Černošice
Černošice

Zelená střecha pro knihovnu

 
podpora

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Budova radnice – úprava střechy na retenční
  • 2021: Výzva č. 05_20_144 vyhlášená prostřednictvím SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí (EU), podporovaná aktivita bod 1.3.2. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (administrace žádosti zastavena z důvodu vyčerpání finanční alokace).
  • 2022: Žádost opakovaně podána do Národního plánu obnovy. Dne 20. 10. 2022 bylo vydáno kladné rozhodnutí č. 5211000079 o poskytnutí dotace. 

Stručný popis projektu:

Projekt řeší výměnu krytiny části střechy radnice MěÚ Černošice - knihovny za "zelenou střechu" pro zlepšení přirozené retence vody. Projektovou dokumentaci vegetační střechy zpracovala společnost CEDE Studio, s.r.o. (zpracovatel původní dokumentace přestavby radnice), statické posouzení změny zatížení stropní konstrukce zpracovala společnost RECOC s.r.o. (autor původního statického a konstrukčního řešení přístavby budov). Cílem navrženého řešení je zabezpečit objem nově zachycené dešťové vody ve funkčním profilu střechy při normovém návrhovém dešti.

Publicita

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

NPO, výzva č. 10/2021: aktivita 1.5.E Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

1 661 374,- Kč

Předpokládaný podíl dotace:

 1 190 669,90 Kč

Spoluúčast města: 

  470 704,- Kč

Poznámka: rozpočet bude upraven kvůli úpravě rozsahu zeleně vzhledem k přípravě dalšího projektu řešícího obnovitelné zdroje energie.

Termíny realizace projektu:

Předpoklad realizace projektu byl v roce 2022 - 2023. Vzhledem k administraci žádostí o dotaci se tento termín posouvá. Kvůli přípravě souběžného projektu týkajícího se obnovitelných zdrojů energie je v řešení jejich soulad a změna stávajícího projektu zeleně. Plánovaná realizace se tak odsouvá pravděpodobně na rok 2024. 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie