Černošice
Černošice

IT třída ZŠ Černošice

Logo

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Rekonstrukce učebny informatiky ZŠ Černošice
  • Žádost o podporu podána dne 11. 11. 2019 z programu IROP v rámci vypsané  3. výzvy MAS  Karlštejnsko - Občanská vybavenost
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011504,
    Žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování, dne 17. 4. 2020 byl vydán právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Stručný popis projektu

Jedná se o investiční akci, která řeší obnovu infrastruktury ZŠ ve městě Černošice ve vazbě na zvýšení kvality základního vzdělávání v oblasti digitálních technologií a přírodních věd pomocí rekonstrukce a modernizace odborné učebny informatiky v základní škole vč. rozšíření jejích funkcionalit z oblasti digitálních technologií a vybavení interiéru.
 Stavba   Leták    Stavba

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 3 MAS Karlštejnsko

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 247 886,00 Kč
Požadovaný příspěvek : 1 185 491,70 Kč
Spoluúčast města:     62 394,30 Kč
 

Zrekonstruovaná učebna Zrekonstruovaná učebna Zrekonstruovaná učebna

Termíny realizace projektu:

Realizace je plánována na období letních prázdnin, celý projekt má být dokončen do října 2020. V průběhu června byli na základě výběrových řízení vybráni jednotliví dodavatelé, a to zhotovitel stavby společnost ZIMERSTAV, s.r.o. za celkovou cenu 501 416,- Kč vč. DPH, dále dodavatelé vybavení interiéru (nábytek, tabule apod.) společnost ARBYD CZ, s.r.o za celkovou cenu 305 668,- Kč vč. DPH) a vybavení učebny  IT technikou (server, výukový software, monitory apod.)  společnost Network4u, s.r.o. za celkovou cenu 337 672,- Kč vč. DPH. Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP zajištuje pan Petr Špaček. Dne 30. 9. 2020 byla rekonstrukce učebny dokončena.

Logo