Černošice
Černošice

Označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče

Od 1. 1. 2022 nabývají účinnosti novelizovaného ustanovení §67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a novela vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Z uvedeného označení vyplývají poskytovatelům domácí zdravotní péče následující práva:

  1. Řidič vozidel opatřených označením č. O 5b nemusí v případech, kde to charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání, přičemž nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

  2. Na vozidla označená tímto označením se vztahuje platnost výjimky plynoucí z dodatkové tabulky „jen zásobování“, „mimo zásobování“, resp. „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhu“.

Speciální označení "O 5b"  lze vydat na základě žádosti, ke které musí žadatel doložit potřebné podklady.

K žádosti je potřeba doložit:

a) je-li žadatelem fyzická osoba:

  • průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem
  • rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem (zákon o zdravotních službách)
  • adresu místa kontaktního pracoviště

b) je-li žadatelem právnická osoba:

  •  výpis z obchodního rejstříku
  • rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem (zákon o zdravotních službách)
  • seznam zaměstnanců, na které bude žádat označení č. O 5b, včetně potvrzení o tom, že to jsou její zaměstnanci
  • adresu místa kontaktního pracoviště

Kde situaci řešit:

Podskalská 19, Praha 2, správní odbor

 

Žádost o vydání označení vozidla poskytovatele DZP (42.38 kB) 

 

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín