeji krásný den,
uvedený problém řešíme a průběžně do uvedené oblasti vysíláme hlídku strážníků.
Mgr. Gregor Dušička, 26. 2. 2016
Přeji krásný den,
provoz v obytných zónách se řídí příslušnými ustanoveními zákona o provozu na pozemních komunikacích. Městská policie Černošice v současné době přestupky, spáchané nedovoleným parkováním, v uvedených ulicích řeší, ale jak jsem zjistil z interních záznamů, zpravidla domluvou. Pravděpodobně si lidé, jak je patrné z vašeho dopisu, domluvit nedají a budeme muset opět sáhnout k tvrdšímu řešení, což sebou nese ukládání sankcí. Osobně jsem vděčný za tento dopis, neboť při jednání s radnicí a občany se mohu opřít o názor jiného občana, který v daném místě bydlí a situaci vnímá tímto způsobem. K celé věci v minulém týdnu proběhlo jednání, z něhož mám v současné době k dispozici informaci, že se chystá ve všech obytných zónách v Dobřichovicích, zvýšení počtu parkovacích míst, která budou řádným způsobem vyznačena.
Část dopisu, která se týká překračování rychlosti v obci a řešení těchto přestupků mohu sdělit, že v současné době probíhá měření v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích, a to v místech, kde nám Policie ČR schválila úsek měření. V jiných místech měření možné není. Pokud máte pocit, že se ve vaší ulici překračuje povolená rychlost, můžete prostřednictvím své radnice požádat o to, aby městská policie požádala o stanovení nového úseku měření. Nemohu však v této věci předjímat rozhodnutí Policie ČR, a proto nemohu ani slíbit, že v dané ulici měřit začneme.
 
Mgr. Gregor Dušička, 26. 2. 2016

Dobrý den,

o sníženém poplatku ani o občasném svozu město neuvažuje.  V poplatku, který platíte je zahrnut i svoz bioodpadu, odstranění tříděných odpadů a  dále i možnost odkládání dalšího biodpadu, nebezpečných odpadů, elektroodpadu, pneumatik a velkoobjemových odpadů ve sběrném místě v areálu technických služeb města.

Naděžda Švehlová, 5. 1. 2016

Dobrý den,

kontejnery na bioodpad přistavujeme pouze v obci Černošice. Okolním obcím tuto službu neposkytujeme.

 

Naděžda Švehlová, 21. 12. 2015

Dnešního dne jsem obdržel žádost o vyjádření ve věci měřiče rychlosti, umístěného v ul. Karlštejnská v Černošicích, a to ve směru od Solopisk. Nejprve musím říci, že tento měřič neumístila MP a ani k tomuto nemá žádný jiný vztah. Jedná se o informativní zařízení, které působí na řidiče, kteří vjedou do města a neuvědomí si, že by měli svoji rychlost této skutečnosti přizpůsobit. Ti slušní svoji rychlost upraví a ti neslušní jsou prostě neslušní.

Každé zařízení potřebuje pro svůj bezchybný provoz určité podmínky, které je třeba zajistit. To znamená, že proto, aby bylo určité vozidlo včas a správně změřeno a aby byla výsledná rychlost včas zobrazena na světelné tabuli, je třeba dané vozidlo změřit v určité vzdálenosti, a to tak, že musí jet přímo proti tomuto zařízení. Není-li tato vzdálenost dodržena, dochází zde zpravidla k chybě v měření nebo k pozdnímu zobrazení výsledné rychlosti na světelné desce, což je zpravidla kontraproduktivní.  Já osobně neznám přesné parametry tohoto zařízení, ale nastavení a odbornou montáž provedla firma, která zařízení vyrobila.

O přemístění zařízení se v současné době neuvažuje, a to z důvodu toho, že pokud bychom toto zařízení přemístili sami, nejsme schopni zajistit svými prostředky odborné nastavení systému a také bychom přišli o záruku na uvedený produkt.  Pokud bychom o přemístění požádali výrobce, zcela jistě by to stálo určité finanční prostředky, se kterými v současném rozpočtu není počítáno.

Pokud mohu z pozice městské policie posoudit umístění tohoto zařízení, musím říci, že řidiči zpravidla překračují rychlost na rovných a přehledných úsecích, kde mají určitý pocit bezpečí. A právě zde je potřeba tyto osoby na uvedené porušení dopravních předpisů upozornit, což takto umístěné dopravní zařízení umožňuje.  Dovolím si konstatovat i to, že řidiči zpravidla reagují lépe na toto světelné zařízení, než na dopravní značení, kterým je označen začátek obce a ze kterého vyplývá právě ona uvedená rychlost 50 km/hod.

Mgr.Gregor Dušička, 25. 11. 2015

Dobrý den,

svoz bioodpadu i směsného komunálního odpadu probíhá vždy ve stanovený den bez ohledu na to, zda na tento den připadá jakýkoli svátek.

22. 10. 2015
Odvoz odpadu bude probíhat normálně. V ulici se bude před č.p. 58 opravovat
porucha na vodovodním řadu. Ulice tedy nebude průjezdná, ale zajet se do ní bude moci.
Naděžda Švehlová, 20. 10. 2015

Dobrý den,

omlouváme se za pozdní odpověď. Komunikace se v zimě udržuje podle plánu zimní údržby. Komunikace V Lavičkách je jako dojezdová, tudíž jako třetí v pořadí.

 

Naděžda Švehlová, 16. 10. 2015

Dobrý den,

cyklostezka do Radotína bude uzavřena cca do konce října, kdy by měly být ukončeny veškeré práce spojené s kácením havarijních topolů podél cyklostezky.

Naděžda Švehlová, 16. 10. 2015

S tímto problémeme se bohužel setkáváme i u dalších kontejnerů určených na směsný komunální odpad chatařů. Městská policie tyto prostory pravidelně monitoruje.

Pokuta zatím udělena nebyla, neukázněný občan musí být přímo přistižen při odkládání odpadu. 

Naděžda Švehlová, 25. 9. 2015

Děkujeme za upozornění, Vaši stížnost jsme předali vedení svozové firmy ke sjednání nápravy.

Naděžda Švehlová, 11. 8. 2015

Pokud dojde k poškození popelnice, stačí zavolat firmě, která svoz zajišťuje.  Poškozenou popelnici Vám nahradí právě tato firma, nikoliv město.
Popelnice je majetkem občana a s platbou poplatku za svoz odpadu nemá nic společného.

Naděžda Švehlová, 11. 8. 2015

Na akce velkoobjemové kontejnery jaro nebo podzim čekat nemusíte. Velkoobjemový odpad můžete celoročně odložit ve sběrném místě v technických službách, Topolská 660, Černošice, a to v pondělí nebo ve středu od 7:00 do 17:00 nebo v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

   

Naděžda Švehlová, 10. 8. 2015

Dobrý den,

sekačku všeobecně řadíme mezi hlučné stroje, proto podle vyhlášky č.1/2015 nemůžete sekačkou mimo stanovený čas sekat.

Hladina decibelů není ve výše uvedené vyhlášce stanovena.

Naděžda Švehlová, 21. 5. 2015

Nejdůležitější je, zda bude v nemovitosti někdo hlášen k trvalému pobytu - v tom případě se bude platit poplatek podle počtu hlášených osob. Nebude-li tomu tak a budete nemovitost užívat pouze k rekreaci, pak budete městu platit poplatek ve výši odpovídající jedné fyzické osobě.

Společně a nerozdílně znamená, že městu zaplatíte poplatek (za 1 fyzickou osobu ve výši 492 Kč za rok) bez ohledu na počet vlastníků, tedy každý jeden z vás nebude platit část poplatku odpovídající jeho vlastnickému podílu na nemovitosti, ale měli byste se dohodnout, kdo poplatek městu uhradí v plné výši a vzájemně se vyrovnat.

Jana Ullrichová, 6. 5. 2015

Dobrý den,

můžete si zakoupit nádobu na bioodpad. Tato nádoba musí být hnědé barvy. Svoz probíhá každou středu v období od 1.3. do 14.12. Svozové místo je stejné jako u nádoby na směsný komunální odpad. Služba je hrazena v poplatku za směsný komunální odpad.

Dále můžete bioodpad odložit v areálu technických služeb, Topolská 660, Černošice. Provozní doba sběrného místa je v pondělí a ve středu od 7:00 do 17:00 hod a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. Služba je bezplatná.

Od loňského roku  nabízíme novou bezplatnou službu občanům spočívající v přistavování kontejnerů v různých oblastech města. Tato služba probíhá vždy v sobotu od 9:00 do 12:00 hod. Rozpis najdete na webu města v sekci technických služeb a také byl zveřejněn v informačních listech.

Pokud budete mít větší množství bioodpadu,  můžete si v technických službách objednat přistavení kontejneru. Služba je zpoplatněna.

Při odkládání biodpadu je třeba třídění na větve a ostatní bioodpad  z důvodu  následného využití.

Naděžda Švehlová, 15. 4. 2015

Dobrý den,

bioodpad můžete odložit v areálu technických služeb, Topolská 660, Černošice. Provozní doba sběrného místa je v pondělí a ve středu od 7:00 do 17:00 hod a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Od loňského roku  nabízíme novou službu občanům spočívající v přistavování kontejnerů v různých oblastech města. Tato služba probíhá vždy v sobotu od 9:00 do 12:00 hod. Rozpis najdete na webu města v sekci technických služeb a také byl zveřejněn v informačních listech.

Obě tyto služby jsou bezplatné. 

Dále si můžete v technických službách objednat kontejner na bioodpad, který přistavíme na Vámi určené místo. Tato služba je zpoplatněna.

Při odkládání biodpadu je třeba třídění na větve a ostatní bioodpad  z důvodu  následného využití.

Naděžda Švehlová, 14. 4. 2015

Dobrý den,

břeh řeky bude uvádět do původního stavu firma, která prováděla bagrování. Bude opravovat i poškozenou lavičku, upravovat travnatou plochu a také provede opravu rozježděných obrubníků. Termín všech je oprav je do 30.4.2015.

Naděžda Švehlová, 24. 3. 2015

Vánoční stromek odevzdejte ve sběrném místě v areálu technických služeb, Topolská 660, Černošice.

Otevírací doba sběrného místa je v pondělí a ve středu od 7:00 do 17:00 hod a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Naděžda Švehlová, 12. 1. 2015

Dobrý den,

odstranění komunálního odpadu občanů probíhá každý týden ve třech svozových dnech - středa, čtvrtek, pátek - bez ohledu na to, zda je tento den státním svátkem či ne.

Naděžda Švehlová, 22. 12. 2014

Dobrý den,

nápojové kartony se odkládají do černého kontejneru s oranžovým víkem. Tyto kontejnery jsou z důvodu menší naplněnosti umístěny pouze na 12 stanovištích (z celkového počtu 18) na separovaný odpad.

Seznam stanovišť kontejnerů na tříděný odpad

Naděžda Švehlová, 26. 11. 2014

Dobrý den,

poslední svoz bioodpadu v roce 2014 bude ve středu 10.prosince.

 

Naděžda Švehlová, 25. 11. 2014
Dobrý den,
 
děkujeme Vám za upozornění. Situaci necháme prověřit našimi pracovníky vodovodů a kanalizací a v případě zjištění problému se zanesením části kanalizační stoky, což lze z Vaší otázky předjímat, zajistíme její vyčištění.
 
