Černošice
Černošice

Protipovodňová opatření a opatření pro retenci vody (připravuje se)

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Zatím není.

Stručný popis projektu

Řešení možností protipovodňových opatření, zadržování vody (retenčních nádrží) aj. V současnosti se upravují projektové dokumentace dle požadavků poskytovatele dotace. Jejich současnou verzi je možné najít v sekci Drobné investiční záměry/Likvidace dešťových vod a protipovodňová ochrana.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

OPŽP

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:
Požadovaný příspěvek :
Spoluúčast města:
 
Termíny realizace projektu:

Dle aktuální výzvy.

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Zatím není.

Stručný popis projektu

Řešení možností protipovodňových opatření, zadržování vody (retenčních nádrží) aj. V současnosti se upravují projektové dokumentace dle požadavků poskytovatele dotace. Jejich současnou verzi je možné najít v sekci Drobné investiční záměry/Likvidace dešťových vod a protipovodňová ochrana.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

OPŽP

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:
Požadovaný příspěvek :
Spoluúčast města:
 
Termíny realizace projektu:

Dle aktuální výzvy.

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Zatím není.

Stručný popis projektu

Řešení možností protipovodňových opatření, zadržování vody (retenčních nádrží) aj. V současnosti se upravují projektové dokumentace dle požadavků poskytovatele dotace. Jejich současnou verzi je možné najít v sekci Drobné investiční záměry/Likvidace dešťových vod a protipovodňová ochrana.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

OPŽP

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:
Požadovaný příspěvek :
Spoluúčast města:
 
Termíny realizace projektu:

Dle aktuální výzvy.