Černošice
Černošice

Volba prezidenta republiky 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. 

Rozhodnuti_o_vyhlaseni_volby_prezidenta_republiky

Přehled termínů a lhůt

První zasedání volebních okrskových komisí

Termín prvního zasedání volebních okrskových komisí proběhne 20. prosince 2022 v Hasičské zbrojnici Mokropsy od 17.00 hodin.

Přesná adresa: Srbská 999, 252 28 Černošice

Školení volebních okrskových komisí

Termín povinného školení pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy volebních okrskových komisí byl stanoven na čtvrtek 5. ledna 2023. Školení proběhně v hale Věry Čáslavské od 17.00 hodin.

Přesná adresa: Pod školou 447, 252 28 Černošice

Obecné

Prezident republiky je hlavou státu a je volen v přímých volbách na dobu 5 let. Prezident republiky nemůže být zvolen více jak dvakrát za sebou

Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad většinového systému.

V prvním kole je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za 14 dnů druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Kdo může volit?

Voličem je občan ČR

  • který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let;

  • ve druhém kole pak i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dovrší věku 18 let,

a nemá

  • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a

  • omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Jak zjistím kdy a kde mohu hlasovat?

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta města nejpozději 15 dnů přede dnem voleb.

Co s sebou k volbám?

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR

  • platným občanským průkazem,

  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Masopust 2014