Černošice
Černošice

Vodovod a kanalizace lokality Habřiny, U Vodárny

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Splašková kanalizace v lokalitě Habřiny a U Vodárny v Černošicích, reg. č. CZ.05.01.04/01/22_002/0000446 - žádost o dotaci podána dne 19. 10. 2022 do Výzvy č. 2 OPŽP Čistírny odpadních vod a kanalizace (průběžná), RoPD vydáno dne 15. 2. 2023
  • Vodovod v lokalitě Habřiny a U Vodárny v Černošicích, reg. č. CZ.05.01.04/04/22_026/0000527 - žádost o dotaci podána dne 20. 10. 2022 do Výzvy č. 26 OPŽP Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody (kolová), RoPD vydáno dne 6. 4. 2023
Povinná publicita Habřiny   U Vodárny
Stručný popis projektu

Předmětem akce bylo vybudování nových rozvodů (tj. rozšíření stávající sítě) vodovodů a kanalizace ve městě Černošice, a to v lokalitě Habřiny (481.84 kB)U Vodárny (100.83 kB). Z důvodu podmínek dotačních výzev musela být akce rozdělena na 2 projektové části, samostatně kanalizaci a samostatně vodovod. 

Kanalizace: Cílem projektu je dostavba 4 nových kanalizačních stok, tj. rozšíření kanalizační sítě o 1.349,77 metrů do zatím nepokrytých zastavěných lokalit města Černošice (Habřiny, U Vodárny) a zajištění dostupnosti likvidace odpadních vod pro 102 nově napojených ekvivalentních obyvatel. 

Vodovod: Cílem projektu je dostavba 4 nových řadů vodovodu, tj. rozšíření vodovodní sítě o 780,74 metrů nového vodovodu (řadu a přípojek) do zatím nepokrytých zastavěných lokalit města Černošice (Habřiny, U Vodárny) a zajištění dostupnosti pitné vody (stabilně, kvalitně, v dostatečném množství) min. 60 nově napojeným obyvatelům. Projekt v rámci nezpůsobilé části počítá zároveň s rekonstrukcí (intenzifikací) části nevyhovujícího vodovodu v lokalitě U Vodárny.

 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

OPŽP, Výzva č. 2 a č. 3, pro vyčerpání výzvy č. 3 byla využita výzva č. 26

 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast - kanalizace:

Náklady celkem:

5 891 487, 37 Kč

Schválený příspěvek:

3 436 700, 97 Kč 

Spoluúčast města:

1 472 871, 84 Kč

 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast - vodovod:

Náklady celkem:

6 179 312, 63 Kč

Schválený příspěvek:

3 604 599, 03 Kč 

Spoluúčast města:

1 544 828, 16 Kč

 
Termíny realizace projektu:

Projekt byl zahájen 23. 5. 2022, kolaudace proběhla 6. 12. 2022, aktuálně probíhá vypořádání dotačních náležitostí, plánované ukončení projektu je 31. 5. 2023. 

Zhotovitelem stavby je společnost VPK Suchý, s.r.o., IČ 27085201 za celkovou cenu díla 9.580.000,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo (8.3 MB) byla uzavřena 13. 5. 2022. Informace o veřejné zakázce naleznete zde

Logo

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie