Černošice
Černošice

Rekonstrukce komunikací


Plán na rok 2023

Rekonstrukce komunikací

Rekonstrukce ulic V Dolích, Jabloňová, Moravská, Akátová, Javorová a U Vodárny - koncem  ledna bylo vyhlášeno VŘ na zhotovitele stavby; jako ekonomicky nejvhodnější byla vybrána společnost SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED; předpoklad realizace duben až září  2023.

 

 

Kromě toho proběhne také oprava řady vedlejších nezpevněných ulic pomocí strojově položeného asfaltového recyklátu včetně zpevňujícího postřiku - ul. V Habřinách v délce 522 m, ul. Habrová v délce 109 m, ul. Nad řekou v délce 107 m, ul. Brněnská v délce 78 m, ul. Na Vyhlídce v délce 280 m, ul. Nádražní v délce 171 m, Osada Slunečná 550 m a ul. Pod Slunečnou v délce 70 m.

Úprava křižovatky ulic Slunečná, Javorová a Větrnná - blíže v sekci Veřejná prostranství

 

Připravené projekty komunikací v případě získání dotace

Obnova místních komunikací Voskovcova, Strakonická a Svatopluka Čecha  v Černošicích - žádost o dotaci v rámci nové výzvy MMR ČR podána dne 5. 6. 2023; bližší informace v sekci Připravené projekty

 

Plán na rok 2022

Rekonstrukce komunikací

Rekonstrukce ulic K Lesíku + Pod Školou, Arbesova + Smetanova a Jahodová - začátkem roku 2022 se uskutečnilo VŘ na zhotovitele stavby (předpoklad realizace 1.3. až 30. 9. 2022). Z 5 podaných nabídek byla jako nevhodnější vybrána společnost SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Rekonstrukce obrusných vrstev komunikací

Rekonstrukce obrusných vrstev komunikací K Višňovce, Říční - mezi ulicí Dr. Janského a žel. přejezdem, Smetanova (část) a Topolská mezi Masopustním náměstím a Kyjevskou ulicí - začátkem roku 2022 se uskutečnilo VŘ na zhotovitele stavby (předpoklad realizace 1.4. až 30. 8. 2022). Ze 2 podaných nabídek byla jako nevýhodnější vybrána nabídka společnosti METROSTAV Infrastructure, a. s.

Rekonstrukce chodníků

 

 •  Strakonická - situace, kompletní dokumentace - bylo zažádáno v r. 2022 o dotaci v rámci zveřejněné výzvy MMR ČR, dotačního titulu 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací; žádost nebyla úspěšná

 

 

Ulice a chodníky určené k rekonstrukci v násl. letech 

 

 • Alešova (úsek Husova - Havlíčkova) - bude zadáno zpracování PD
 • Boženy Němcové - zadáno zpracování PD
 • Gogolova - komunikace je na soukromých pozemcích
 • Hradecká  -komunikace je na soukromých pozemcích
 • Jiráskova - zadáno zpracování PD
 • Lermontova
 • Mánesova - zadáno zpracování PD
 • Na Ladech (úsek Slunečná - Jabloňová) - komunikace je na soukromých pozemcích
 • Na Pískách - zadáno zpracování PD
 • Olbrachtova - komunikace je na soukromých pozemcích
 • Pardubická - zadáno zpracování PD
 • Pod Ptáčnicí - zadáno zpracování PD
 • Pražská - 2. část
 • Revoluční
 • Svatopluka Čecha - bude zadáno zpracování PD
 • Slovenská
 • Táborská - zadáno zpracování PD
 • Tolstého - komunikace je na soukromých pozemcích
 • U Mlýna

Chodníky:

 • chodníky podél silnice II/115

"Developerské" (povinnost realizace před výstavbou domů) - mimo rozpočet města

 • Javorová
 • Akátová
 • nám. 5. května - bude zadáno zpracování studie
 • Příbramská
 • Werichova, K Dubu

 

Shrnutí za rok 2021

 

Shrnutí za rok 2020

 

Shrnutí za rok 2019

 • Kollárova (uhrazeno dle plánovací smlouvy ze soukromých zdrojů) 

 

Shrnutí za rok 2018

 • odvodnění komunikace Pod Višňovkou

 

Shrnutí situace a výsledků roku 2017

Z prostředků města proběhla v roce 2017 rekonstrukce dalších 3 ulic a 1 chodníku z původního balíku tzv. velkého třesku. 

