Černošice
Černošice

Studie odtokových poměrů Na Poustkách

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Studie opatření k eliminaci odtoku vod do zástavby města Černošice
  •  Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP Středočeského kraje, tematické zadání Životní prostředí - vodní hospodářství, žádost FVP/VOH/043335/2020
Stručný popis projektu

Cílem projektu je návrh opatření (zpracování studie) na lesní a zemědělské půdě v zájmové lokalitě nad zástavbou města Černošice. Opatření budou sloužit především k eliminaci odtoku do zástavby a zároveň budou sloužit k zadržování vody v krajině a podpoře zasakování. Výstupem má být komplexní studie, na jejímž základě by měla být zpracována projektová dokumentace umožňující budoucí realizaci navržených opatření. 

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 199.650,- Kč
Požadovaný příspěvek : 179.685,- Kč
Spoluúčast města: 19.965,- Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace projektu má proběhnout do konce roku 2021. Garantem projektu je Jiří Jiránek. V součané době byla podepsána smlouva se zhotovitelem studie, SWECO Hydroprojekt, a.s., IČ 26475081.  

Logo SčK

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mokropeský Masopust