Vyhledávání

rozšířené vyhledávání
Černošice
Černošice

 

 Úřední hodiny pro odbor územního plánování (Černošice) pouze: Středa 8:00 – 17:00 – telefonní hovory + osobní návštěvy

Drobné investiční záměry

Drobné investiční záměry


 

Uváděny jsou menší a středně velké záměry a investice, jejichž realizaci lze předpokládat ve střednědobém horizontu (cca do pěti let) a jejichž náklady nepřesáhnou částku 2 mil. Kč, včetně záměrů, jejichž realizaci je zčásti nebo zcela schopen zajistit odbor Technické služby. O realizaci bude rozhodnuto dle finančních a kapacitních možností, s posouzením dalších technických, majetkoprávních a jiných okolností, a dle stanovení priority.

Záměry již realizované najdete zde: Dokončené drobné investiční záměry (od r. 2011)

 

Veřejné osvětlení

 • dobudování veřejného osvětlení parkoviště v Karlštejnské ulici
 • doplnění veřejného osvětlení do Fügnerovy a Riegrovy ulice
 • doplnění veřejného osvětlení mezi zimním stadionem a areálem Sokola
 • dodatečné osvětlení vybraných přechodů pro chodce
 • další úpravy a doplnění osvětlení dle pasportu Odboru investic a správy majetku     (např. VO v ul. Vrážská (Klatovská - V Rybníčkách), VO v ul. Karlštejnská, VO v ul. Mýtě a další)
 • veřejné osvětlení v ulici Pod Ptáčnicí (úsek mezi ul. Slovenská a Na Vápenici) - projektová dokumentace
 • veřejné osvětlení v ulici Waldhauserova a Třebotovská

Místní komunikace a chodníky

 • místo pro přecházení v ul. Školní
 • pěší propojení ul. Komenského a parkoviště u Penny marketu 
 • oprava schodů v uličce mezi ulicemi Poštovní a V Horce
 • chodník v ulici Říční (kolem kontejnerů k přejezdu)
 • chodník v ulici Říční (mezi přejezdem a ul. Zd. Lhoty)
 • chodník v ulici Říční (mezi ulicemi Zd. Lhoty a Topolská) a rekonstrukce stávajícího chodníku v ulici Dr. Janského - požádáno v roce 2016  o dotaci MMR ČR (žádost nevyhověla), v roce 2019 bude znovu podána žádost o dotaci dle avizované výzvy SFDI - bližší informace v sekci Připravené projekty s názvem projektu Bezpečné chodníky v Černošicích
 • chodník Táborská (Domažlická - centrum Vráž) - situace I, situace II
 • chodník Pod Višňovkou (K Lesíku - za první zatáčku)
 • zpomalující prvky dopravního značení v Karlštejnské ulici - 1. část, 2. část
 • chodník Pod Ptáčnicí

 Městská zeleň

 • úprava zeleně a dovybavení valu od pláže podél fotbal. hřiště (Mokropsy)
 • obnova lesoparku Na Vírku (část na pozemcích města) - kácení, prořez a náhradní výsadba, k realizaci cca v prvním čtvrtletí 2017 - textová zpráva, grafická studie 

Základní umělecká škola (ZUŠ)

 • výměna oken a dveří v objektu hlavní budovy (zlepšení tepelně-izolačních vlastností)
 • výměna svítidel v hlavní budově 
 • změna způsobu vytápění (tepelné čerpadlo pro oba objekty?)

Ostatní

 • vyhlídka na skále nad jezem u žel. mostu (viz Veřejná prostranství) - odloženo
 • nafukovací hala u ZŠ Komenského (výhledově)
 • úprava/rozšíření vybraných polopodzemních kontejnerových stání ve městě (dle průzkumu)
 • rekostrukce a zkvalitnění prostor Technických služeb a budovy "Dipra" v Srbské ul.

Likvidace dešťových vod a protipovodňová ochrana

 • Odvodnění ulice Srbská
 • Dešťová kanalizace ve Vrážské ulici - probíhá v rámci rekonstrukce silnice II/115
 • Mobilní zábrana v ulici Na Drahách u pláže - ochrana obyt. oblasti a sport. zařízení
 • Odtoková roura s klapkou – laguna V Topolích a laguna za osadu Na vírku
 • Úprava či vybudování protipovodňových hrází v oblasti ul. Radotínská
 • Retence/regulace vody přitékající k vodárně Černošice z Horky
 • Oprava a zatrubnění odvodnění oblasti Lada – strouha podél ulice Školní
 • Protierozní opaření v lese Na Vráži - projektová dokumentace
 • Suchý poldr Na Poustkách - projektová dokumentace - v současné době se řeší úprava projetové dokumentace
 • Vsakování a retence dešťových vod v ulici Nádražní - projektová dokumentace
 • Vsakování a retence dešťových vod v ulici V Olšinách - projektová dokumentace
 • Vsakování a retence dešťových vod v ulici Školní - projektová dokumentace - v současné době se řeší úprava projektové dokumentace
 • Vsakování a retence dešťových vod v ulici Husova - projektová dokumentace
 • Odvodnění komunikace v ulici Fugnerova - projektová dokumentace
 • Retence u ZŠ Černošice - projektová dokumentace se připravuje

Veřejná prostranství

 

Odložené záměry

 • keřové bludiště (Vápenice nebo u ul. Radotínská)
 • dobudování chodníku (se zúžením vozovky) přes Kamenný most, zúžení vozovky, popř. vybudování lávky pro pěší vedle mostu - nepodařilo se nalézt řešení přijatelné současně pro odbor dopravy Policie ČR, pro provozovatele autobusových linek ROPID i pro město, popř. pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC)
 • úprava chodníku, zúžení vozovky a přechod - Dr. Janského u výstupu z nádr. podchodu (situace) - řešení se zúžením neschválila Policie ČR, byl realizován přechod + chodník
 • pěší cesta (schody) mezi ulicemi Mokropeská a Pod Višňovkou - záměr odložen z důvodu finanční náročnosti; levnější a přitom bezpečné řešení stavby nebylo nalezeno; potřebnost zkratky se zmenšila zprůchodněním a dobudováním ul. Pod Ptáčnicí kolem nové školky Vápenice - Barevný ostrov
 • doplnění veřejného osvětlení u žel. přejezdu Říční ul. - na straně ul. Dr. Janského doplněno, na straně Zd. Lhoty záměr odložen kvůli vysokým nákladům (90 tis. Kč)


 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Městský kalendář

Březen2019
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
1
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1
31

 

Kalendáře vedení města

Kalendář schůzí vedení

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 3. 2019

Bude skoro jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Denní teploty 10 až 14°C. Noční teploty 3 až -1°C.

 

100let

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

 

 

FAQ

Neporadek ve městě?

 

 

Czech Point

J

 

Bezpečná PRAHA ZÁPAD