Černošice
Černošice

Viladům pro učitele

 

Záměrem města je využití městských pozemků parc. č. 2668/5 a parc. č. 2668/6 na rohu Školní a Kladenské ulice (prostor bývalé služebny městské policie) ke stavbě "viladomu pro učitele“, který by Základní škole Černošice, případně i městským školkám, pomohl zvýšit atraktivitu a stabilitu pro nově přijímané a stávající pedagogické pracovníky, kteří potřebují na časově omezené období vyřešit otázku bydlení v naší lokalitě.

V listopadu 2020 byla ateliérem VAS, Ing. Janem Vaněčkem, dokončena prověřovací objemová studie (99.36 MB), která potvrdila proveditelnost záměru na daném pozemku, a to v podobě
třípodlažního nepodsklepeného objekt, s obestavěným prostorem 2 816 m3, ve větší variantě.

V lednu 2021 rada města schválila návrh na zpracování architektonické studie a následně projektové dokumentace architektonickou a projekční kanceláří Starý a partner s.r.o.

Město bude dále hledat možnou dotační výzvu, která by realizaci akce mohla podpořit.