Černošice
Černošice

E-multikára pro Odbor technických služeb II.

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • E-multikára pro Odbor technických služeb, Černošice
  • Žádost o podporu podána poskytovateli dotace (Státní fond životního prostředí ČR) dne 18. 9. 2019. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 18. 12. 2019. V současné době se čeká na vydání Smlouvy o poskytnutí dotace.

Stručný popis projektu

Nová elektromobilní multikára má nahradit dosluhující multikáru roku výroby 1994, u níž již není rentabilní oprava. Po pořízení nové e-mulikáry bude stará ekologicky zlikvidována. Nákupem e-mulikáry má dojít k podpoře ekologicky šetrnějšího provozu a snižování hlučnosti a provozních nákladů. Vozidlo bude využíváno k běžným činnostem technických služeb - úklidu města, převozu strojů a materiálu, k údržbě zeleně. Spolu s vozidlem je pořízena nabíjecí stanice.

Žabičky  Žabičky

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy, Výzva č. 11/2018

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

1 191 850 Kč

Požadovaný příspěvek :

  515 600 Kč

Spoluúčast města:

  676 250 Kč

 

Termíny realizace projektu:

Projekt má stanovený termín ukončení 30. 9. 2020. Kupní smlouva byla na základě veřejné zakázky uzavřena dne 26. 3. 2020. 

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“Logo MŽP a SFŽP

www.mzp.cz
www.sfzp.cz