Černošice
Černošice

Poplatek ze psa


Předmětem tohoto poplatku je každý pes starší tří měsíců. Poplatníkem je držitel psa; držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Černošice.

Poplatek za jednoho psa činí ročně:

  • 700,- Kč
  • za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa (s výjimkou držitelů psa stanovených v písm. b) 1.400,- Kč
  • za druhého a dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu 300,- Kč.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 5. nebo ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech 31. 5. a 31. 10. příslušného kalendářního roku.

Číslo účtu pro platbu poplatku ze psa je 19-388063349/0800, VS je adresné označení poplatníka a bylo přiděleno v r. 2012 nebo při pozdější registraci. VS sdělí kontaktní pracovníci na požádání. Všechny náležitosti platby jsou také uvedeny v přehledné tabulce na stránce finančního odboru.

 
Informace o termínu úhrady poplatku za psa bude odesílána pouze poplatníkům, kteří o to požádají - v případě zájmu pošlete e-mail na adresu financni@mestocernosice.cz, případně zavolejte na tel. 221 982 518 nebo zašlete zprávu na telefon 602 315 248 a uveďte své jméno, e-mail, na který chcete upozornění poslat, a typ poplatku, na jehož termín placení chcete být upozorněni.
 
příklad SMS:
adresát: 602315248
text: poplatek ze psa – Jméno a Příjmení – zasílat na e-mail nazev@xxxx.xx
 
příklad e-mailu
text: žádám o zasílání e-mail upozornění na platbu poplatku ze psů na adresu odesílatele  Jméno a Příjmení

 

Obecné informace k místním poplatkům

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Dagmar Ovečková - Riegrova 1209, Černošice, finanční odbor, kancelář č. 5, tel. 221 982 518

 Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová