Černošice
Černošice

Doplnění sociálního zařízení do sportovního školního areálu Černošice "Buňky u oválu"

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Doplnění sociálního zařízení do sportovního školního areálu Černošice
  • Žádost o podporu podána dne 14. 2. 2020 z programu MMR ČR PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+ v rámci vypsané výzvy na podporu obnovy sportovní infrastruktury
  • Registrační číslo projektu: 34144-71EB5-DAD38-C6BBD-F6A5A-0F53A-E6FB2-9B19A
Stručný popis projektu

Předmětem dotace je doplnění sociálního zařízení pro sportovní areál u ZŠ Černošice, který byl dokončen v roce 2019. Nový objekt sociálního zařízení je primárně určený pro hodiny tělesné výchovy žáků ZŠ, v mimoškolní době bude sloužit pro volnočasové aktivity a dále pro využití atletickým klubem DIPOLI. Je navržen z výrobků plnících funkci stavby (buňky) a obsahuje šatny a sprchy oddělené pro chlapce a dívky, WC včetně bezbariérového řešení, klubovnu, čajovou kuchyňku, úklidovou komoru a zádveří. Součástí řešení vstupu do objektu je venkovní dřevěná terasa s rampou umožňující bezbariérový přístup. Buňky budou napojeny na přípojky inženýrských sítí realizovaných již dříve při výstavbě sportovního areálu ZŠ (kanalizace, voda, elektro). Fasáda celého objektu bude sjednocena dřevěným obkladem. Z provozních důvodů budou současně s ohledem na navrženou dispozici objektu sociálního zařízení přemístěny dvě stávající buňky (krytý přístřešek a sklad) k západnímu štítu navrženého objektu.

Ovál - příprava na zázemí  Ovál - stan  Ovál

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

MMR ČR, Podpora rozvoje regionů  2019+, podprogram: 117D822 Podpora obcí s 30001-10000 obyvateli, dotační titul: 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury, poř. číslo: 111212

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 926 295 Kč
Požadovaný příspěvek : 1 755 776 Kč
Spoluúčast města: 1 170 519 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Realizace je plánována v roce 2020. V současné době byla podána žádost o dotaci.