Jiří Jiránek, 14. 11. 2014

Dobrý den,

nádoby na odpad jsou skutečně Vaším majetkem. Jestliže při výsypu dojde k poškození nádoby, nahlašte tuto závadu společnosti Rumpold, tel. 251 640 846, která pro nás odstraňování odpadu zajišťuje.

Naděžda Švehlová, 14. 11. 2014

Dobrý den,

pytle na bioodpad se již neprodávají.

Bioodpad lze odvézt do sběrného místa v areálu technických služeb - provozní doba je v pondělí a ve středu od 7:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Doporučujeme Vám zakoupit si nádobu na bioodpad (musí být hnědé barvy). Bioodpad z nádob sváží svozová firma každou středu s výjimkou zimních měsíců. Stačí pouze nádobu umístit na svozové místo, tzn. před Váš dům. Pokud kolem Vás svozová firma neprojíždí, umístěte ji na nejblližší svozové místo.

V těchto týdnech můžete také využít svoz bioodpadu velkoobjemovými kontejnery - bližší informace najdete na webu města.

Naděžda Švehlová, 29. 10. 2014
Dobrý den, paní Eliášová,
 
píšu Vám na základě Vašeho dotazu týkajícího se možného používání hlučných strojů a zařízení. Hlučné stroje a zařízení nelze na území města Černošice v neděli používat.
Regulaci obsahuje OZV č.5/2012, která je zveřejněná na webových stránkách města www.mestocernosice.cz, v sekci ,,Město Černošice", záložka ,,Obecně závazné vyhlášky".
 
Mgr. Slávka Kopačková, 25. 8. 2014

Dobrý den,

databázi s evidencí vodoměrů vede pro město společnost AQUACONSULT. Samotnou výměnu vodoměrů průběžně provádí pracovníci města podle jejich stáří. O výměnu tedy není potřeba žádat. Spotřeba na vodoměru je vykazována v m3, spotřebu v litrech lze odvodit z polohy ukazatelů (ručiček) na vodoměru.

 

Jiří Jiránek, 15. 7. 2014

Ve Vámi zmiňované oblasti jsou umístěny 3 odpadkové koše, které jsou pravidelně vyváženy v pondělí, ve středu a v pátek. O umístění dalších košů neuvažujeme.

Naděžda Švehlová, 4. 6. 2014

Do kontejnerů, které nám poskytla Diakonie Broumov, můžete odložit i děravé lůžkoviny. Veškeré věci, které od nás putují do Broumova, jsou dále tříděny a pokud nemohou být využity k charitativním účelům, jsou dále průmyslově zpracovávány (využití např.v průmyslu na hadry). Věci, které už nejde průmyslově zpracovat, odložte do popelnice na směsný komunální odpad.

Naděžda Švehlová, 2. 6. 2014

Vážená paní Ullmannová,

děkujeme za Váš podnět, ale tento problém týkající se Tachlovic my vyřešit nemůžeme. Doporučujeme Vám obrátit se na Váš obecní úřad.

Naděžda Švehlová, 26. 3. 2014

Pro fyzickou osobu, která má v Černošicích trvalý pobyt, činí poplatek 492,- Kč/osobu/rok.

Pro fyzickou osobu, která má ve městě ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činí poplatek 492,- Kč/objekt/rok.

Poplatek jsou povinni platit i cizinci.

Splatnost 1. části poplatku je do 31. 3., splatnost 2. části pak do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Číslo účtu je 30015-388063349/0800.

VS byl poplatníkovi přidělen při registraci a je stejný jako v minulém roce. Pokud poplatník nezná svůj VS, lze ho zjistit na finančním odboru -  p. Dagmar Ovečková.

Podrobný přehled plateb, účtů termínů.

Jana Ullrichová, 6. 3. 2014

Dobrý den,

v zimní sezoně 2013 – 2014 probíhá svoz bioodpadu takto:

        prosinec 2013  –    svoz pouze  4.12. a 11.12.

         leden  2014       –   svoz odpadá

         únor   2014       –   svoz odpadá

 

Od 1. března 2014 bude svoz bioodpadu probíhat opět  každou středu.

