Černošice
Černošice

Adaptační skupiny ukrajinských dětí

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Adaptační skupiny ukrajinských dětí - Černošice
  • Evidenční číslo projektu 0270/14/UKR_AS/2022 (1. fáze)
  • Evidenční číslo projektu 0078/17/UKR_AS2/2022 (2. fáze)
  • Evidenční číslo projektu 0067/14/UKR_AS/2023 (3. fáze)
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu je zajištění chodu tzv. adaptačních skupin pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny, a to v rámci první adaptační skupinky pro děti "školkové" (3 - 6 let), které našly svůj azyl v objektu modlitebny Církve bratrské na Vráži, v rámci druhé a třetí skupinky pro děti "školního věku" (6 - 14 let), které mají svou základnu v komunitním centru římskokatolické církve MaNa v Černošicích. Skupiny se spontánně založili v březnu 2022, když k nám dorazila první vlna ukrajinských uprchlíků. Od dubna do srpna 2022 mohou skupinky fugnovat s přispěním MŠMT. O prázdninách funguje skupinka "školka", ze "školních" skupin funguje dle dohody jedna, a to v prvních dvou týdnech a v posledních dvou týdnech prázdnin, volnočasovou formou "příměstského tábora". Během školního roku byla funkce skupiny zaměřena spíše na výuku a seznámení s českým jazykem. Během prázdnin se snažíme děti seznámit s okolím, použitím MHD, s českou kulturou a památkami. O děti pečuje vždy 1 český koordinátor a ukrajinské učitelky, najaté na dohodu městem. Dětem je poskytována strava ze školní jídelny a základní materiálně-technické a hygienické zázemí. O děti je postaráno v rozmezí obvykle 6 hodin denně. 

děti v ZOO děti při hře děti v Sokole

Velice děkujeme všem dobrovolníkům, kteří této aktivitě jakýmkoli způsobem přispívají - svým časem, péčí o děti, dobrotami, či materiálně. Děkujeme za prostory, které děti využívají a děkujeme Sokolu, že zde děti mohou trávit aktivně čas.

Od září 2022 již děti "školou povinné", které u nás zůstaly, chodí do ZŠ Černošice. Vzhledem ke kapacitám školek v obci město zachovalo provoz školkové adaptační skupinky ukrajinských dětí. Školková skupinka se přesunula do prostor centra římskokatolické církve MaNa. Děti a jejich rodiče připravili vánoční besídku, kterou dne 19. 12. navštívil pan starosta Filip Kořínek a pan starosta Jurij Zarko z Bilopillje (Ukrajina), který přijel do Černošic vyzvednout sanitku pořízenou městem Černošice a společností RSJ spolu s humanitární sbírkou. Na besídce tak byl dokonce i televizní štáb. Děti nakreslily obrázky sanitek, které pánům starostům věnovaly. Děti se seznamovaly s českými vánočními tradicemi a učily se české vánoční koledy.

Návštěva ukrajinského starosty Vánoční besídka Učení :-)

Následně bylo rozhodnuto, že bude zachován provoz skupiny ještě v období leden - červen 2023 s tím, že děti, které tu setrvají, od září 2023 nastoupí buď do stávajících mateřských, nebo základních škol.

Děti v MaNa Poslední den Hra

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Výzva č.j. MŠMT-7105/2022-2 z 8. dubna 2022, Výzva Adaptační skupiny dětí cizince migrující z Ukrajiny 2022 a návazné výzvy

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: výše nákladů není přesně stanovena, jde přibližně o 200000,- Kč/měsíc
Poskytnutá dotace:

Fáze 1: 945 000,- Kč (vyčerpáno 765 000,- Kč, 180 000 Kč činila vratka dotace za prázdninové týdny, kdy již fungovala pouze 1 adaptační skupina)

Fáze 2: 127 500,- Kč (využito celé)

Fáze 3: 195 000,- Kč 

Spoluúčast města: není přesně stanovena
 

Obědy pro děti byly zároveň podpořeny dvěma dary z Konta bariéry. V březnu 2022 jsme obdrželi 59.500 Kč na školní potřeby a jídlo pro předškolní i školní děti, v září 2022 jsme získali 22.900,-Kč na obědy předškolních dětí.

Konto bariéry

Prostřednictvím Diakonie Českobratrské církve evangelické a Sboru Církve bratrské v Černošicích děti obdržely dárky v rámci projektu „Krabice od bot“.

Termíny realizace projektu:

1. fáze: duben - srpen 2022 (tři adaptační skupiny)

2. fáze: září - prosinec 2022 (jedna adaptační skupina)

3. fáze: leden - červen 2023 (jedna adaptační skupina)

 

 MŠMT

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie