Černošice
Černošice

Rekonstrukce komunikací


 

Ulice určené k rekonstrukci v násl. letech (není stanoven termín)

Níže uvedené ulice nebyly v projektu Velký třesk zařazeny, popř. z něj byly vyčleněny z různých důvodů - u některých je jejich stav zatím uspokojivý a investice do jejich rekonstrukce tak nemá ještě prioritu proti jiným potřebám města, u dalších nejsou vyřešeny majetkové poměry (není souhlas soukromých majitelů pozemků se stavbou). Ulice Školní a K Lesíku bude vhodné rekonstruovat až po dokočení stavební činnosti kolem školy (městské i soukromé). Na rekonstrukci ulice Karlická se budeme snažit získat dotaci (navazuje na krajskou silnici a vede ke školce; předchozí žádosti byly zamítnuty). 
 

+ chodník: 

 

"Developerské" (předpoklad realizace před výstavbou) - mimo rozpočet města

  • Javorová
  • Kollárova (viz níže)
  • nám. 5. května, Příbramská, Strakonická
  • Werichova, K Dubu

 

 Rekonstrukce ulice Karlická

 Rekonstrukce ulice Kollárova

Město se zavázalo plánovací smlouvou č. 204/2018 uzavřenou dne 24. 5. 2018 k vybudování zpevněné komunikace v Kollárově ulici do dvou let od nabytí účinnosti Změny č. 2 územního plánu města Černošice. K nabytí účinnosti došlo dne 22. 11. 2018. Město má tedy povinnost vybudování komunikace do 22. 11. 2020. Na vybudování komunikace v Kollárově ulici byl složen na účet města finanční příspěvek. V březnu 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.       Kollárova

Shrnutí situace a výsledků roku 2017

Z prostředků města proběhla v roce 2017 rekonstrukce dalších 3 ulic a 1 chodníku z původního balíku tzv. velkého třesku. 

Jednalo se o ulice Čajkovského, Domažlická, Mládežnická (pouze oprava povrchu místo původně plánované rekonstrukce ul. Tolstého) a chodník podél ul. Dobřichovická. U chodníku bylo realizováno také nové veřejné osvětlení.

Shrnutí situace a výsledků roku 2016

Z prostředků města proběhla v roce 2016 rekonstrukce dalších 8 ulic a 3 chodníků z původního balíku tzv. velkého třesku. 

(detaily veřejné zakázky zde)

Shrnutí situace a výsledků roku 2015

V roce 2015 byla nejdříve dokončena rekonstrukce ulice Dr. Janského, započatá již v roce 2014. Následně proběhla rekonstrukce ulic Na Drahách a Ukrajinská, pro které město získalo dotaci z titulu povodňových škod. V létě a na podzim pak další rekonstrukce, viz níže uvedený seznam.

 Rekonstrukce ulic Ukrajinská a Na Drahách

Z prostředků města proběhla v roce 2015 rekonstrukce dalších 9 ulic z původního balíku tzv. velkého třesku. 

 

Shrnutí situace a výsledků roku 2014

Od července 2014 probíhala rekonstrukce nejdelší místní komunikace - ulice Dr. Janského, a to v celé délce od Hotelu Kazín až po mokropeskou pláž. V rámci projektu bylo upraveno také parkoviště u pláže. Dokončeno bylo počátkem r. 2015.

 Rekonstrukce místní komunikace ul. Dr. Jánského

 

 Shrnutí situace a výsledků roku 2013

Ve výběrovém řízení na 1. etapu rekonstrukcí komunikací v roce 2013 v elektronické aukci zvítězila společnost Ekostavby Louny. V samostatném výběrovém řízení na stavbu dešťové kanalizace a vodovodu v ulici Pardubická a dešťové kanalizace přes pozemky pod základní školou zvítězila společnost Stavitelství Řehoř.

Dále bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci místních komunikací (Berounská, Jedlová, Chrudimská, Slunečná, Střední a Libušina), ve kterém zvítězila spol. Robstav stavby k.s, která nabídla provedení díla za celkovou cenu 3 815 880,- Kč.

Celková výše všech zakázek je cca 29 mil. Kč.

Financování staveb bylo zajištěno z úvěru, jehož přijetí schválilo zastupitelstvo 11. 10. 2012, a to až do výše 35 mil. Kč se splatností 10 let.

 

 Projektová dokumentace jednotlivých komunikací (realizace v roce 2013)

 

Ulice, které nebyly vybrány k rekonstrukci plně hrazené z prostředků města (v rámci projektu "velký třesk") a na jejichž výstavbě se podíleli občané v rámci programu rekonstrukcí ulic se spolufinancováním ze strany občanů

 

 

 Shrnutí situace a výsledků roku 2012

 

Seznam komunikací k rekonstrukci v roce 2012

Výběrové řízení na stavební firmu na všechny zařazené ulice pro rok 2012 s výjimkou Komenského (realizováno samostatně) a Pardubické (odloženo na podzim, podmíněně) vyhrála společnost PSVS a.s.. V elektronické aukci 26. dubna bylo dosaženo úspory -14% proti projektovému rozpočtu, což ale znamená cenu vyšší než byl původní předpoklad. Z tohoto důvodu z 19 původně vybraných ulic byly dvě vyřazeny - ul. Pod Višňovkou a ul. K Lesíku - město využilo svého práva zúžit rozsah projektu až o 20% jeho celkové hodnoty.

Rozhodnutím rady města dále došlo ke změně, kdy místo zamýšlené rekonstrukce Pardubické ulice (odložena kvůli získání vodoprávního povolení k vybudování dešťové kanalizace) byly k realizaci vybrány ulice V Mýtě a Berounské. Jejich realizace se ale vinou problémů se stavební firmou a vlivem klimatických podmínek nakonec dokončí až v roce 2013. Poslední změnou bylo vyřazení Gogolovy ulice kvůli zjištěným závadám na dešťové kanalizaci, jejíž oprava musí rekonstrukci samotné komunikace předcházet - byla nahrazena posledním chybějícím krátkým úsekem ulice Měsíční (spojka do Slunečné) .

 

Projektová dokumentace jednotlivých komunikací (realizace v roce 2012)

 

 Souhrnné informace a analýzy k projektu Velký třesk

 

Podklady, popis záměru, studie

 

   Aktualizované materiály:

 


   Pasport komunikací zařazených do záměru rekonstrukce:


 

 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek