Černošice
Černošice

Dotační programy 2014-2020


Výběr materiálů třetích stran ohledně dotačních programů, které považujeme za relevantní pro město Černošice, jeho organizace, místní spolky, podnikatele, neziskové subjekty, občany.

Dotační programy EU

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

MAS Karlštejnsko - Strategie VIA CAROLINA

Harmonogram dotačních výzev
MAS

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Portál IROP - umožňuje přehledně prohlédnout aktuální výzvy, možnosti čerpání dotací dle zaměření, realizované projekty apod.

 


Energetické úspory v bytových domech

Výzvy v rámci IROP "Energetické úspory v bytových domech" - oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek a nově i bytová družstva. Bližší informace o podmínkách výzvy naleznete zde.

Kontaktní osobou pro Středočeský kraj je dle portálu IROP: 

Ing. Zuzana Slabá 225 855 273 zuzana.slaba@crr.cz

IROP                                                                      Zdroj: www.opzp.cz

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

PŘEHLED VÝZEV V PROGRAMU OPŽP

Zdroj: www.opzp.cz

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/harmonogram-vyzev/

 

Státní dotační programy ČR


Dotační program "Dešťovka"

Jedná se o podporu hodpodaření dešťovou vodou pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů z Národního programu Životní prostředí. Aktuální informace naleznete na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR a na přehledném portálu Dotace Dešťovka (níže).

https://www.sfzp.cz/sekce/877/destovka/

https://www.dotacedestovka.cz/

Program podporuje tři druhy aktivit:

  1. Vybudování systému využívajícího dešťovou vodu jen na zálivku zahrady – od 1.10. 2018 nově podporováno u všech obcí v ČR, tj. i pro obyvatele Černošic.
  2. Vybudování komplexního systému pro využití srážkové vody jako vody užitkové (splachování WC a zálivka zahrady) - pro majitele stávajících i nových obytných domů po celé ČR.
  3. Vybudování systému na akumulaci a využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů - pro majitele stávajících i nových obytných domů po celé ČR.

Zjednodušený projekt jakožto podklad pro žádost o dotaci v úrovni 1 (nádrž pro zálivku) dokáží vypracovat i některé realizační společnosti dodávající předmětné nádrže.  

Zdroj: dotacedestovka.eu


Dotační program "Nová zelená úsporám"

Program podporuje:

  • renovace domů - zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměnu oken a dveří a výstavbu zelené střechy
  • stavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností (tzv. pasivní dům)
  • solární termické a fotovoltaické systémy, řízené větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace), výměnu zdrojů tepla

Žadateli mohou být vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Více informací:

https://www.novazelenausporam.cz/

Kalkulačka pro zájemce o dotaci

Nová zelená úsporám

Národní program Životní prostředí

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/

 

Dotační programy Ministerstva kultury ČR

Informace o dotačních titulech MKČR naleznete zde

 

Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj

Program podpora bydlení 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni

Podpora a rozvoj regionů

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu

Cestovní ruch

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione

Podpora územně plánovacích činností obcí

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Uzemni-plany-pro-obce

Dotace pro NNO

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace

 

Krajské dotační programy

Kotlíkové dotace

Více informací naleznete zde

 

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mokropeský masopust