Černošice
Černošice

Vybudování nového městského hřbitova na Vráži

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • zatím není
Stručný popis projektu

Vzhledem k nedostatečné kapacitě stávajících hřbitovů je dlouhodobým záměrem vybudovat nový hřbitov. V současné chvíli se řeší hydrogeologický průzkum.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Zatím není známa dotační autorita, která by přispívala na zbudování hřbitovů.

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:
Požadovaný příspěvek:
Spoluúčast města:
 
Termíny realizace projektu: