Černošice
Černošice

Výstavba kanalizace a vodovodu - osada Zátoka radosti

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je vybudování nových rozvodů (tj. rozšíření stávající sítě) vodovodů a kanalizace ve městě Černošice, a to v Osadě Zátoka radost. Jako hlavní aktivita projektu je vytčena oblast 1.3.C "kanalizace", jelikož v souboru aktivit finančně převažuje. Pro zajištění kanalizace je třeba vzhledem k výškovému převýšení předmětné lokality vybudovat přečerpávací stanici. Druhou, neméně důležitou, aktivitou projektu je ve stejných lokalitách vybudovat vodovody (aktivita 1.6.B). Vzhledem k suchu je třeba napojení obyvatel na vodovod, aby bylo zajištěno množství a kvalita pitné vody. Napojení na kanalizaci má potenciál zlepšení životního prostředí. Původně se město snažilo podat tuto žádost o dotaci též na lokalitu U Vodárny. Bohužel, pravomocné stavební povolení nebylo získáno do termínu podání dotace. Věříme, že budou vypsány další dotační výzvy, v nichž budeme usilovat o další lokality, které budou disponovat pravomocným stavebním povolením. V některých lokalitách bohužel situaci komplikují složité majetkoprávní vztahy.

 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

SFŽP v rámci Národního programu ŽP, výzva č. 4/2019, prioritní oblast 1.Voda, Podoblasti podpory 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod; 1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody

 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (po schválení pouze části podané žádosti v lokalitě Osada Zátoka radosti):

Náklady celkem:

2 624 214,35 Kč

Schválený příspěvek (63,75 %) :

1 555 349,77 Kč

Spoluúčast města:

1 068 864,58 Kč

 
Termíny realizace projektu:

Celý projekt má být dokončen do 31. 12. 2022. V lednu 2021 se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele stavby, následně probíhala realizace, stavba byla předána 29. 11. 2021, v březnu 2022 byla stavba zkolaudována. V současné době se připravují podklady pro dotační orgán pro proplacení dotace.

Zhotovitelem stavby je společnost Aquaconsult, spol. s r.o.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“Logo MŽP a SFŽP

www.mzp.cz
www.sfzp.cz

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie