Černošice
Černošice

Výpis z evidenční karty řidiče a výpis z registru řidičů o záznamu a stavu bodového hodnocení


 

Ve věci vydávání národních výpisu z evidenční karty řidiče je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele. Žadatel musí podat žádost osobně na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností.

O výpis může požádat:

  • fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené;
  • fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje žádá, ověřeného příslušným orgánem.

Žadatel předloží:

  • písemnou žádost o výpis (není stanoven úřední tiskopis),
  • platný doklad totožnosti,. řidičský průkaz.

Správní poplatek je 15,- Kč za první stranu a 5,-Kč za každou další započatou stránku..

Lhůta pro vyřízení je zákonem stanovena na 30 kalendářních dní od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče.

Právní postup vyřízení požadavku je stanoven: Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Kde situaci řešit:
Podskalská 19, Praha 2, správní odbor, 1.patro

Doporučujeme Vám využít objednání přes internet

                                                                                   Za tuto stránku odpovídá Milan Burian