Černošice
Černošice

Výstavba kanalizace a vodovodu - osada Zátoka radosti

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Výstavba kanalizace a vodovodu - osada Zátoka radosti
  • Žádost o podporu podána dne 31. 1. 2020 z programu SFŽP „Vodovody a kanalizace“ v rámci vypsané  výzvy č. NPŽP 4/2019-1.3.C/D, 1.6.B
  • Registrační číslo projektu: 1190400256
  • Dne 10. 7. 2020 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP (800.08 kB)
 
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je vybudování nových rozvodů (tj. rozšíření stávající sítě) vodovodů a kanalizace ve městě Černošice, a to v Osadě Zátoka radost. Jako hlavní aktivita projektu je vytčena oblast 1.3.C "kanalizace", jelikož v souboru aktivit finančně převažuje. Pro zajištění kanalizace je třeba vzhledem k výškovému převýšení předmětné lokality vybudovat přečerpávací stanici. Druhou, neméně důležitou, aktivitou projektu je ve stejných lokalitách vybudovat vodovody (aktivita 1.6.B). Vzhledem k suchu je třeba napojení obyvatel na vodovod, aby bylo zajištěno množství a kvalita pitné vody. Napojení na kanalizaci má potenciál zlepšení životního prostředí. Původně se město snažilo podat tuto žádost o dotaci též na lokalitu U Vodárny. Bohužel, pravomocné stavební povolení nebylo získáno do termínu podání dotace. Věříme, že budou vypsány další dotační výzvy, v nichž budeme usilovat o další lokality, které budou disponovat pravomocným stavebním povolením. V některých lokalitách bohužel situaci komplikují složité majetkoprávní vztahy.

 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

SFŽP v rámci Národního programu ŽP, výzva č. 4/2019, prioritní oblast 1.Voda, Podoblasti podpory 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod; 1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast (po schválení pouze části podané žádosti v lokalitě Osada Zátoka radosti):

Náklady celkem:

3 138 248,57 Kč

Schválený příspěvek (63,75 %) :

2 000 633,46 Kč

Spoluúčast města:

1 137 615,11 Kč

 
Termíny realizace projektu:

Realizace je plánována v roce 2021, celý projekt má být dokončen do 31. 12. 2022. V lednu 2021 se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele stavby, nyní probíhají stavební práce a řeší se podklady pro dotační orgán.

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“Logo MŽP a SFŽP

www.mzp.cz
www.sfzp.cz

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie