Černošice
Černošice

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt


Předmětem tohoto poplatku je přechodný pobyt fyzických osob poskytovaný za úplatu za účelem rekreace v katastru města Černošice.

Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 15,- Kč. Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá ve městě Černošice za účelem rekreace. Poplatek pro obec vybírá a odvádí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Obecné informace k místním poplatkům

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Riegrova 1209, Černošice, finanční odbor, kancelář č. 5, tel. 221 982 527

Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová