Černošice
Černošice

Zelená střecha pro knihovnu

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  •  Zelená střecha knihovny
     

Stručný popis projektu:

Projekt řeší výměnu krytiny části střechy radnice MěÚ Černošice - knihovny za "zelenou střechu" pro zlepšení přirozené retence vody.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

OPŽP

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

 Kč

Požadovaný příspěvek (95 %):

 Kč

Spoluúčast města: 

  Kč

 
Termíny realizace projektu:

Připravuje se.