Černošice
Černošice

Rekonstrukce chodníku Dr. Janského

irop


Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Bezpečné chodníky - chodník Dr. Janského v Černošicích
  • Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015876
  • Dne 27. 11. 2020 byla žádost o dotaci podána; žádost kladně prošla hodnotícím procesem, ale v rámci bodového hodnocení získala nižší počet bodů. Z toho důvodu bylo možné buď od dotace odstoupit, nebo akcptovat krácený podíl dotace dle zůstatkové alokace zdrojů v rámci této výzvy. Město usnesením Rady ze dne 30. 8. 2021 souhlasilo s přijetím krácené dotace (pokrývající cca 40 % nákladů).
  • Dne 2. 12. 2021 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (248.85 kB).
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu je rekonstrukce 1, 29 km jednostranného chodníku při ulici Dr. Janského a veřejného osvětlení. Současně mají být provedeny dílčí úpravy stávajícího chodníku při ul. Vrážská / Karlštejnská tak, aby došlo k vytvoření„bezbariérové trasy“, a byly tak napojeny a pěším bezbariérově zpřístupněny zastávky autobusů a vlaková stanice Černošice.

Studie proveditelnosti (6.11 MB)

 Stávající stavStávající stavStávající stav Foto původní chodník Foto původní chodník

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU – Evropský fond pro regionální rozvoj, 11. výzva MAS Karlštejnsko, z.ú. Dopravní infrastruktura ll., ve vazbě na výzvu ŘO IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 9.085.438,95 Kč
Předpokládaný podíl dotace :

3.900.932,94 Kč (z důvodu vyčerpání alokace kráceno z původních více jak 8 mil. Kč)

Spoluúčast města: 5.184.506,01 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Realizace byla plánována v návaznosti na schválení dotace během roku 2021 až 2022. Vzhledem k tomu, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo nakonec vydáno až 2. 12. 2021, termín realizace je předpokládán od března 2022. Výběrové řízení na zhotovitele již proběhlo. Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhlášeném dne 30. 9. 2021 na stavební práce v předpokládané hodnotě 7.239.649,- Kč bez DPH byly městu podány 2 nabídky, z nimchž ekonomicky výdhonější byla nabídka KVS stavební, s.r.o. za cenu 6.251.849,74 Kč bez DPH. Konktrétní údaje o veřejné zakázce: https://cernosice.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000574.

Dne 30. 9. 2021 byla zároveň vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na relizaci veřejného osvětlení s předpokládanou hodnotou 2.397.232,- Kč bez DPH, kam bylo doručeno 8 nabídek. Vítězem se stala společnost UNISERVIS Hašek, s.r.o. za cenu 2.025.597,00 Kč. Údaje o zakázce: https://zakazky.mestocernosice.cz/detail_zakazky.php?no=562

Projektová dokumentace:

E1 Dr. Jánského VO situace (.PDF)
E2 Dr. Jánského VO koordinační situace (.PDF)
Dr. Jánského - B-02 - koordinační situace - sever (.PDF)
Dr. Jánského - B-03 - koordinační situace - stred (.PDF)
Dr. Jánského - B-04 - koordinační situace - jih (.PDF)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul