Černošice
Černošice

Rekonstrukce II/115


Pro nejaktuálnější informace sledujte:

Etapa VI.

Úplná uzavírka krajské silnice ll/115 v úseku od křižovatky s ul. Tyršova (včetně) před křižovatku s ul. Smetanova
Předpokládaný termín dokončení 31. 8. 2019
Kontakt na stavbyvedoucího stavební firmy pana Binka
tel. 606 469 705, mail: eduard.binko@msilnice.cz

Objízdné trasy pro osobní automobily:

V mapovém systému G-Obec

 směr Dobřichovice: odbočením z Vrážské ul. do ulice Tyršova, Karlickou ulicí pokračovat ul Boženy Němcové, odbočením do ul. Smetanova zpět na Dobřichovickou ulici.

směr Praha: odbočením z Dobřichovické do ul. Slunečné odbočením do ul. Měsíční dále do ul. Domažlické, odbočením do ul. Táborská a zpět Vrážskou.

Jízdní řády

Plánky / náhledy:

Etapa VI. - objízdná trasa osobní dopravy Etapa VI. - objízdná trasa nákladní dopravy
mapa - osobní doprava mapa - nákladní doprava
soubor soubor

 

Dokumenty ke stažení:

Svoz odpadu v průběhu rekonstrukce ulice:

Po dobu rekonstrukce ulice bude probíhat svoz domovního odpadu a bioodpadu tímto způsobem:

  • Den před svozem (každé úterý), max. do 17 h, prosíme o přemístění popelnic před plot.
  • V den svozu ráno pracovníci stavební firmy zajistí převoz popelnic na určené provizorní svozové místo a následně popelnice dopraví zpět před příslušný dům.

Z toho důvodu prosíme o označení popelnic (nejlépe čp.).

Parkování automobilů a přístup k nemovitostem

Po dobu výstavby nebude v rekonstruované části ulice možné parkovat, ani nebude umožněn příjezd do garáží. Proto Vás žádáme o včasné přeparkování Vašich automobilů. Přístup k nemovitostem bude po celou dobu výstavby zachován. Prosíme o zaparkování Vašich automobilů v přilehlých ulicích vždy v jednom jízdním pruhu tak, aby neomezovaly průjezd.