Černošice
Černošice

Hotové občanské průkazy

 

 

Informaci o hotovém občanském průkazu obdržíte prostřednictvím SMS nebo e-mailové zprávy na kontakt, který jste poskytli při podání žádosti. V případě, že jste neuvedli žádný, bude doklad připraven k předání v zákoně stanoveném 30-ti denním termínu.

 

K převzetí občanského průkazu (OP) si připravte BEZPEČNOSTNÍ OSOBNÍ KÓD (BOK), který chrání doklad proti zneužití v případě jeho ztráty nebo odcizení podobně jako např. platební kartu. Zvolte si (vymyslete si) kombinaci 4 – 10-ti číslic (pouze číslice), které si zadáte do terminálu přímo na místě převzetí nového OP. BOK se bude používat při osobním jednání na úřadech, v bankách, poště a dalších místech, které budou vybaveny příslušnými terminály. Při třetím chybném zadání BOKu dojde k jeho zablokování. Odblokování provedede úřad obce s rošířenou působností za správní poplatek 100,- Kč. 

 

Při převzetí nového občanského průkazu s elektronickým čipem si můžete (není to povinnost) aktivovat identifikační certifikát v čipu, který umožní vzdálený přístup k Portálu veřejné správy. Přístup k údajům v čipu je chráněn IDENTIFIKAČNÍM OSOBNÍM KÓDEM (IOK).  Zvolte si (vymyslete si) kombinaci 4 – 10-ti číslic (pouze číslice), které si zadáte do terminálu přímo na místě převzetí nového OP. Současně si zadáte DEBLOKAČNÍ OSOBNÍ KÓD (DOK), který umožní odblokování IOK v případě, že tento bude po třetím chybném zadání zablokován. DOK je rovněž složen ze 4 – 10-ti číslic, které si zvolíte při převzetí nového OP. Dojde-li po desátém chybném zadání DOKu k zablokování identifikačního certifikátu v čipu, jeho odblokování bude možné pouze na úřadu obce s rozšířenou působností. Také změnu těchto kódů lze provést pouze na těchto úřadech.

 

Osoby do 15 ti let, osoby s omezením ve svéprávnosti a další osoby (viz Zákon o OP) bezpečnostní kódy BOK, IOK a DOK nezadávají.

Občanský průkaz si musí klient převzít osobně, za osobu mladší 15-ti let jej převezme oprávněný zástupce.

 

Při příchodu si vytiskněte pořadové číslo v 1.patře budovy (ke každému jednotlivému dokladu jeden lístek). Můžete využít možnost objednání přes internet na určitou hodinu v rámci úředních hodin pro veřejnost.