Černošice
Černošice

Školní zahrada ZŠ Komenského

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Zatím není.
Stručný popis projektu

Zahrada při ZŠ Komenského vyžaduje terénní úpravy a je školou plánováno vybudování altánu, osazení herními prvky, popř. bylinkovou zahrádkou.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Národní program Životní prostředí

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:
Požadovaný příspěvek:
Spoluúčast města:
 
Termíny realizace projektu:

Dle aktuální výzvy.