Černošice
Černošice

Strategické záměry


Strategické investiční záměry vycházejí mj. ze strategického plánu rozvoje města, který naleznete v sekci Studie a analýzy. O realizaci bude rozhodnuto zejména dle finančních možností a dalších technických, majetkoprávních a jiných okolností, včetně stanovení priorit.

Viz též Připravené projekty / Projekty v realizaci / Dokončené projekty / Drobné inv. záměry

Průběžně probíhající záměry (odkazy na samostatné podstránky, viz nabídka vlevo):

Další strategické záměry města:

 • Rozvoj a zkvalitnění centrální části Černošic a Mokropes (v návaznosti na schválení 1. změny ÚP z 07/2014 budou zpracovány samostatné urbanistické studie)
 • Příprava prodeje pozemků města v lokalitě Na Pískách (probíhá)
 • Nové využití pro Mokropeský statek Famelie (část v majetku města)
 • Vybudování nového městského hřbitova na Vráži (konec ul. Husova)
 • Propustek pro pěší pod žel. tratí mezi ulicemi Dr. Janského a Zd. Lhoty (příprava PD)
 • Obnova vozového parku a stavebních strojů Technických služeb (probíhá)
 • Protipovodňová stěna v ul. Na Drahách
 • Taneční sál na pozemku ZUŠ (návrhy PRAGOPROJEKT 2000 situace, pohled I, pohled II, Ing. Neubertová 2006 projekt, in.Spira Group 2009 situace, pohled I, pohled II,  WAREX 2011 pohledy, půdorys)
 • Lávka u Kazínské skály (do Lipenců)
 • Dobudování vodovodu a kanalizace v části oblasti Habřiny a v částech ulic Radotínská, U Vodárny, V Dolích, Vrážská, K Lesíku, Fr. Kocourka, Táborská, Větrná

 

Záměry jiných investorů s přímým dopadem na město Černošice

 • Rekonstrukce jezu v Černošicích (situaceřezy) (investor: Povodí Vltavy, s.p.) - v realizaci v období 2014-2016
 • Stavba nové lávky přes Berounku do D. Černošic / Lipenců (investor: Hl. m. Praha)

 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek