Černošice
Černošice

Stromy k amfiteátru pod ZŠ

Výsadba stromů pod školou a v ulicích města Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Výsadba stromů pod školou a v ulicích města Černošice
  • Žádost o dotaci byla dodána do výzvy Národního programu Životní prostředí (Výzva č. NPŽP 9/2019), nicméně vzhledem k vyčerpání alokace prostředků nebyla žádost úspěšná. 
 
Stručný popis projektu

Projekt má za cíl výsadbu 26 stromů v prostoru u amfiteátru pod ZŠ (1.49 MB) Černošice a v ulicích Poštovní, Riegrova a Fügnerova (1.31 MB), a to 9 ovocných a 17 listnatých stromů dle zpracovaného odborného posudku (3.85 MB) Ing. Terezy Pragerové. Hrazen má být veškerý materiál, tj. vzrostlé sazenice stromů, vaky na zalévání, travní semeno, apod. a dále je hrazena povinná publicita, povinný znalecký posudek a dozor. Vlastní výsadba předpokládá zapojení vlastních sil. Výsadbu řeší paní Milena Paříková

Poštovní 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Národní program Životní prostředí (Výzva č. NPŽP 9/2019) - neúspěšné, v současné chvíli se čeká na vyhlášení nové dotační výzvy

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Předpokládané náklady celkem: 180.500 Kč
Požadovaný příspěvek: 180.500 Kč
Spoluúčast města:  0,- Kč
 
Termíny realizace projektu:

Předpokladáný termín realizace je podzim 2021.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie