Černošice
Černošice

Oznámení změn v živnosti

Oznámení změn v živnosti


 

Změny, k nimž dochází během podnikání – např. změna sídla podnikání, odpovědného zástupce, je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů od jejich vzniku. Tato povinnost se netýká pouze změn, které již byly zapsány v obchodním rejstříku a v evidenci obyvatel. Změny se oznamují na formuláři Změnový list. Živnostenský úřad zapíše změnu do živnostenského rejstříku a podnikateli zašle vyrozumění nebo nový výpis z živnostenského rejstříku.

V případě osobní návštěvy formulář nevyplňujte, vyplní ho s vámi referent na přepážce.

 

Správní poplatky

100,- Kč za provedení změny v živnostenském rejstříku

 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa     8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek     8:00 - 12:00 hodin

Podskalská 19, Praha 2, odbor živnostenský úřad, přízemí budovy

Za tuto stránku odpovídá H. Vyhnalová