Černošice
Černošice

Formuláře v agendách vodního hospodářství


Příl.1 Formulář PDF Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
Příl.2 Formulář PDF Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Příl.3 Formulář PDF Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
Příl.4 Formulář PDF Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu
Příl.5 Formulář PDF Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Příl.6 Formulář PDF Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Příl.7 Formulář PDF Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
Příl.8 Formulář PDF Žádost o stavební povolení k vodním dílům
Příl.9 Formulář PDF Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
Příl.10 Formulář PDF Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
Příl.11 Formulář PDF Žádost o udělení souhlasu
Příl.12 Formulář PDF Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
Příl.13 Formulář PDF Žádost o vyjádření
Příl.14 Formulář PDF Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
Příl.15 Formulář PDF Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
Příl.16 Formulář PDF Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
Příl.17 Formulář PDF Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Příl.18 Formulář PDF Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Příl.19 Formulář PDF Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Příl.20 Formulář PDF Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
Příl.21 Formulář PDF Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
Příl.22 Formulář PDF Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
Příl.23 Formulář PDF Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
Příl.24 Formulář PDF Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod
Příl.25 Formulář PDF Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
--- Formulář DOC Žádost o vydání společného povolení
--- Formulář PDF Žádost o výjimku

 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Podskalská 19, Praha 2, odbor životního prostředí, 5. patro budovy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul