Černošice
Černošice

Sportovní hala


 

Tato stránka informuje o projektu a stavbě sportovní haly, která se později stala Halou Věry Čáslavské. Stránka není již dále aktualizována. Aktuální informace o hale a možnostech jejího využití najdete na samostatné webové stránce www.sportcernosice.cz

 

Sportovní hala u základní školy v Černošicích byla dokončena v květnu 2016. K jejímu vzniku významně přispěla veřejná sbírka mezi černošickými občany a dalšími dárci, ve které se shromáždilo celkem 10,5 milionu Kč. Jejím motem bylo "Společně to dáme!". 

Celková cena stavby dosáhla částky 53 milionů Kč a projekt byl podpořen státní dotací a vlastními prostředky města (s využitím úvěru). 

 

Časosběrné video z průběhu stavby

 

Fotografie dokončené stavby (leden 2016)

hala hala

Firemní sponzoři haly:

TetaPro.Med.CSBenefitBrudra

 

O projektu sportovní haly pro Černošice

Základní škola v Černošicích byla před dokončením této sportovní haly jedinou školou v celé České republice, která při celkové kapacitě 900 žáků dosud neměla žádnou velkou tělocvičnu nebo sportovní halu. Současně i Černošice byly mezi městy s 6-7 tis. obyvateli jediné, kde nebyly žádné vyhovující vnitřní prostory pro sportovní vyžití.

Snaha o získání dotace trvala řadu let, intenzivně probíhala od začátku volebního období 2010-2014. Vedení města žádalo o dotaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale neuspělo. Oblast školství patří také pod kraj, ale ten žádné vlastní dotační tituly neměl. Evropské dotační programy, které by se týkaly financování tělocvičen, nebyly. 

Až na konci roku 2013 celkem nečekaně ROP Střední Čechy vyhlásil dotační titul na volnočasové aktivity - díky úsporám z výběrových řízení v předchozích programech dotací a díky oslabení kurzu české koruny měl dodatečné prostředky k rozdělení. Ve velmi vysokém tempu byly ve spolupráci se společností GRIDO provedeny některé další úpravy projektu (ke stažení výše) a v den uzávěrky 25. března jsme podali žádost o dotaci, která mohla činit až 20 milionů korun. Počátkem srpna jsme se dozvěděli, že žádost neuspěla. 

Na jaře 2014 vyhlásilo dotační program na financování nových kapacit základního školství Ministerstvo financí, a to na základě alokace ze státního rozpočtu schválené Parlamentem na návrh středočeské poslankyně Věry Kovářové. V prvním roce byl určen pro okresy Praha-západ a Praha-východ. Město Černošice podalo žádost na dotaci na půdní vestavbu školy (5 nových učeben) a novou tělocvičnu (sportovní halu). Žádost  byla úspěšně schválena v rámci ministerstva a následně získala i souhlas Ministerstva školství. Dotace činila 70% uznatelných nákladů - cca 30 milionů korun.

Město ze svého rozpočtu na halu alokovalo cca 10 milionů korun.

Na zbývajících 10 milion korun město vyhlásilo veřejnou sbírku a tzv. fundraising, viz níže. Celkový výnos sbírky do doby ukončení a slavnostního otevření stavby činil 10,5 mil. Kč. 

Celkový rozpočet projektu včetně příslušenství a vybavení haly činil cca 53 milionů korun. 

Patronkou sportovní haly se stala sedminásobná olympijská vítězka, paní Věra Čáslavská, již řadu trvale žijící v Černošicích. Dostavbu sportovní hala podpořila také řada dalších osobností.

Dokončení tohoto projektu tak představuje zásadní posun v kvalitě života našeho města.

Slavnostního otevření haly se zúčastnilo téměř 1000 místních obyvatel a také řada významných hostů, včetně 5 olympioniků - samozřejmě na prvním místě patronky haly, paní Věry Čáslavské, dále Evy Samkové, Josefa Beránka, Kamily Vodičkové a Alexandra Bílka - a předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. 

Informace o sbírce na podporu sportovní haly pro Černošice (tělocvičny pro základní školu) najdete na webové stránce www.procernosice.cz.

 

Projektová dokumentace pro stavební povolení březen 2014

(Projektant: Grido architektura & design)

Projektová dokumentace z března 2014 obsahuje mimo jiné tyto změny: zřízení hlediště pro cca 180 diváků, posílení vzduchotechniky a protipožárního zabezpečení, použití celoplošně odpružené podlahy, příprava na umístění gymnastických prvků, příprava pro malé občerstvení a změna uspořádání šaten, změna dispozic skladových prostor aj.

 

Jednací řízení na dodatky ke stavební smlouvě

1 - dešťová kanalizace, 2 - zhutnění zemní pláně, 3 - nosné sloupy, 4 - ostatní

 

DALŠÍ MATERIÁLY KE SPORTOVNÍ HALE

Původní projekt a studie z roku 2003-2004

Autoři: arch. Peter Sticzay-Gromski, 2003-2004. Půdorys a i řez jsou z prováděcí dokumentace, snímek 1 a 3 ze studie, snímek 2 z dokumentace pro stavební povolení

Upravená studie - rok 2012

studie sportovní haly ČernošicePočátkem roku 2012 rada města zadala zpracování návrhu změn původního projektu, s cílem - na základě výstupů z pracovní skupiny za účasti např. i učitelů tělocviku, zástupkyně Sokola a dalších osob - mírně zvětšit velikost tělocvičny, aby lépe splňovala požadavky předpokládaného užití (zvětšení o 1-2 metry na délku a šířku, aby se dosáhlo standardního rozměru 20x40m), zredukovat některé nákladné části vnitřního vybavení a upravit vnější vzhled i dispozice budovy, včetně použitých materiálů, a tak dosáhnout snížení předpokládaných nákladů.

Studie úprav projektu sportovní haly Černošice - květen 2012

 

V květnu 2012 rada města schválila zpracování návrhu změn do podoby projektové dokumentace pro stavební povolení. V rámci zpracování projektové dokumentace pak došlo k dalším dílčím úpravám, které byly zpětně promítnuty i do studie, viz obrázky níže.

 

 Projektová dokumentace srpen 2012

(Projektant: Grido architektura & design)

 

Vizualizace poslední verze studie - odpovídající projektové dokumentaci

nová studie - dle PD nová studie - dle PD

sportovní halasportovní hala

sportovní hala Černošice - interiérSportovní hala pro ČernošiceSportovní hala pro Černošice

hala halahala

 

Poslední aktualizace 24.8.2016
 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Radim Jasek