Černošice
Černošice

Rekonstrukce II/115


Pro nejaktuálnější informace sledujte:

Etapa V.

Dočasná změna trasy a zastávek pro linky PID 315, 664, 665 a 951
Jízdní řády autobusových linek PID

Od 1. 4. 2019 dojde k úplné uzavírce krajské silnice ll/115 v úseku od ul. Kladenské k Havlíčkově ulici. Uzavírka by měla trvat dle současných předpokladů zhotovitele do poloviny června.

Po jejím skončení uzavře Kraj další a již poslední úsek od Havlíčkovy ke Smetanově ulici, jehož rekonstrukce by měla skončit současně s letními prázdninami.

Do města platí zakáz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 tuny vyjma místního zásobování.

Kontakt na stavbyvedoucího stavební firmy pana Binka: tel. 606 469 705, mail: eduard.binko@msilnice.cz

Objízdné trasy pro osobní automobily:

Objízdná trasa v mapovém systému G-Obec

 směr Vráž: odbočením z Vrážské ul. do ulice V Rybníčkách, Karlickou ulicí do Havlíčkovy a odbočením zpět na Dobřichovickou ulici. Karlická a Havlíčkova ul. bude určena pouze pro jednosměrný provoz a označena již od začátku jako hlavní.  Do Karlické bude od spodního konce (od Riegrovy) zakázán vjezd všech vozidel mimo klientů mateřské školy a lidí bydlících v okolí.  Na konci Havlíčkovy ulice bude dočasný přechod pro chodce jdoucí po chodníku do centra.

směr Praha: odbočením z Dobřichovické do Mokropeské a dále do Domažlické, Lidické a Kladenské ulice zpět Vrážskou. Komunikace na objízdných trasách budou označeny jako hlavní. Mokropeská a Kladenská zůstanou obousměrné, Domažlická a Lidická budou jednosměrné.

Pro tranzitní dopravu nad 3,5 t obousměrně vede objízdná trasa mimo Černošice.

Plánky / náhledy:

Etapa V. - objízdná trasa osobní dopravy Etapa V. - objízdná trasa nákladní dopravy
Osobní doprava nákladní doprava
soubor soubor

 

Dokumenty ke stažení:

 

Svoz odpadu v průběhu rekonstrukce ulice:

Po dobu rekonstrukce ulice bude probíhat svoz domovního odpadu a bioodpadu tímto způsobem:

  • Den před svozem (každé úterý), max. do 17 h, prosíme o přemístění popelnic před plot.
  • V den svozu ráno pracovníci stavební firmy zajistí převoz popelnic na určené provizorní svozové místo a následně popelnice dopraví zpět před příslušný dům.

Z toho důvodu prosíme o označení popelnic (nejlépe čp.).

Parkování automobilů a přístup k nemovitostem

Po dobu výstavby nebude v rekonstruované části ulice možné parkovat, ani nebude umožněn příjezd do garáží. Proto Vás žádáme o včasné přeparkování Vašich automobilů. Přístup k nemovitostem bude po celou dobu výstavby zachován. Prosíme o zaparkování Vašich automobilů v přilehlých ulicích vždy v jednom jízdním pruhu tak, aby neomezovaly průjezd.