Černošice
Černošice

Formuláře v agendách vodního hospodářství


    Formuláře na portálu Ministerstva zemědělství ČR ve formátu PDF
    Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu - elektronický formulář
    Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu - elektronický formulář
    Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu - elektronický formulář
    Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu - elektronický formulář
    Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu - elektronický formulář
    Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu - elektronický formulář
    Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu - elektronický formulář
    Žádost o stavební povolení k vodním dílům - elektronický formulář
    Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) - elektronický formulář
    Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu - elektronický formulář
    Žádost o udělení souhlasu - elektronický formulář
    Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení - elektronický formulář
    Žádost o vyjádření - elektronický formulář 
    Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl - elektronický formulář
    Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav - elektronický formulář
    Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru - elektronický formulář
    Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění - elektronický formulář
    Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění - elektronický formulář
    Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel - elektronický formulář
    Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu - elektronický formulář
    Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu - elektronický formulář
    Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu - elektronický formulář
    Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu - elektronický formulář
    Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod - elektronický formulář
    Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla - elektronický formulář
  Formulář DOC Žádost o vydání společného povolení
  Formulář PDF Žádost o výjimku

 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Podskalská 19, Praha 2, odbor životního prostředí, 5. patro budovy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pohled z Horky: Foto Petr Kubín