Černošice
Černošice

Rekonstrukce místních komunikacích Alešova a Mělnická

Logo

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Obnova místních komunikací Alešova a Mělnická v Černošicích
  • Výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR  č. 1/2021/117D8220 pro rok 2021 z podprogramu Podpora obcí do 10 tis. obyvatel pro dotační titul 117D8220A
    Podpora obnovy místních komunikací
  • Dne 21. 12. 2020 byla žádost o dotaci s pořadovým číslem 120641 podána
 
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce dvou místních komunikací ul. Alešova a ul. Mělnická. Ul. Alešova bude rekonstruována ve dvou úsecích, 1) Smetanova-Nerudova v délce 167,87 m; 2) Nerudova-Husova v délce 161,24 m.

Ul. Mělnická bude rekonstruována mezi ul. Jičínská a Nymburská (tedy celá) v délce 171,77.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

MMR ČR, výzva č. č. 1/2021/117D8220

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 12 742 381,-Kč
Požadovaný příspěvek :  8 919 666,-Kč
Spoluúčast města:  3 822 715,-Kč
 
Termíny realizace projektu:

Projektová dokumentace obou ulic byla vypracována v roce 2020 společností Ekologické a inženýrské stavby, spol. s.r.o. Realizace musí být zahájena dle pravidel poskytovatele nejpozději v září 2021; předpoklad jejího ukončení je do konce roku 2021. V současné době je žádost o dotaci podána, čeká se na vyjádření poskytovatele dotace.

Alešova01Alešova02Alešova03

Mělnická01Mělnická02Mělnická03


Projektová dokumentace:

Koordinační situační výkres Alešova (.PDF)
Koordinační situační výkres Mělnická (.PDF)