 

K odstranění bioodpadu lze celoročně využít i sběrného místa v OTS, Topolská 660

         pondělí a středa    7.00 - 17.00 hod

         sobota                 8.00 - 12.00 hod

 

Bližší informace na tel.čísle: 251 641 183

Děkujeme.

Naděžda Švehlová, 18. 11. 2013

Dobrý den,

v tomto případě musíte oslovit Váš obecní úřad a domluvit se tam. Město Černošice zajišťuje tyto služby pouze pro občany Černošic.

Naděžda Švehlová, 30. 9. 2013
Dobrý den, pane Řeháčku,
 
používání hlučných strojů na území města Černošice upravuje vyhláška č. 5/2012, která byla schválena usnesením zastupitelstva č. Z/19/7/2012 ze dne 22. 11. 2012.
 
 
Mgr. Veronika Novotná, 24. 7. 2013

Dobrý den,

občané i chataři, kteří vlastní nemovitost v Černošicích, mají dle vyhlášky povinnost odkládat směsný komunální odpad do nádob k tomu určených (což jsou popelnice, které jsou v jejich vlastnictví, a jsou umístěny na komunikacích, kudy projíždí svozová firma).

Kontejnery na komunální odpad (o obsahu 1.100 l nebo 9m3) jsou určeny pouze pro chatové oblasti, do kterých nemůže zajíždět svozová firma. Jsou umístěny v ulici Radotínská - chatová oblast Na Vírku, v ulici Topolská - chatová oblast Radost a Jas, ulice na Drahách - chatová oblast Pod Hladkou Skálou, ulice Ukrajinská - chatová oblast V Topolí, ulice Slunečná - chatová oblast Lavičky a Slunečná, ulice V Habřinách - chatová oblast Zátoka Radosti a Habřiny.

Naděžda Švehlová, 23. 4. 2013

Dobrý den,

pytle na bioodpad se již neprodávají.

Bioodpad lze odvézt do sběrného místa v areálu technických služeb - provozní doba je v pondělí a ve středu od 7:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Pokud Vaší rekreační oblastí projíždí svozová firma, doporučujeme Vám zakoupit nádobu na bioodpad (musí být hnědé barvy). Nádobu stačí přistavit na svozové místo a bioodpad Vám bude odvážet svozová firma. Svoz bioodpadu probíhá každou středu s výjimkou zimních měsíců.

 

Naděžda Švehlová, 9. 4. 2013

Dobrý den,

plán čištění komunikací na webových stránkách není.

Úklid komunikací po zimě začíná zpravidla od ulic V Horce. Postupujeme od ulic ve svazích (z důvodu přívalových dešťů) po ulice v rovných úsecích. Mnohdy jsou dle potřeby upřednostněny i ulice více znečištěné.

V letošním roce probíhá z důvodu nepříznivého počasí úklid komunikací se zpožděním teprve v těchto dnech.

Naděžda Švehlová, 8. 4. 2013

Dobrý den,

v otevřených ohništích, zahradních krbech a otevřených grilovacích zařízeních je zakázáno spalovat suchý rostlinný materiál (např.shrabané listí za zahrádek a veřejných prostranství) s výjimkou suché dřevní hmoty (dřevo).

Naděžda Švehlová, 12. 11. 2012

Thank you for your very kind note. It is indeed very rewarding to know people do notice and appreciate the improvements that we have been trying to make to our town. I have passed your comments directly to some of my colleagues involved, including the Technical Services department. We are glad you have chosen Cernosice as your new home and hope that you enjoy being part of the local community. Please feel free to contact us anytime with comments, questions or suggestions.

 

Filip Korinek, 14. 9. 2012

Dobrý den,
v současné době kontejnery na velkoobjemový odpad  v Černošicích umístěny nejsou. Za tímto účelem město pořádá 2x ročně  (vždy na jaře a na podzim) akci velkoobjemové kontejnery. Informaci o konání této akce najdete na www.mestocernosice.cz v sekci struktura úřadu - informace odborů - odbor technické služby - akce velkoobjemové kontejnery. Plán svozu bude zveřejněn i na vývěsních deskách a v Informačním listu.
Naděžda Švehlová, odbor technické služby
 

3. 9. 2012

Dobrý den,
v případě, že občanům nestačí jedna nádoba, je možné, aby si zakoupili další, počet nádob na osobu není omezen.
Celostátním průměrem je zjištěno, že občan vyprodukuje 42 l směsného komunálního odpadu  za týden. Důsledným tříděním, které město Černošice podporuje vybudováním 16 kontejnerových stání na tříděný odpad, je umožněno snížit objem odpadu.
Naděžda Švehlová, odbor technické služby
 

3. 9. 2012

Dobrý den,
ve spolupráci s městskou policií jsou občané upozorňováni na větve přerůstající do komunikací. Odstraňování těchto větví je povinností vlastníků nemovitostí.
Naděžda Švehlová, odbor technické služby

3. 9. 2012

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět k rozšíření informovanosti občanů. Přehled svozu  odpadu jsme umístili na stránkách města v sekci Městský úřad / Struktura - informace odborů - odbor technických služeb.
S pozdravem,
Naděžda Švehlová, odbor technických služeb
 

31. 1. 2012

Dobrý den,
svozový vůz projíždí ulicí Ukrajinská a Topolská. Do osady u Jedličkových Lázní se nedostane. Z tohoto důvodu je zřízeno stanoviště kontejnerů pro tuto chatovou oblast v ulici Topolská. Jedná se o 3 černé kontejnery o obsahu 1 100 l, do kterých lze směsný komunální odpad odkládat.
Naděžda Švehlová, odbor technických služeb
 

Dobrý den,
pokud je spalováno v objektu občana nevhodné palivo je to těžko postižitelné, vzhledem k problematické průkaznosti této skutečnosti.
Obraťte se nejprve na  Stavební úřad Černošice, který může vyzvat majitele objektu k zajištění revize  spalovacího zařízení a komínového tělesa.
Dalším  řešením je měření tmavosti kouřové vlečky vystupující z komína pracovníkem Odboru životního prostředí metodou podle Ringelmanna, která se vyjadřuje ve stupních 0-5.   Po dobu roztápění zařízení (kotle) ze studeného stavu v trvání nejdéle 30 minut, může tmavost kouře dostoupit až do úrovně stupně 3. V obdobných situacích se ale orgán ochrany ovzduší dostává do důkazní nouze, neboť není možné prokázat, že je spalováno nevhodné palivo a občanem porušován zákon.
Za současných právních předpisů je proto znečišťování ovzduší  spalováním nevhodného paliva v kotlích na tuhá paliva občanem těžko řešitelné.
Daniela Blažková, odbor životního prostředí

Vážená paní Bajerová,

váš dotaz jsme konzultovali ve společnosti Ekodomov, kde nám sdělili následující:
Biologicky rozložitelné pleny se mohou kompostovat, ale výrobce to nedoporučuje. Plena obsahuje sice obal kompostovatelný, ale vnitřek tzv. absorbenty nejsou doporučeny do kompostu.  Plena, která není z biologicky rozložitelného materiálu udělá na skládce komunálního odpadu tzv.. trvalou konzervu. Biologicky rozložitelná se za určitý čas na skládce rozpadne. Průzkumem firmy Ekodomov bylo zjištěno, že žádný dodavatel eko plen kompostování nedoporučuje.
 
Renáta Petelíková
odbor Technických služeb města
Sběrný dvůr v Černošicích přebírá upotřebený jedlý olej. Olej je třeba odevzdat ve vhodné nádobě; množství je libovolné.
 S pozdravem
                 M.Fialová, ved. OŽP