Černošice
Černošice

Rekonstrukce chodníku Dr. Jánského

irop


Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Bezpečné chodníky - chodník Dr. Janského v Černošicích
  • Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015876
  • Dne 27. 11. 2020 byla žádost o dotaci podána; žádost splnila formální náležitosti,
    nyní se čeká na hodnocení věcných náležitostí a výsledek hodnotícího procesu
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu je rekonstrukce 1, 29 km jednostranného chodníku při ulici Dr. Janského a veřejného osvětlení. Současně mají být provedeny dílčí úpravy stávajícího chodníku při ul. Vrážská / Karlštejnská tak, aby došlo k vytvoření„bezbariérové trasy“, a byly tak napojeny a pěším bezbariérově zpřístupněny zastávky autobusů a vlaková stanice Černošice.

 Stávající stavStávající stavStávající stav

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU – Evropský fond pro regionální rozvoj, 11. výzva MAS Karlštejnsko, z.ú. Dopravní infrastruktura ll., ve vazbě na výzvu ŘO IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 8 933 409,45 Kč
Požadovaný příspěvek : 8 831 338,98 Kč
Spoluúčast města:    441 566,95 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Realizace je plánována v návaznosti na schválení dotace během roku 2021 až 2022. V současné době je podána žádost o dotaci v rámci vyhlášené výzvy a bude se čekat na vyjádření poskytovatele.
 

Projektová dokumentace:

E1 Dr. Jánského VO situace (.PDF)
E2 Dr. Jánského VO koordinační situace (.PDF)
Dr. Jánského - B-02 - koordinační situace - sever (.PDF)
Dr. Jánského - B-03 - koordinační situace - stred (.PDF)
Dr. Jánského - B-04 - koordinační situace - jih (.PDF)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Masopust 2014