Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rekonstrukce II/115

Aktuální dopravní situace - křižovatka Poštovní-Riegrova (stream zajišťuje Netrex)

Pro nejaktuálnější informace sledujte:

 

Jízdní řády platné od 2. 5. 2018

Etapa I.

Dne 2.5.2018 od 7:00 dojde k úplné uzavírce silnice ll/115 z důvodu zahájení l.etapy rekonstrukce. Plánované ukončení této etapy je 11.7.2018.

Objízdné trasy pro automobily do 3,5t ve směru na Dobřichovice budou vedeny z ul. Radotínské do Komenského - Pod Horkou - Riegrova na sil ll/115 Vrážská a ze směru od Dobřichovic povede objízdná trasa po místních komunikacích ul. Karlická - Fügnerova - Poštovní - Komenského na silnici ll/115 ul. Radotínská.

Pro dopravu nad 3,5t obousměrně povede objízdná trasa již z RADOTÍNA ul. Zderazskou přes Třebotov na sil lll/10120 Kuchař a dále po lll/10122 Mořina - Mořinka - Lety - Dobřichovice a opačně.

Rozhodnutí o úplné uzavírce II/115 - ul. Vrážská I. etapa

Informační leták k rekonstrukci silnice II/115 – I. Etapa Vrážská ulice

Stanovení dočasných přechodů pro chodce v ul. Komenského a Poštovní do doby vedení objízdné trasy ll/115mapka umístění přechodů

 

Plánky


Etapa I. - objízdná trasa pro osobní a hromadnou dopravu

Etapa I. - značení u druhého přejezdu v ul. Dr. Jánského
objizdka_etapaI prejezd_etapaI
Detail I.  
detail_BUS_etI  

 

Vyznačení objízdné trasy pro osobní dopravu v mapovém systému Gobec
(legenda značení se objeví po kliknutí na << v právé části portálu)

Svoz odpadu v průběhu rekonstrukce ulice:

Po dobu rekonstrukce ulice bude probíhat svoz domovního odpadu a bioodpadu  tímto způsobem:

  • Den před svozem (každé úterý), nejpozději do 17 hodin, prosíme o přemístění popelnic před plot.
  • V den svozu ráno pracovníci stavební firmy zajistí převoz popelnic na určené provizorní svozové místo a následně popelnice dopraví zpět před příslušný dům.

Z toho důvodu prosíme o označení popelnic (nejlépe čp.).

Parkování automobilů a přístup k nemovitostem

Po dobu výstavby nebude v rekonstruované části ulice možné parkovat ani nebude umožněn příjezd do garáží. Proto Vás žádáme o včasné přeparkování vašich automobilů. Přístup k nemovitostem bude po celou dobu výstavby zachován. Prosíme o zaparkování Vašich automobilů v přilehlých ulicích vždy v jednom jízdním pruhu tak, aby neomezovaly průjezd.