Černošice
Černošice

Dočasné (depozit) a trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel


 

O dočasné vyřazení vozidla může vlastník nebo provozovatel vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava). Tato doba nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V odůvodněných případech na žádost vlastníka vozidla lze lhůtu prodloužit po 12-ti měsících od uložení ,  kdy žadatel doloží existenci vozidla ( prohlášením o místě kde je vozidlo odstaveno, popř. fotografiemi). Toto prodloužení již není časově omezeno.

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemnou plnou mocí vlastníkem vozidla.

Písemnou žádost podejte na předepsaném tiskopisu („Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel“- formulář a doplňující informace ke stažení na adrese www.mdcr.cz) 

Pro vyřízení je nutné mít následující doklady:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz),
  • originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu či výpisu z obchodního rejstříku firmy,
  • technický průkaz,
  • osvědčení o registraci vozidla (dříve OTP),
  • tabulky registrační značky (dříve SPZ),
  • paměťovou kartu k digitálnímu tachografu (byla-li vydána).

Dočasné vyřazení - tabulky registrační značky (dříve SPZ), osvědčení o registraci vozidla a paměťová karta (byla-li vydána) budou uloženy na úřadě a toto bude zapsáno do technického průkazu.

Trvalé vyřazení – odevzdáte tabulky registrační značky (dříve SPZ), osvědčení o registraci vozidla a paměťovou kartu (byla-li vydána). Součástí žádosti je doklad o ekologické likvidaci motorového vozidla.

Správní poplatky:

  • dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel - 200,-Kč
  • trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel - zdarma
  • prodloužení dočasného vyřazení vozidla z registru vozidel 50,-Kč

K ukončení dočasného vyřazení vozidla je potřebné předložit doklad o pojištění odpovědnosti a zabezpečit platnost technické prohlídky vozidla, měření emisí, tzn. splnit podmínky pro provoz vozidla na pozemních komunikacích.

V režimu dočasného vyřazení lze provést změnu (například prodej, tedy převod vozidla z původního vlastníka na nového).Tento úkon lze provést pouze na registračním místě obce s rozšířenou působností, kde je vozidlo deponováno.

Kde situaci řešit:
Podskalská 19, Praha 2, Správní odbor, 1.patro nebo Karlštejsnká 259, Černošice

Doporučujeme Vám využít objednání přes internet

                                                                                      Za tuto stránku odpovídá Milan Burian

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie