Černošice
Černošice

Formuláře v agendách vodního hospodářství


Příl.1 Formulář PDF Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu - elektronický formulář

Příl.2 Formulář PDF Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu - elektronický formulář
Příl.3 Formulář PDF Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu - elektronický formulář
Příl.4 Formulář PDF Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu - elektronický formulář
Příl.5 Formulář PDF Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu - elektronický formulář
Příl.6 Formulář PDF Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu - elektronický formulář
Příl.7 Formulář PDF Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu - elektronický formulář
Příl.8 Formulář PDF Žádost o stavební povolení k vodním dílům
Žádost o stavební povolení k vodním dílům - elektronický formulář
Příl.9 Formulář PDF Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) - elektronický formulář
Příl.10 Formulář PDF Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu - elektronický formulář
Příl.11 Formulář PDF Žádost o udělení souhlasu
Žádost o udělení souhlasu - elektronický formulář
Příl.12 Formulář PDF Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení - elektronický formulář
Příl.13 Formulář PDF Žádost o vyjádření
Žádost o vyjádření - elektronický formulář 
Příl.14 Formulář PDF Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl - elektronický formulář
Příl.15 Formulář PDF Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav - elektronický formulář
Příl.16 Formulář PDF Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru - elektronický formulář
Příl.17 Formulář PDF Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění - elektronický formulář
Příl.18 Formulář PDF Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění - elektronický formulář
Příl.19 Formulář PDF Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel - elektronický formulář
Příl.20 Formulář PDF Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu - elektronický formulář
Příl.21 Formulář PDF Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu - elektronický formulář
Příl.22 Formulář PDF Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu - elektronický formulář
Příl.23 Formulář PDF Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu - elektronický formulář
Příl.24 Formulář PDF Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod - elektronický formulář
Příl.25 Formulář PDF Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla - elektronický formulář
--- Formulář DOC Žádost o vydání společného povolení
--- Formulář PDF Žádost o výjimku

 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Podskalská 19, Praha 2, odbor životního prostředí, 5. patro budovy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie