Černošice
Černošice

Strategické záměry

Strategické investiční záměry


 

Strategické investiční záměry vycházejí mj. ze strategického plánu rozvoje města, který naleznete v sekci Studie a analýzy

 

Strategické záměry města Černošice

O realizaci bude rozhodnuto zejména dle finančních možností města, popř. dle posouzení dalších technických, majetkoprávních a jiných okolností, včetně stanovení priorit.

Viz též Připravené projekty / Projekty v realizaci / Dokončené projekty / Drobné inv. záměry

 

Průběžně probíhající záměry (odkazy na samostatné podstránky, viz nabídka vlevo):

 

Další strategické záměry města:

  • Rozvoj a zkvalitnění centrální části Černošic a Mokropes (v návaznosti na schválení 1. změny ÚP z 07/2014 budou zpracovány samostatné urbanistické studie)
  • Příprava prodeje pozemků města v lokalitě Na Pískách (probíhá)
  • Nové využití pro Mokropeský statek Famelie (část v majetku města)
  • Vybudování nového městského hřbitova na Vráži (konec ul. Husova)
  • Propustek pro pěší pod žel. tratí mezi ulicemi Dr. Janského a Zd. Lhoty (příprava PD)
  • Obnova vozového parku a stavebních strojů Technických služeb (probíhá)
  • Protipovodňová stěna v ul. Na Drahách

 

 

Záměry jiných investorů s přímým dopadem na město Černošice

 

 

  • Rekonstrukce jezu v Černošicích (situaceřezy) (investor: Povodí Vltavy, s.p.) - v realizaci v období 2014-2016

 

 

  • Stavba nové lávky přes Berounku do D. Černošic / Lipenců (investor: Hl. m. Praha)

 

 

 

 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek