Černošice
Černošice

Zelená střecha pro knihovnu

 
podpora

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Budova radnice – úprava střechy na retenční
  • Průběžná výzva Ministerstva životního prostředí ČR č. 05_20_144 vyhlášená prostřednictvím SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí (EU), která se zaměřuje na hospodaření se srážkovými vodami  – dotace až 85 % uznatelných nákladů; podporovaná aktivita bod 1.3.2. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
  • Dne 26. 2. 2021 byla žádost o dotaci prostřednictvím systému MS 2014+ podána. V prosinci 2021 byla administrace žádosti o dotaci zastavena z důvodu vyčerpání finanční alokace výzvy. Žádost bude opakovaně podána v lednu 2022 do Národního plánu obnovy.

Stručný popis projektu:

Projekt řeší výměnu krytiny části střechy radnice MěÚ Černošice - knihovny za "zelenou střechu" pro zlepšení přirozené retence vody. Projektovou dokumentaci vegetační střechy zpracovala společnost CEDE Studio, s.r.o. (zpracovatel původní dokumentace přestavby radnice), statické posouzení změny zatížení stropní konstrukce zpracovala společnost RECOC s.r.o. (autor původního statického a konstrukčního řešení přístavby budov). Cílem navrženého řešení je zabezpečit objem nově zachycené dešťové vody ve funkčním profilu střechy při normovém návrhovém dešti.

 

podpora

    

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - OPŽP, výzva č. 144

NPO, NPŽPvýzva č. 10/2021

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

 1 644 434 Kč

Předpokládaný podíl dotace:

 1 397 768,68 Kč

Spoluúčast města: 

  246 665,07 Kč

 
Termíny realizace projektu:

Zahájení realizace je plánováno na srpen 2022, dokončení do dubna 2023. Původní plán realizace v roce 2021 nebyl realizován z důvodu čekání na výsledek dotačního řízení. Dotační řízení bylo zastaveno z důvodu vyčerpání alokace zdrojů. V lednu 2022 tak bude město podávat opakovanou žádost o dotaci.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie