Černošice
Černošice

Otevřené město Černošice

 
Logo

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Otevřené město Černošice

  • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 14. 6. 2018. 

  • Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010044

  • Dne 21.3.2019 byl vydán právní akt o poskytnutí dotace.
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu má dojít k optimalizaci výkonu veřejné správy prostřednictvím zlepšení procesního řízení organizace, posílení strategického řízení města zhotovením nových strategických dokumentů a rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců (vzdělávání).

Dílčí cíle:
1. Analýza a optimalizace 6 procesů úřadu, které jsou pojímány jako nejvíce problematické 
2. Zpracování 5 strategických a analytických dokumentů pro plánování udržitelného rozvoje města (pasport vodovodů, pasport kanalizací, pasport zeleně, pasport hrobových míst, analýza IT systémů, demografická analýza - zrušena)
3. Zavedení a ověření 1 nástroje pro zlepšení komunikace s veřejnosti - Participativní rozpočet
4. Zajištění vzdělávaní pro 80 zaměstnanců  


Popis klíčových aktivit naleznete zde

 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost, č. výzvy: 03_16_058 a 03_17_080

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 6 792 396,80 Kč
Požadovaný příspěvek : 6 452 776,95 Kč
Spoluúčast města:    339 619,85 Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace probíhá v rozmezí 1.4.2019 - 31.3.2021 (24 měsíců). K srpnu 2020 bylo dosaženo zpracování procesní analýzy a byl zahájen cyklus vzdělávacích kurzů, které byly mírně pozdrženy vlivem koronaviru. Hlavní důraz je kladen na kurzy zaměřené na spisovou službu a archivnictví, oběh písemností, práci s příslušnými SW a správní řád. Aktivity jsou řešeny výběrem dodavatelů na základě veřejných zakázek a uzavřených smluv. Zároveň se již zpracovává paport zeleně, pasport hrobových míst, pasport vodovodů a pasport kanalizací. Probíhá veřejná zakázka na analýzu IT systémů městského úřadu. Od zpracování demografické analýzy města bylo pro tuto chvíli upuštěno, neboť je žádoucí vycházet z dat, která budou získána při SLDB 2021, zatímco stávající data jsou již zastaralá. Intenzivně probíhá spolu s vybraným dodavatelem (Institute H21) příprava podkladů pro tzv. "participativní rozpočet". 
 

Výstupy projektu:

KA1: Řízení procesů
        1. Zpracování procesní analýzy a návrh optimalizace řízení procesů (zip)
        2. Implementace opatření do praxe úřadu (zip)

KA2: Tvorba strategických dokumentů
        1. Pasport vodovodů a kanalizací (zip)
        2. Pasport zeleně a dendrologický průzkum (zip)
        3. Pasport hřbitovů (zip)
        4.  Strategie efektivnosti IT systémů (zip)

KA3: Komunikace s veřejností (participativní rozpočet) Černošická šance
HlasHlasování02
         

Výsledky hlasování (Link)

 

KA4: Vzdělávání
omfoto1omfoto2
omfoto3omfoto4
 

Logo

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín