Černošice
Černošice

Výměna garážových vrat hasičské zbrojnice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice - výměna garážových vrat

 

Stručný popis projektu

V rámci projektu má dojít k výměně stávajících garážových vrat za nová sekční vrata. Sekční vrata budou splňovat novodobé standardy, budou zateplená, čímž dojde ke zmírnění ztrát a zlepšení podmínek pro techniku i obsluhu. Vrata budou automaticky otvíratelná v případě vyhlášení poplachu. Projekt navazuje na rekonstrukci zpevněných ploch hasičské zbrojnice, kdy má dojít ke sjednocení nivelity povrchů, opravě podlahy v garážích a výměně garážových vrat pro dosažení komplexního řešení. 

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

MV - GŘ HZS

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:  Kč
Požadovaný příspěvek :   Kč
Spoluúčast města:   Kč
 
Termíny realizace projektu:

Dle aktuální výzvy. 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie