Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rekonstrukce II/115

Informace o plánované IV. etapě od 8. 10. 2018

Pro nejaktuálnější informace sledujte:

 

Aktuální jízdní řády

 Etapa IV.

Od 8. 10. 2018 probíhá úplná uzavírka krajské silnice ll/115 v úseku křižovatka
s ul. V Rybníčkách až před křižovatku s ul. Myslbekova z důvodu IV. etapy rekonstrukce. Plánované dokončení je 9. 12. 2018.

Do města platí zakáz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 tuny vyjma místního zásobování.

Objízdné trasy pro osobní automobily jsou vedeny ve směru na Dobřichovice ulicemi Karlštejnská - V Mýtě - V Rybníčkách - Karlická - Myslbekova - zpět na sil. II/115 Vrážská a ve směru na Prahu ulicemi Myslbekova - Karlická - zpět na sil. II/115 Vrážská.
Místní zásobování a autobusová doprava jsou vedeny přes ulici Dr. Janského a Slunečnou. 

Pro tranzitní dopravu nad 3,5 t obousměrně vede objízdná trasa již Z RADOTÍNA ul. Zderazskou přes Třebotov na sil. lll/10120 Kuchař a dále po lll/10122 Mořina - Mořinka - Lety - DOBŘICHOVICE a opačně.

Plánky / náhledy:


Etapa IV. - přehled objízdných tras

Etapa IV. - objízdná trasa osobní dopravy
prehled_etapaIV osobni_etapaIV

Detail III.

Detail IV.
detail_BUS_etIV Detail IV.

 

Objízdná trasa pro nákladní dopravu


 
objízdná trasa nákladní dopravy

 

Dokumenty ke stažení:

 

Svoz odpadu v průběhu rekonstrukce ulice:

Po dobu rekonstrukce ulice bude probíhat svoz domovního odpadu a bioodpadu tímto způsobem:

  • Den před svozem (každé úterý), max. do 17 h, prosíme o přemístění popelnic před plot.
  • V den svozu ráno pracovníci stavební firmy zajistí převoz popelnic na určené provizorní svozové místo a následně popelnice dopraví zpět před příslušný dům.

Z toho důvodu prosíme o označení popelnic (nejlépe čp.).

Parkování automobilů a přístup k nemovitostem

Po dobu výstavby nebude v rekonstruované části ulice možné parkovat, ani nebude umožněn příjezd do garáží. Proto Vás žádáme o včasné přeparkování Vašich automobilů. Přístup k nemovitostem bude po celou dobu výstavby zachován. Prosíme o zaparkování Vašich automobilů v přilehlých ulicích vždy v jednom jízdním pruhu tak, aby neomezovaly průjezd.