Černošice
Černošice

Otevřené město Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Otevřené město Černošice

  • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 14. 6. 2018. 

  • Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010044

  • Projekt úspěšně prošel hodnotícím procesem, byl vydán právní akt o poskytnutí dotace.

Stručný popis projektu

V rámci projektu má dojít k optimalizaci výkonu veřejné správy prostřednictvím zlepšení procesního řízení organizace, posílení strategického řízení města zhotovením nových strategických dokumentů a rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců (vzdělávání)

Dílčí cíle:
1. Analýza a optimalizace 6 procesů 
2. Zpracování 5 strategických a analytických dokumentů pro plánování udržitelného rozvoje města 
3. Zavedení a ověření 1 nástroje pro zlepšení komunikace s veřejnosti - Participativní rozpočet
4. Zajištění vzdělávaní pro 80 zaměstnanců 


Popis klíčových aktivit naleznete zde

 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost, č. výzvy: 03_16_058 a 03_17_080

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 6 792 396,80 Kč
Požadovaný příspěvek : 6 452 776,95 Kč
Spoluúčast města:    339 619,85 Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace probíhá v rozmezí 1.4.2019 - 31.3.2021 (24 měsíců).
 

Výstupy projektu:

KA1: Řízení procesů
Zpracování procesní analýzy a návrh optimalizace řízení procesů (zip)

KA4: Vzdělávání
omfoto1omfoto2
omfoto3omfoto4
 

Logo