Černošice
Černošice

Spotřebitelský ombudsman


S cílem napomoci spotřebitelům, zejména seniorům, poškozeným praktikami některých prodejců při uzavírání spotřebitelských smluv mimo prostory obvyklé pro jejich podnikání v rámci hromadně organizovaných prodejních nebo nabídkových akcí (často realizovaných formou prodejních zájezdů), stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu pravidla pro postup živnostenských úřadů pod názvem Spotřebitelský ombudsman

Spotřebitelský ombudsman není nový úředník či další úřad. Spotřebitelský ombudsman je označení pro systém, který za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní oklamaným a zneužitým spotřebitelům, především seniorům,

  • efektivně,
  • rychle
  • a bezplatně

se domoci svých spotřebitelských práv.

Spotřebitelský ombudsman je zaveden za účelem okamžitého řešení palčivého problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích akcí. Na nich je v řadě případů prodáváno zboží nebo jsou nabízeny služby za použití tzv. nekalých obchodních praktik. Spotřebitelům je nuceno ke koupi zboží, které ve skutečnosti nepotřebují. V mnohých případech se navíc jedná o zboží značně předražené.

Spotřebitelský ombudsman tedy není novým úředníkem, ale "využitím" existující sítě celkem 227 obecních živnostenských úřadů.

Spotřebitel se díky nově zaváděnému systému bude moci zdarma obrátit na některý ze živnostenských úřadů, kde s ním bude vyplněn jednoduchý vstupní formulář, kterým založí případ, jenž bude dále zpracován místně nejbližší nevládní neziskovou organizací. Tato organizace potom bude radit, resp. zastupovat spotřebitele, a to opět bezplatně.

Systém současně umožní případnou snazší kontrolu dotčeného prodejce orgány státu.

Pokud se spotřebitel rozhodne obrátit se na nevládní neziskovou organizaci přímo sám, jsou mu zde k dispozici kontakty na takové organizace, která se zabývají ochranou spotřebitele. Spotřebitelé mohou případně využít publikovaných vzorů.

Věříme, že takto nastavený systém bude účinným nástrojem pro ochranu spotřebitele v boji proti nekalým obchodním praktikám, respektive záchrannou sítí, jež spotřebiteli umožní efektivní a bezplatnou ochranu jeho práv porušených nepoctivými obchodníky v průběhu tzv. předváděcích akcí.

Spotřebitelský ombudsman znamená pomocnou ruku státu, podanou všem postiženým spotřebitelům, zejména našim seniorům.

Spotřebitelský ombudsman je systém, který za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní spotřebitelům efektivně, rychle a bezplatně se domoci svých spotřebitelských práv.

Pokud jste schopni vyřídit si věc sami, můžete využít webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, na kterých jsou umístěny formuláře příslušných podání. Potřebujete-li pomoci, živnostenský úřad s Vámi sepíše protokol – spotřebitelský záznam, který postoupí včetně předložených dokumentů přímo Vámi zvolené spotřebitelské organizaci k řešení problému.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:

V úředních hodinách na pracovišti:

Podskalská 19, Praha 2, odbor živnostenský úřad, přízemí budovy

Za tuto stránku odpovídá H. Vyhnalová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie