Černošice
Černošice

Výstavba kanalizace a rozvodné sítě pitné vody

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Výstavba kanalizace a rozvodné sítě pitné vody v lokalitě Osada Zátoky radosti
    a ulice U Vodárny v Černošicích
  • Žádost o podporu podána dne 31. 1. 2020 z programu SFŽP „Vodovody a kanalizace“ v rámci vypsané  výzvy č. NPŽP 4/2019-1.3.C/D, 1.6.B
  • Registrační číslo projektu: 1190400256
  • Dne 10. 7. 2020 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP (800.08 kB); ze strany poskytovatele byla schválena pouze část pro vodovod a kanalizaci v Osadě Zátoka radosti s názvem projektu „Výstavba kanalizace a rozvodné sítě pitné vody v lokalitě Osada zátoka Radosti v Černošicích“
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je vybudování nových rozvodů (tj. rozšíření stávající sítě) vodovodů a kanalizace ve městě Černošice, a to v lokalitě U Vodárny a v Osadě Zátoka radost. Jako hlavní aktivita projektu je vytčena oblast 1.3.C "kanalizace", jelikož v souboru aktivit finančně převažuje. Pro zajištění kanalizace je třeba v podprojektu "Zátoka Radosti" vzhledem k výškovému převýšení předmětné lokality vybudovat přečerpávací stanici. Druhou, neméně důležitou, aktivitou projektu je ve stejných lokalitách vybudovat vodovody (aktivita 1.6.B). Lokality jsou dlouhodobě vytčené jako prioritní pro dobudování sítí. Vzhledem k suchu je třeba napojení obyvatel na vodovod, aby bylo zajištěno množství a kvalita pitné vody. Napojení na kanalizaci má potenciál zlepšení životního prostředí.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

SFŽP v rámci Národního programu ŽP, výzva č. 4/2019, prioritní oblast 1.Voda, Podoblasti podpory 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod; 1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 9 087 565,10 Kč
Požadovaný příspěvek (63,75 %) : 5 793 322,75 Kč
Spoluúčast města: 3 294 242,35 Kč
 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast (po schválení pouze části podané žádosti v lokalitě Osada Zátoka radosti):

Náklady celkem:

3 138 248,57 Kč

Schválený příspěvek (63,75 %) :

2 000 633,46 Kč

Spoluúčast města:

1 137 615,11 Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace je plánována v roce 2021, celý projekt má být dokončen do 31. 12. 2022. V lednu 2021 se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele stavby, nyní je před vlastním podpisem smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem.