Černošice
Černošice

Dotační programy 2014-2020


Výběr materiálů třetích stran ohledně dotačních programů, které považujeme za relevantní pro město Černošice, jeho organizace, místní spolky, podnikatele, neziskové subjekty, občany.

Dotační programy EU

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

MAS Karlštejnsko - Strategie VIA CAROLINA

Harmonogram dotačních výzev
MAS

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Portál IROP - umožňuje přehledně prohlédnout aktuální výzvy, možnosti čerpání dotací dle zaměření, realizované projekty apod.

 


Energetické úspory v bytových domech

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 78 v rámci IROP "Energetické úspory v bytových domech III". Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 29. 11. 2019. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek a nově i bytová družstva. Bližší informace o podmínkách výzvy naleznete zde.

Výzva přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Oproti dřívějším výzvám byly provedeny změny, které mají zjednodušit podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu.

Kontaktní osobou pro Středočeský kraj je dle portálu IROP: 

Ing. Zuzana Slabá 225 855 273 zuzana.slaba@crr.cz

IROP                                                                      Zdroj: www.opzp.cz

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

PŘEHLED VÝZEV V PROGRAMU OPŽP

Zdroj: www.opzp.cz

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/harmonogram-vyzev/

 

Státní dotační programy ČR


Dotační program "Dešťovka"

Jedná se o podporu hodpodaření dešťovou vodou pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů z Národního programu Životní prostředí. Aktuální informace naleznete na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR a na přehledném portálu Dotace Dešťovka (níže).

https://www.sfzp.cz/sekce/877/destovka/

https://www.dotacedestovka.cz/

Program podporuje tři druhy aktivit:

  1. Vybudování systému využívajícího dešťovou vodu jen na zálivku zahrady – od 1.10. 2018 nově podporováno u všech obcí v ČR, tj. i pro obyvatele Černošic.
  2. Vybudování komplexního systému pro využití srážkové vody jako vody užitkové (splachování WC a zálivka zahrady) - pro majitele stávajících i nových obytných domů po celé ČR.
  3. Vybudování systému na akumulaci a využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů - pro majitele stávajících i nových obytných domů po celé ČR.

 

Zjednodušený projekt jakožto podklad pro žádost o dotaci v úrovni 1 (nádrž pro zálivku) dokáží vypracovat i některé realizační společnosti dodávající předmětné nádrže. Velikost nádrže musí být min. 2 m3. 

Zdroj: dotacedestovka.eu

 


Dotační program "Nová zelená úsporám"

Program podporuje:

  • renovace domů - zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměnu oken a dveří a výstavbu zelené střechy
  • stavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností (tzv. pasivní dům)
  • solární termické a fotovoltaické systémy, řízené větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace), výměnu zdrojů tepla

 

Žadateli mohou být vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Více informací:

https://www.novazelenausporam.cz/

Kalkulačka pro zájemce o dotaci

Nová zelená úsporám

Národní program Životní prostředí

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/

Aktuálně např. výzva č. 17/2017 Domovní čistírny odpadních vod, nebo výzva č. 3, 4, 5/2018 týkající se ekoinovací a ekologické výchovy.

 

Dotační programy Ministerstva kultury ČR

Informace o dotačních titulech MKČR naleznete zde

 

Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj

Program podpora bydlení 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019

- bytové domy bez bariér (4 a více podlaží; odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady)

- podporované byty (komunitní dům seniorů, pečovatelské byty, vstupní byty...)

Podpora a rozvoj regionů

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu

Cestovní ruch

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione

Podpora územně plánovacích činností obcí

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Uzemni-plany-pro-obce

Dotace pro NNO

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace

 

Krajské dotační programy

Kotlíkové dotace

Příjem žádostí v rámci 2. výzvy tzv. Kotlíkových dotací v Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“ byl ukončen.

Více informací naleznete zde

 

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková