Černošice
Černošice

Zelená střecha pro knihovnu

 
podpora

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Budova radnice – úprava střechy na retenční
  • Průběžná výzva Ministerstva životního prostředí ČR č. 05_20_144 vyhlášená prostřednictvím SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí (EU), která se zaměřuje na hospodaření se srážkovými vodami  – dotace až 85 % uznatelných nákladů; podporovaná aktivita bod 1.3.2. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
  • Dne 26. 2. 2021 byla žádost o dotaci prostřednictvím systému MS 2014+ podána

Stručný popis projektu:

Projekt řeší výměnu krytiny části střechy radnice MěÚ Černošice - knihovny za "zelenou střechu" pro zlepšení přirozené retence vody. Projektovou dokumentaci vegetační střechy zpracovala společnost CEDE Studio, s.r.o. (zpracovatel původní dokumentace přestavby radnice), statické posouzení změny zatížení stropní konstrukce zpracovala společnost RECOC s.r.o. (autor původního statického a konstrukčního řešení přístavby budov). Cílem navrženého řešení je splnění podmínek výzvy OPŽP pro „Zelené střechy“, a to zabezpečit objem nově zachycené dešťové vody ve funkčním profilu střechy při normovém návrhovém dešti.

 

podpora

    

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - OPŽP, výzva č. 144

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

 1 644 433,75 Kč

Požadovaný příspěvek (85 %):

 1 397 768,68 Kč

Spoluúčast města: 

  246 665,07 Kč

 
Termíny realizace projektu:

Zahájení realizace je plánováno na srpen 2021, dokončení do dubna 2022. V současné době byla podána žádost o dotaci v rámci vyhlášené výzvy Ministerstva životního prostředí ČR; bude se čekat na vyjádření poskytovatele.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Radim Jasek