Černošice
Černošice

Kompenzace daně z nemovitosti


Kompenzační příspěvek je možno poskytnout fyzickým osobám, které jsou výlučnými majiteli¹  domu* v Černošicích a  spadají do jedné z následujících skupin:

  1. občané – vlastníci rodinného domu, kterým ke dni 31. 5. 2011 bylo 65 let žijící osamoceně nebo společně s jednou další osobou starší 65 let, kteří jsou příjemci starobního důchodu a jsou trvale přihlášeni v Černošicích nejméně od 1. 1. 1995, při splnění dalších podmínek uvedených níže;
  2. občané – vlastníci stavby pro rodinnou rekreaci, kterým ke dni 31. 5. 2011 bylo 65 let, žijící osamoceně nebo společně s jednou další osobou starší 65 let, kteří jsou příjemci starobního důchodu a jsou trvale přihlášeni v Černošicích nejméně od 1. 1. 2005, při splnění dalších podmínek uvedených níže (bod 8 – kritéria pro hodnocení), pokud jsou vlastníky této stavby pro rodinnou rekreaci nejméně od 1. 1. 1995
  3. příjemci sociálních dávek poskytovaných dle zákona č. 111/2006 (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), kterým byla tato dávka vyplacena (nebo nárok na její výplatu vznikl) v roce 2017, při splnění dalších podmínek uvedených níže
  4. občané, nespadající do předchozích skupin, kteří jsou v sociální situaci, jejíž posouzení je hodné zvláštního zřetele – na základě individuálního posouzení životní situace sociální komisí rady města a rozhodnutí rady města

*Dům – tj. rodinný dům a stavba pro rodinnou  rekreaci (chata), nikoliv byt nebo dům sloužící k podnikatelské činnosti nebo činnostem s ní souvisejícími

Další podmínky, které musí splňovat osoba podávající přihlášku do řízení o poskytnutí kompenzačního příspěvku jsou uvedeny v Programu - celé znění (157.33 kB) 2021.

Město Černošice si vyhrazuje právo údaje uvedené v přihlášce o poskytnutí kompenzačního příspěvku ověřit. V případě, že bude dodatečně zjištěno, že údaje uvedené v přihlášce jsou úplně nebo jen z části nepravdivé, je žadatel povinen již poskytnutý kompenzační příspěvek vrátit.

Kompenzační příspěvek ve výši rozdílu výše daně za rok 2012 proti roku 2011 je možno poskytnout osobám, které se přihlásí do řízení o jeho vyplacení do 31. 7. 2020 na adrese Městský úřad Černošice, pracoviště matrika, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice. Formulář přihlášky do řízení o kompenzační příspěvek je umístěn v elektronické podobě také zde (42 kB), a v písemné podobě je také k dispozici v podatelně Městského úřadu Černošice, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice.

Program pro rok 2021 projednalo a schválilo zastupitelstvo města 15. 4. 2021 pod číslem usnesení Z/20/3/2021.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Eva Řehořová - Karlštejnská 259, Černošice, Správní odbor - matrika

Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová
 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie