Černošice
Černošice

Vydání cestovního dokladu


Občanovi se vydává cestovní pas se strojově čitelnou zónou a biometrickými prvky.

Cestovní pas se strojově čitelnou zónou a biometrickými prvky (dále jen e-pas) se vydává ve lhůtě do 30 dnů.

 • Žádá-li občan o vydání e-pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů.
 • Platnost e-pasu u občanů nad 15 let je 10 let, u dětí do 15 let je platnost 5 let.

  Platnost ztraceného nebo odcizeného e-pasu zaniká ohlášením jeho ztráty nebo ohlášením jeho odcizení.
  Pokud se vám náhodou stane, že e-pas, který jste nahlásili jako ztracený nebo odcizený naleznete, jste povinni jej odevzdat neprodleně kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu, nebo na policii.

   

Co předkládat při žádosti o vydání e-pasu:

Žádosti o vydání e-pasu se zpracovávají v systému elektronických CD, není třeba předkládat fotografie a vyplněnou žádost! Žadatel se však musí dostavit osobně na jakýkoliv úřad s rozšířenou působností po celé republice včetně úřadů městských částí Prahy a to z důvodu pořízení obrazu obličeje a otisku prstů.

Poplatek se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

Doklady potřebné k vydání CP musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii.

 

Dospělí – platnost 10 let

 • platný občanský průkaz
 • stávající CP platný i neplatný (pokud byl vydán)
 • 600,- Kč na uhrazení správního poplatku

   

  Mladiství (15 – 18 let) – platnost 10 let
  Upozornění: žadatel se musí dostavit na úřad společně se zákonným zástupcem, případně musí předložit písemný, úředně ověřený souhlas zákonného zástupce   

 • platný občanský průkaz
 • stávající CP platný i neplatný – pokud byl vydán
 • rodný list žadatele
 • 600 Kč na uhrazení správního poplatku

   

  Děti (do 15 let) – platnost 5 let
  Upozornění: žadatel – zákonný zástupce se musí dostavit na úřad s dítětem

 • OP (pokud byl vydán)
 • stávající CP platný i neplatný (pokud byl vydán)
 • rodný list dítěte 
 • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • 100,- Kč na uhrazení správního poplatku

   

    Správní poplatek za vydání e-pasu ve zkrácené lhůtě :

  1) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 • občanům starším 15 let             6 000 Kč
 • občanům mladším 15 let           2 000 Kč

    2) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů

 • občanům starším 15 let             3 000 Kč
 • občanům mladším 15 let           1 000 Kč

   

   

Informace o hotovém cestovním pasu a jeho převzetí:

Cestovní pas by měl klient převzít osobně, za osobu mladší 15-ti let jej převezme oprávněný zástupce.  Vydání na zástupci na základě zvláštní plné moci s ověřnými podpisy je možné pouze v případech hodných zvláštního zřetele.

Informaci o hotovém cestovním pasu obdržíte prostřednictvím SMS nebo e-mailové zprávy na kontakt, který jste poskytli při podání žádosti. V případě, že jste neuvedli žádný, bude doklad připraven k předání v zákoně stanoveném 30-ti denním termínu.

Vyzvednutí cestovního pasu vyráběného ve zkrácené lhůtě do 24 hodin je možné pouze na pracovišti Ministerstva vnitra.

 Za tuto stránku odpovídá R. Vyhňáková