Černošice
Černošice

Adaptační skupiny ukrajinských dětí

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Adaptační skupiny ukrajinských dětí - Černošice
  • Evidenční číslo projektu 0270/14/UKR-AS/2022
  • Dne 3. 5. 2022 byla podána žádost o dotaci; žádost kladně prošla hodnotícím procesem, dne 6. 6. 2022 bylo městu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0270/14/UKR-AS/2022
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu je zajištění chodu tzv. adaptačních skupin pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny, a to v rámci první adaptační skupinky pro děti "školkové" (3 - 6 let), které našly svůj azyl v objektu modlitebny Církve bratrské na Vráži, v rámci druhé a třetí skupinky pro děti "školního věku" (6 - 14 let), které mají svou základnu v komunitním centru římskokatolické církve MaNa v Černošicích. Skupiny se spontánně založili v březnu 2022, když k nám dorazila první vlna ukrajinských uprchlíků. Od dubna do srpna 2022 mohou skupinky fugnovat s přispěním MŠMT. O prázdninách funguje skupinka "školka", ze "školních" skupin funguje dle dohody jedna, a to v prvních dvou týdnech a v posledních dvou týdnech prázdnin, volnočasovou formou "příměstského tábora". Během školního roku byla funkce skupiny zaměřena spíše na výuku a seznámení s českým jazykem. Během prázdnin se snažíme děti seznámit s okolím, použitím MHD, s českou kulturou a památkami. O děti pečuje vždy 1 český koordinátor a ukrajinské učitelky, najaté na dohodu městem. Dětem je poskytována strava a základní materiálně - technické a hygienické zázemí. O děti je postaráno v rozmezí obvykle 6 hodin denně. 

děti v ZOO děti při hře děti v Sokole

Velice zároveň děkujeme všem dobrovolníkům, kteří této aktivitě jakýmkoli způsobem přispívají - svým časem, péčí o děti, dobrotami, či materiálně. Děkujeme za prostory, které děti využívají a děkujeme Sokolu, že zde děti mohou taktéž trávit aktivně čas.

Od září 2022 mají být děti školou povinné přihlášeni k povinné školní docházce (do ZŠ Černošice se jich přihlásilo přes 40). Nyní řešíme možnost pokračování fungování "školkové" skupiny od září do prosince 2022.

 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Výzva č.j. MŠMT-7105/2022-2 z 8. dubna 2022, Výzva Adaptační skupiny dětí cizince migrující z Ukrajiny 2022

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: výše nákladů není přesně stanovena, jde přibližně o 200000,- Kč/měsíc
Předpokládaný podíl dotace :

945 000,- Kč

Spoluúčast města: není přesně stanovena
 
Termíny realizace projektu:

duben - srpen 2022

 

 MŠMT

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie