Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rekonstrukce II/115

 

Pro nejaktuálnější informace sledujte:

 

Jízdní řády platné od 1. 8. 2018

Etapa III.

Od 1. 8. 2018 probíhá úplná uzavírka krajské silnice ll/115 v úseku od ul. Riegrova k ul. V Rybníčkách z důvodu III. etapy rekonstrukce. Plánované dokončení je 7. 10. 2018.

Do města platí zakáz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 tuny vyjma místního zásobování.

Objízdné trasy pro osobní automobily jsou vedeny ve směru na Dobřichovice ulicemi Karlštejnská - V Mýtě - V Rybníčkách a ve směru na Prahu ulicemi V Rybníčkách - Karlická - Fügnerova - Karlštejnská. Místní zásobování a autobusová doprava jsou vedeny přes ulici Dr. Janského a Slunečnou. 

Pro tranzitní dopravu nad 3,5 t obousměrně vede objízdná trasa již z RADOTÍNA ul. Zderazskou přes Třebotov na sil. lll/10120 Kuchař a dále po lll/10122 Mořina - Mořinka - Lety - DOBŘICHOVICE a opačně.

Plánky / náhledy:


Etapa III. - přehled objízdných tras

Etapa III. - objízdná trasa osobní dopravy
prehled_etapaIII osobni_etapaIII

Detail III.

Detail IV.
detail_BUS_etIII Detail IV.

 

Objízdná trasa pro nákladní dopravu


 
objízdná trasa nákladní dopravy

 

Dokumenty ke stažení:

 

Svoz odpadu v průběhu rekonstrukce ulice:

Po dobu rekonstrukce ulice bude probíhat svoz domovního odpadu a bioodpadu tímto způsobem:

  • Den před svozem (každé úterý), max. do 17 h, prosíme o přemístění popelnic před plot.
  • V den svozu ráno pracovníci stavební firmy zajistí převoz popelnic na určené provizorní svozové místo a následně popelnice dopraví zpět před příslušný dům.

Z toho důvodu prosíme o označení popelnic (nejlépe čp.).

Parkování automobilů a přístup k nemovitostem

Po dobu výstavby nebude v rekonstruované části ulice možné parkovat, ani nebude umožněn příjezd do garáží. Proto Vás žádáme o včasné přeparkování Vašich automobilů. Přístup k nemovitostem bude po celou dobu výstavby zachován. Prosíme o zaparkování Vašich automobilů v přilehlých ulicích vždy v jednom jízdním pruhu tak, aby neomezovaly průjezd.