Černošice
Černošice

Vydání cestovního dokladu


Občanovi se vydává cestovní pas se strojově čitelnou zónou a biometrickými prvky.

Cestovní pas se strojově čitelnou zónou a biometrickými prvky (dále jen e-pas) se vydává ve lhůtě do 30 dnů.

 • Žádá-li občan o vydání e-pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů.
 • Platnost e-pasu u občanů nad 15 let je 10 let, u dětí do 15 let je platnost 5 let.

  Platnost ztraceného nebo odcizeného e-pasu zaniká ohlášením jeho ztráty nebo ohlášením jeho odcizení.
  Pokud se vám náhodou stane, že e-pas, který jste nahlásili jako ztracený nebo odcizený naleznete, jste povinni jej odevzdat neprodleně kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu, nebo na policii.

   

Co předkládat při žádosti o vydání e-pasu:

Žádosti o vydání e-pasu se zpracovávají v systému elektronických CD, není třeba předkládat fotografie a vyplněnou žádost! Žadatel se však musí dostavit osobně na jakýkoliv úřad s rozšířenou působností po celé republice včetně úřadů městských částí Prahy a to z důvodu pořízení obrazu obličeje a otisku prstů.

Poplatek se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

Doklady potřebné k vydání CP musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii.

 

Dospělí – platnost 10 let

 • platný občanský průkaz
 • stávající CP platný i neplatný (pokud byl vydán)
 • 600,- Kč na uhrazení správního poplatku

   

  Mladiství (15 – 18 let) – platnost 10 let
  Upozornění: žadatel se musí dostavit na úřad společně se zákonným zástupcem, případně musí předložit písemný, úředně ověřený souhlas zákonného zástupce   

 • platný občanský průkaz
 • stávající CP platný i neplatný – pokud byl vydán
 • rodný list žadatele
 • 600 Kč na uhrazení správního poplatku

   

  Děti (do 15 let) – platnost 5 let
  Upozornění: žadatel – zákonný zástupce se musí dostavit na úřad s dítětem

 • OP (pokud byl vydán)
 • stávající CP platný i neplatný (pokud byl vydán)
 • rodný list dítěte 
 • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • 100,- Kč na uhrazení správního poplatku

   

    Správní poplatek za vydání e-pasu ve zkrácené lhůtě :

  1) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 • občanům starším 15 let             6 000 Kč
 • občanům mladším 15 let           2 000 Kč

    2) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů

 • občanům starším 15 let             3 000 Kč
 • občanům mladším 15 let           1 000 Kč

   

   

Informace o hotovém cestovním pasu a jeho převzetí:

Cestovní pas by měl klient převzít osobně, za osobu mladší 15-ti let jej převezme oprávněný zástupce.  Vydání na zástupci na základě zvláštní plné moci s ověřnými podpisy je možné pouze v případech hodných zvláštního zřetele.

Informaci o hotovém cestovním pasu obdržíte prostřednictvím SMS nebo e-mailové zprávy na kontakt, který jste poskytli při podání žádosti. V případě, že jste neuvedli žádný, bude doklad připraven k předání v zákoně stanoveném 30-ti denním termínu.

Vyzvednutí cestovního pasu vyráběného ve zkrácené lhůtě do 24 hodin je možné pouze na pracovišti Ministerstva vnitra.

 Za tuto stránku odpovídá R. Vyhňáková

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie