Černošice
Černošice

Digitální karta řidiče, karta vozidla a karta podniku

Upozornění ohledně digitálních karet řidiče pro občany UA - lze vydávat karty řidiče s omezenou platností na půl roku (185 dní), a to na základě ukrajinského řidičského průkazu a platného pasu s vyznačeným vízem za účelem strpění.

 

 Digitální karta řidiče, karta vozidla a karta podniku

 Paměťová karta řidiče pro digitální tachograf

 

Digitální karty do tachografu se vydávají na základě žádosti osoby do vozidel vybavených záznamovým zařízením podle Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 (digitálním tachografem) nebo pro řidiče, který takové vozidlo hodlá řídit a je držitelem příslušného řidičského oprávnění pro řízení takového vozidla. Pokud vydaná digitální karta řidiče neztratila platnost, musí být uznávána všemi členskými státy EU.

Rozlišují se tři typy digitálních karet: a) digitální karta řidiče b) digitální karta podniku (firemní) c) digitální karta servisní

Ve věci vydávání digitálních karet je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu nebo sídla žadatele. Při podání žádosti o vydání digitální karty nelze využít elektronickou formu podání ani podání prostřednictvím pošty.

Žádost o vydání digitální karty se vyřizuje ve lhůtě patnácti pracovních dní od podání žádosti za správní poplatek 700,- Kč

Osoba, které má být digitální karta vydána je povinna převzít ji osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci, při vyzvednutí je třeba předložit platný doklad totožnosti s fotografií.

Na uvedeném odkazu je možné v mapě nalézt pro Vás nejbližší úřad obce s rozšířenou působností:

http://statistiky.stemmark.cz/orp/

 Digitální karta řidiče

K žádosti o digitální kartu řidiče a jejímu následnému vydání musí být přiloženo:

  1. platný řidičský průkaz
  2. platný občanský průkaz
  3. digitální karta (pokud je žadatel již jejím držitelem)

Digitální karta řidiče se vydává na dobu nejdéle 5 let, žádost o její výměnu se přijímá nejdříve 2 měsíce před koncem platnosti stávající karty.

 Digitální karta podniku (firmy)

K žádosti o digitální kartu podniku a jejímu následnému vydání musí být přiloženo:

  1. platný občanský průkaz
  2. zplnomocnění při zastupování (nejedná-li statutární zástupce)

Digitální karta podniku se vydává na dobu nejdéle 5 let, žádost o její výměnu se přijímá nejdříve 2 měsíce před koncem platnosti stávající karty.

 Digitální karta servisní

K žádosti o servisní digitální kartu a jejímu následnému vydání musí být přiloženo:

  1. platný občanský průkaz
  2. kopie osvědčení či certifikátu vydávaného Českým metrologickým institutem
  3. živnostenské oprávnění či koncesní listina
  4. úředně ověřená plná moc při zastupování

Digitální karta servisní se vydává na 1 rok, žádost o její výměnu se přijímá nejdříve 2 měsíce před koncem platnosti stávající karty.

 

Podrobnosti najdete v těchto předpisech:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 a prováděcí Nařízení Komise (EU) č.2016/799.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

 

Interaktivní odkaz k objednání do systému

  Za tuto stránku odpovídá Bc. Michaela Bradáčová

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie