Černošice
Černošice

Podání připomínky / námitky k projednávanému územnímu plánu nebo jeho změně


Podání připomínky / námitky k projednávanému územnímu plánu nebo jeho změně využijete v případě, kdy nesouhlasíte se zveřejněným návrhem územního plánu nebo jeho změnou. Vydaný územní plán může výrazně ovlivnit možnost využití pozemku, především pro plánovanou výstavbu, ale i pro jiné způsoby využití. To se týká i stávajících nemovitostí. Proto je tato územně plánovací dokumentace veřejně projednávána a vlastníci nemovitostí i ostatní občané mohou hájit svá práva. Proces projednávání územního plánu nebo jeho změny má zákonem stanovený postup.

Připomínky může uplatnit u pořizovatele každý:

  • při projednávání návrhu zadání územního plánu nebo jeho změny a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou
  • k návrhu územního plánu nebo jeho změny pro společné jednání a to do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky
  • k návrhu územního plánu nebo jeho změny pro veřejné projednání a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání návrhu územního plánu nebo jeho změny

Námitky mohou podat pouze při veřejném projednání:

  • vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení
  • oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury)
  • zástupce veřejnosti (fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům zmocněná nejméně 1/10 občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občany příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územně plánovací dokumentace).

Lhůta pro podání námitek je do 7 dnů od veřejného projednání písemně u pořizovatele

Formuláře:

 

Úřední hodiny

PO + ST  8:00 - 17:00

ostatní dny (ÚT, ČT a PÁ) - pouze telefonní hovory

Riegrova 1209, Černošice, odbor územního plánování

 

                                                                                   Za tuto stránku odpovídá H. Ušiaková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie