Černošice
Černošice

Přestavba silničního vozidla

  

Vozidlo - přestavba silničního vozidla

1.    Označení - pojmenování

2. Základní informace

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace

6. Na které instituci lze řešit

7. Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

10.  Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

11.  Elektronická služba, kterou lze využít

12.  Podle kterého právního předpisu se postupuje

  

 Vozidlo - přestavba silničního vozidla

 

 1.    Označení - pojmenování

Vozidlo - přestavba silničního vozidla

 2. Základní informace

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismů nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla. Za změnu podstatných částí se považuje:

•  změna druhu pohonu, výměna motoru za jiný typ,

•  změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení vozidla,

•  změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,

•  změna kategorie vozidla.

Nahrazuje-li se nebo doplňuje-li se vozidlo o novou nebo jinou součást nebo výbavu, musí tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené zákonem viz níže. O přestavbu vozidla se nejedná, jestliže jeho výrobce prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba) nebo provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu), Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní  vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a nemusí být úředně ověřena.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace

Podáním písemné žádosti o přestavbu silničního vozidla.

 6. Na které instituci lze řešit

Žádost o přestavbu silničního vozidla řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou  působností v České republice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

Na oddělení evidence vozidel MěÚ Černošice.

  • pracoviště Podskalská 19, Praha 2 
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

•  vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit přímo na místě,

•  doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,

•  úředně neověřenou plnou moc k žádosti o přestavbu silničního vozidla udělenou vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost provozovatel. Dále neúředně ověřenou plnou moc pokud vyřizuje záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo neúředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,

•  osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),

•  osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz),

•  podrobný popis přestavby silničního vozidla,

•  návrh na změny údajů, zapisovaných do osvědčení o registraci vozidla část II (tzv. velkého technického průkazu),

•  technickým popisem s výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,

•  technickým protokolem, vydaným STK.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dvoustránkový formulář žádosti o povolení přestavby vozidla je k dispozici na pracovišti. Případně na stránkách v sekci Formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek za schválení přestavby vozidla činí:

•  1.000,- Kč u ostatních vozidel.

Platba správního poplatku se provádí na místě. Poplatek je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11.  Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o schválení přestavby vozidla nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 12.  Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0