Černošice
Černošice

Studie odtokových poměrů Na Poustkách

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
Stručný popis projektu

Cílem projektu je návrh opatření (zpracování studie) na lesní a zemědělské půdě v zájmové lokalitě nad zástavbou města Černošice. Opatření budou sloužit především k eliminaci odtoku do zástavby a zároveň budou sloužit k zadržování vody v krajině a podpoře zasakování. Výstupem má být komplexní studie, na jejímž základě by měla být zpracována projektová dokumentace umožňující budoucí realizaci navržených opatření. 

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 199.650,- Kč
Požadovaný příspěvek : 179.685,- Kč
Spoluúčast města: 19.965,- Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace projektu má proběhnout do konce roku 2021. Garantem projektu je Jiří Jiránek. Dne 28. 4. 2021 byla podepsána smlouva se zhotovitelem studie, SWECO Hydroprojekt, a.s., IIČ 26475081.  Termín odevzdání studie je do 30. 11. 2021.

Logo SčK

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěva v Clubu Kino