Jednalo se o ulice Čajkovského, Domažlická, Mládežnická (pouze oprava povrchu místo původně plánované rekonstrukce ul. Tolstého) a chodník podél ul. Dobřichovická. U chodníku bylo realizováno také nové veřejné osvětlení.

 

Shrnutí situace a výsledků roku 2016

Z prostředků města proběhla v roce 2016 rekonstrukce dalších 8 ulic a 3 chodníků z původního balíku tzv. velkého třesku. 

(detaily veřejné zakázky zde)

 

Shrnutí situace a výsledků roku 2015

V roce 2015 byla nejdříve dokončena rekonstrukce ulice Dr. Janského, započatá již v roce 2014. Následně proběhla rekonstrukce ulic Na Drahách a Ukrajinská, pro které město získalo dotaci z titulu povodňových škod. V létě a na podzim pak další rekonstrukce, viz níže uvedený seznam.

 Rekonstrukce ulic Ukrajinská a Na Drahách

Z prostředků města proběhla v roce 2015 rekonstrukce dalších 9 ulic z původního balíku tzv. velkého třesku. 

 

Shrnutí situace a výsledků roku 2014

Od července 2014 probíhala rekonstrukce nejdelší místní komunikace - ulice Dr. Janského, a to v celé délce od Hotelu Kazín až po mokropeskou pláž. V rámci projektu bylo upraveno také parkoviště u pláže. Dokončeno bylo počátkem r. 2015.

 Rekonstrukce místní komunikace ul. Dr. Jánského

 

 Shrnutí situace a výsledků roku 2013

Ve výběrovém řízení na 1. etapu rekonstrukcí komunikací v roce 2013 v elektronické aukci zvítězila společnost Ekostavby Louny. V samostatném výběrovém řízení na stavbu dešťové kanalizace a vodovodu v ulici Pardubická a dešťové kanalizace přes pozemky pod základní školou zvítězila společnost Stavitelství Řehoř.

Dále bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci místních komunikací (Berounská, Jedlová, Chrudimská, Slunečná, Střední a Libušina), ve kterém zvítězila spol. Robstav stavby k.s, která nabídla provedení díla za celkovou cenu 3 815 880,- Kč.

Celková výše všech zakázek je cca 29 mil. Kč.

Financování staveb bylo zajištěno z úvěru, jehož přijetí schválilo zastupitelstvo 11. 10. 2012, a to až do výše 35 mil. Kč se splatností 10 let.

 

 Projektová dokumentace jednotlivých komunikací (realizace v roce 2013)

 

Ulice, které nebyly vybrány k rekonstrukci plně hrazené z prostředků města (v rámci projektu "velký třesk") a na jejichž výstavbě se podíleli občané v rámci programu rekonstrukcí ulic se spolufinancováním ze strany občanů

 

 

 Shrnutí situace a výsledků roku 2012

 

Seznam komunikací k rekonstrukci v roce 2012

Výběrové řízení na stavební firmu na všechny zařazené ulice pro rok 2012 s výjimkou Komenského (realizováno samostatně) a Pardubické (odloženo na podzim, podmíněně) vyhrála společnost PSVS a.s.. V elektronické aukci 26. dubna bylo dosaženo úspory -14% proti projektovému rozpočtu, což ale znamená cenu vyšší než byl původní předpoklad. Z tohoto důvodu z 19 původně vybraných ulic byly dvě vyřazeny - ul. Pod Višňovkou a ul. K Lesíku - město využilo svého práva zúžit rozsah projektu až o 20% jeho celkové hodnoty.

Rozhodnutím rady města dále došlo ke změně, kdy místo zamýšlené rekonstrukce Pardubické ulice (odložena kvůli získání vodoprávního povolení k vybudování dešťové kanalizace) byly k realizaci vybrány ulice V Mýtě a Berounské. Jejich realizace se ale vinou problémů se stavební firmou a vlivem klimatických podmínek nakonec dokončí až v roce 2013. Poslední změnou bylo vyřazení Gogolovy ulice kvůli zjištěným závadám na dešťové kanalizaci, jejíž oprava musí rekonstrukci samotné komunikace předcházet - byla nahrazena posledním chybějícím krátkým úsekem ulice Měsíční (spojka do Slunečné) .

 

Projektová dokumentace jednotlivých komunikací (realizace v roce 2012)

 

 Souhrnné informace a analýzy k projektu Velký třesk

 

Podklady, popis záměru, studie

 

   Aktualizované materiály:

 


   Pasport komunikací zařazených do záměru rekonstrukce:


 

 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Architektura v Černošicích