Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rekonstrukce II/115

Co nás čeká a nemine v další fázi rekonstrukce II/115

Společně s tímto textem zveřejňujeme výběr schématických informací k plánovaným uzavírkám a objížďkám, které budou souviset s pokračováním rekonstrukce krajské silnice II/115.

Loňská část začala pod kopcem od Dobřichovic a došla na Vráž zhruba na křižovatku s Ostružinovou ulicí. Letos stavba začne zdola, od železničního přejezdu u černošického nádraží. Předběžně by se měla zahájit na začátku května, pokud kraj včas získá stavební povolení na dešťovou kanalizaci.

Stavba bude probíhat v několika fázích a pro každou z nich jsou navrženy objížďky pro osobní dopravu a řešení pro autobusové linky (umístění zastávek). Zde přinášíme první dvě z nich.

Po loňských neblahých zkušenostech jsme realizační firmu i krajskou správu silnici coby investora požádali o lepší plánování a organizaci doprovodných omezení. Náš odbor investic předložil naše požadavky a připomínkoval práci dopravního projektanta. V závěrečné fázi byla funkčnost navržených tras prověřena zkušební jízdou městské autobusové linky a byly provedeny poslední úpravy. Z hlediska kvality stavby, ke které jsme měli nemalé výhrady, snad pomůže výměna technického dozoru investora (TDI), ke které krajská správa přistoupila na naši přímou žádost.

V první etapě budou objížďky relativně krátké a vedené bočními ulicemi v centru města. Kvůli poloměru zatáčení autobusu se oba směry bohužel dvakrát kříží, nebylo to možné jinak. Nákladní vozy (kromě zásobování) budou mít opět vjezd do města zakázaný. V ulicích, kudy bude doprava vedena, bude nutné omezit parkování.

Ulice Dr. Janského i ulice Zd. Lhoty budou už od mokropeského nádraží ve směru do Černošic slepé, protože kolem hotelu Kazín a přes vedlejší železniční přejezd nebude možné projet.

Autobusové zastávky budou během této etapy posunuty ze současného místa před hotelem Slánka o blok dále od nádraží, na protější stranu ulice proti vile Tišnovských (budoucí radnici), místo současných podélných míst pro parkování.


Etapa I. - objízdná trasa pro osobní dopravu

Etapa I. - objízdná trasa pro hromadnou dopravu
osobni_etapaI hromadna_etapaI

Detail I.

Etapa I. - značení u druhého přejezdu v ul. Dr. Jánského
detail_BUS_etI prejezd_etI

V následující etapě (po změně projektu je označena jako třetí) budou auta projíždět opět bočními ulicemi. Nelze se vyhnout negativním důsledkům z hlediska hluku, bezpečnosti, omezení parkování, dočasného zjednosměrnění některých ulic, většího opotřebení povrchu komunikací apod. Autobusová linka, která by v této fázi danou lokalitou neprojela, pojede oklikou přes Dr. Janského a Kladenskou ulici. U mokropeské samoobsluhy bude nová zastávka. Termín zatím není stanoven.

V pozdějších etapách, až se rekonstrukce posune dále do kopce, budou objízdné trasy kombinací kratších objížděk bočními ulicemi (myšleno zejména pro místní obyvatele) a delší objížďky přes ulici Dr. Janského podél trati (myšleno pro tranzitní dopravu), aby se intenzita provozu rozložila.

Přes veškerou snahu je zřejmé, že rekonstrukce nám všem přinese komplikace a nezbývá než se obrnit trpělivostí a tolerancí. I když nejde o projekt města, samozřejmě budeme průběžně situaci monitorovat, s investorem i stavební firmou komunikovat a zajišťovat co nejlepší informovanost.

Dobrou zprávou je aspoň to, že kvůli rekonstrukci nebude uzavřen hlavní železniční přejezd. Zde se část krajské komunikace opravila již při stavbě navazující Komenského ulice, a dnes se to hodí.

Pokud jste tak ještě neučinili, doporučujeme se přihlásit k SMS rozhlasu, sledovat (kliknutím na „líbí se mi“) facebookový profil města, případně městský web (přímo, nebo stažením aplikace V obraze, která Vás sama upozorní na všechny aktuality).

Filip Kořínek, na základě projektu dopravních opatření zpracovaného pro Krajskou správu a údržbu silnic a informací získaných od realizační firmy

Filip Kořínek