Černošice
Černošice

Polopodzemní kontejnery - stávající i nová místa pro separaci odpadu

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Žádost o dotaci nebyla vzhledem k požadavkům a podmínkám podána.

Stručný popis projektu

Záměrem je modernizace sběrných míst tak, aby umožňovala sběr většího množství materiálu (snížení počtu vývozů a méně odpadů v okolí kontejnerů), byla estetičtější a méně hlučná. Ve vytipovaných lokalitách s nedostatkem sběrných míst má dojít k vybudování nových "hnízd" na separovaný odpad. 

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

OPŽP, 69. výzva (2017) a 104. výzva (2018)

 
Náklady celkem (předpokládané):

Náklady celkem: 400 - 800 tis. Kč na 1 sběrné místo dle velikosti (počtu kontejnerů) a náročnosti uložení (úpravy terénu a zabudování)

 
Termíny realizace projektu:

Původním záměrem bylo podání žádosti o dotaci do výše zmíněných výzev. Nakonec však bylo od záměru ustoupeno (usnesení Rady města ze dne 27. 8. 2018), pro přemíru dotačních kritérií a povinných příloh, jejichž zpracování by bylo časově, personálně i finančně náročné a pro samotný záměr nepodstatné. Zároveň by bylo nutné deklarovat a dodržet zvýšení sběru separovaného odpadu o mnoho tun, což neumíme odhandout, zaručit a nechceme se tímto kritériem vázat (statistiky z minulých let značně kolísají). Zároveň se čekalo na vypracování nového Plán odpadového hospodářství v rámci Svazku obcí RDB, který mohl do problematiky zasáhnout. 

Vhodnějším řešením se tedy jeví postupná realizace z vlastních zdrojů, bez dotačních závazků a přemrštěné zbytné administrativy. Umožní postupnou realizaci, přičemž má dojít nejprve k modernizaci kontejnerového stání v Karlické ulici a vybudování nového stání v Nádražní ulici (2020), aby bylo možné zhodnotit výsledky a terpve s novými informacemi postupovat dále. 

Pro všechna vytipovaná místa byly zpracovány studie, přičemž 5 míst má v současné době zpracovanou projektovou dokumentaci (lokalita Karlická, u nádraží Mokropsy, Topolská /u Technických služeb/, Kladenská, Poštovní).

 

Studie: lokalita Karlická, U Pošty