Černošice
Černošice

Doplnění sociálního zařízení do sportovního školního areálu Černošice "Buňky u oválu"

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Rozvoj infrastruktury sportovního areálu v Černošicích
  • Město podalo v roce 2020 celkem 2 žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu MMR ČR (Podpora rozvoje regionů 2019+) na dovybavení sportovního areálu u ZŠ sociálním zázemím. Projekt v rámci 1. výzvy nebyl doporučen k financování, v rámci druhé dosud nebylo od srpna rozhodnuto, předpokládá se také jeho neschválení
  • Dne  7. 12. 2020 vyhlásila Národní sportovní agentura program č. 162 52 v rámci výzvy 12/2020 s názvem Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč; REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024; žádost o dotaci byla připravena, ale ve výzvě již nebyl dostatek finančních zdrojů, žádost tak nebyla ani podána. Výzva pak byla předčasně ukončena.
  • Město rozhodlo o realizaci z vlastních zdrojů.
Stručný popis projektu

Předmětem dotace je doplnění sociálního zařízení pro sportovní areál u ZŠ Černošice, který byl dokončen v roce 2019. Nový objekt sociálního zařízení je primárně určený pro hodiny tělesné výchovy žáků ZŠ, v mimoškolní době bude sloužit pro volnočasové aktivity a dále pro využití atletickým klubem DIPOLI. Je navržen z výrobků plnících funkci stavby (buňky) a obsahuje šatny a sprchy oddělené pro chlapce a dívky, WC včetně bezbariérového řešení, klubovnu, čajovou kuchyňku, úklidovou komoru a zádveří. Součástí řešení vstupu do objektu je venkovní dřevěná terasa s rampou umožňující bezbariérový přístup. Buňky budou napojeny na přípojky inženýrských sítí realizovaných již dříve při výstavbě sportovního areálu ZŠ (kanalizace, voda, elektro). Fasáda celého objektu bude sjednocena dřevěným obkladem. Z provozních důvodů budou současně s ohledem na navrženou dispozici objektu sociálního zařízení přemístěny dvě stávající buňky (krytý přístřešek a sklad) k západnímu štítu navrženého objektu.

Projektová dokumetace zde

Ovál - příprava na zázemí  Ovál - stan  Ovál

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

MMR ČR, Podpora rozvoje regionů  2019+, podprogram: 117D822 Podpora obcí s 30001-10000 obyvateli, dotační titul: 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury, poř. číslo: 111212 - 1. výzva

MMR ČR, Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku 117d8220H - 2. výzva

Národní sportovní agentura - v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024, čj.: NSA-007/2020/D/1, výzva č. 12/2020 s názvem Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč - 3. výzva

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 926 295 Kč
Požadovaný příspěvek : 1 755 776 Kč
Spoluúčast města: 1 170 519 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Realizace je plánována v roce 2022. 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul