Černošice
Černošice

Profesionalizace řízení MěÚ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Profesionalizace řízení MěÚ Černošice
  • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 17. 7. 2020. 
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016887
  • Projekt nebyl doporučen k financování pro nižší počet bodů v rámci soutěžní výzvy. Dne 19. 3. 2021 bylo městu doručeno rozhodnutí o zamítnutí projektu.
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je realizace klíčových aktivit k naplnění adaptace procesního řízení na úřadě a testování automatizace vybraných procesů, rozvoj a profesionalizace HR úřadu vytvořením procedurálních postupů, metodik, manuálu a vzdělávacími aktivitami podporujícími analytické přístupy a strategické řízení, v návaznosti na identifikované nedostatky a doporučení z výstupů předcházejícího projektu.

 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost, č. výzvy: 03_19_109

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 9.901.096,- Kč
Požadovaný příspěvek : 5.865.931,- Kč
Spoluúčast města:    345.055,- Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace je v rámci projektové žádosti plánována na 24 měsíců, od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023. Projekt nebyl doporučen k financování pro nižší počet bodů v rámci soutěžní výzvy. Dne 19. 3. 2021 bylo městu doručeno rozhodnutí o zamítnutí projektu. V novém programovém období již nebude tento typ projektů podporován.

 

Logo

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie