Černošice
Černošice

Rekonstrukce komunikací


Plán na rok 2023

Rekonstrukce komunikací

Rekonstrukce ulic V Dolích, Jabloňová, Moravská, Akátová, Javorová a U Vodárny - koncem  ledna bylo vyhlášeno VŘ na zhotovitele stavby (předpoklad realizace duben až září  2023).

Kromě toho proběhne také oprava řady vedlejších nezpevněných ulic pomocí strojově položeného asfaltového recyklátu včetně zpevňujícího postřiku - ul. V Habřinách v délce 522 m, ul. Habrová v délce 109 m, ul. Nad řekou v délce 107 m, ul. Brněnská v délce 78 m, ul. Na Vyhlídce v délce 280 m, ul. Nádražní v délce 171 m, Osada Slunečná 550 m a ul. Pod Slunečnou v délce 70 m.

Úprava křižovatky ulic Slunečná, Javorová a Větrnná - blíže v sekci Veřejná prostranství

 

Plán na rok 2022

Rekonstrukce komunikací

Rekonstrukce ulic K Lesíku + Pod Školou, Arbesova + Smetanova a Jahodová - začátkem roku 2022 se uskutečnilo VŘ na zhotovitele stavby (předpoklad realizace 1.3. až 30. 9. 2022). Z 5 podaných nabídek byla jako nevhodnější vybrána společnost SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Rekonstrukce obrusných vrstev komunikací

Rekonstrukce obrusných vrstev komunikací K Višňovce, Říční - mezi ulicí Dr. Janského a žel. přejezdem, Smetanova (část) a Topolská mezi Masopustním náměstím a Kyjevskou ulicí - začátkem roku 2022 se uskutečnilo VŘ na zhotovitele stavby (předpoklad realizace 1.4. až 30. 8. 2022). Ze 2 podaných nabídek byla jako nevýhodnější vybrána nabídka společnosti METROSTAV Infrastructure, a. s.

Rekonstrukce chodníků

Připravené projekty komunikací v případě získání dotace

 •  Strakonická - situace, kompletní dokumentace - bylo zažádáno o dotaci v rámci zveřejněné výzvy MMR ČR, dotačního titulu 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací

Další připravené projekty pro rekonstrukce komunikací - zatím nepotvrzen časový ani finanční rámec realizace

 

 

Ulice a chodníky určené k rekonstrukci v násl. letech 

 • Alešova (úsek Husova - Havlíčkova) - bude zadáno zpracování PD
 • Boženy Němcové - zadáno zpracování PD
 • Gogolova - komunikace je na soukromých pozemcích
 • Hradecká  -komunikace je na soukromých pozemcích
 • Jiráskova - zadáno zpracování PD
 • Lermontova
 • Mánesova - zadáno zpracování PD
 • Na Ladech (úsek Slunečná - Jabloňová) - komunikace je na soukromých pozemcích
 • Na Pískách - zadáno zpracování PD
 • Olbrachtova - komunikace je na soukromých pozemcích
 • Pardubická - zadáno zpracování PD
 • Pod Ptáčnicí - zadáno zpracování PD
 • Pražská - 2. část
 • Revoluční
 • Svatopluka Čecha - bude zadáno zpracování PD
 • Slovenská
 • Táborská - zadáno zpracování PD
 • Tolstého - komunikace je na soukromých pozemcích
 • U Mlýna

Chodníky:

 • chodníky podél silnice II/115

"Developerské" (povinnost realizace před výstavbou domů) - mimo rozpočet města

 • Javorová
 • Akátová
 • nám. 5. května - bude zadáno zpracování studie
 • Příbramská
 • Werichova, K Dubu

 

Shrnutí za rok 2021

 

Shrnutí za rok 2020

 

Shrnutí za rok 2019

 • Kollárova (uhrazeno dle plánovací smlouvy ze soukromých zdrojů) 

 

Shrnutí za rok 2018

 • odvodnění komunikace Pod Višňovkou

 

Shrnutí situace a výsledků roku 2017

Z prostředků města proběhla v roce 2017 rekonstrukce dalších 3 ulic a 1 chodníku z původního balíku tzv. velkého třesku. 

Jednalo se o ulice Čajkovského, Domažlická, Mládežnická (pouze oprava povrchu místo původně plánované rekonstrukce ul. Tolstého) a chodník podél ul. Dobřichovická. U chodníku bylo realizováno také nové veřejné osvětlení.

 

Shrnutí situace a výsledků roku 2016

Z prostředků města proběhla v roce 2016 rekonstrukce dalších 8 ulic a 3 chodníků z původního balíku tzv. velkého třesku. 

(detaily veřejné zakázky zde)

 

Shrnutí situace a výsledků roku 2015

V roce 2015 byla nejdříve dokončena rekonstrukce ulice Dr. Janského, započatá již v roce 2014. Následně proběhla rekonstrukce ulic Na Drahách a Ukrajinská, pro které město získalo dotaci z titulu povodňových škod. V létě a na podzim pak další rekonstrukce, viz níže uvedený seznam.

 Rekonstrukce ulic Ukrajinská a Na Drahách

Z prostředků města proběhla v roce 2015 rekonstrukce dalších 9 ulic z původního balíku tzv. velkého třesku. 

 

Shrnutí situace a výsledků roku 2014

Od července 2014 probíhala rekonstrukce nejdelší místní komunikace - ulice Dr. Janského, a to v celé délce od Hotelu Kazín až po mokropeskou pláž. V rámci projektu bylo upraveno také parkoviště u pláže. Dokončeno bylo počátkem r. 2015.

 Rekonstrukce místní komunikace ul. Dr. Jánského

 

 Shrnutí situace a výsledků roku 2013

Ve výběrovém řízení na 1. etapu rekonstrukcí komunikací v roce 2013 v elektronické aukci zvítězila společnost Ekostavby Louny. V samostatném výběrovém řízení na stavbu dešťové kanalizace a vodovodu v ulici Pardubická a dešťové kanalizace přes pozemky pod základní školou zvítězila společnost Stavitelství Řehoř.

Dále bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci místních komunikací (Berounská, Jedlová, Chrudimská, Slunečná, Střední a Libušina), ve kterém zvítězila spol. Robstav stavby k.s, která nabídla provedení díla za celkovou cenu 3 815 880,- Kč.

Celková výše všech zakázek je cca 29 mil. Kč.

Financování staveb bylo zajištěno z úvěru, jehož přijetí schválilo zastupitelstvo 11. 10. 2012, a to až do výše 35 mil. Kč se splatností 10 let.

 

 Projektová dokumentace jednotlivých komunikací (realizace v roce 2013)

 

Ulice, které nebyly vybrány k rekonstrukci plně hrazené z prostředků města (v rámci projektu "velký třesk") a na jejichž výstavbě se podíleli občané v rámci programu rekonstrukcí ulic se spolufinancováním ze strany občanů

 

 

 Shrnutí situace a výsledků roku 2012

 

Seznam komunikací k rekonstrukci v roce 2012

Výběrové řízení na stavební firmu na všechny zařazené ulice pro rok 2012 s výjimkou Komenského (realizováno samostatně) a Pardubické (odloženo na podzim, podmíněně) vyhrála společnost PSVS a.s.. V elektronické aukci 26. dubna bylo dosaženo úspory -14% proti projektovému rozpočtu, což ale znamená cenu vyšší než byl původní předpoklad. Z tohoto důvodu z 19 původně vybraných ulic byly dvě vyřazeny - ul. Pod Višňovkou a ul. K Lesíku - město využilo svého práva zúžit rozsah projektu až o 20% jeho celkové hodnoty.

Rozhodnutím rady města dále došlo ke změně, kdy místo zamýšlené rekonstrukce Pardubické ulice (odložena kvůli získání vodoprávního povolení k vybudování dešťové kanalizace) byly k realizaci vybrány ulice V Mýtě a Berounské. Jejich realizace se ale vinou problémů se stavební firmou a vlivem klimatických podmínek nakonec dokončí až v roce 2013. Poslední změnou bylo vyřazení Gogolovy ulice kvůli zjištěným závadám na dešťové kanalizaci, jejíž oprava musí rekonstrukci samotné komunikace předcházet - byla nahrazena posledním chybějícím krátkým úsekem ulice Měsíční (spojka do Slunečné) .

 

Projektová dokumentace jednotlivých komunikací (realizace v roce 2012)

 

 Souhrnné informace a analýzy k projektu Velký třesk

 

Podklady, popis záměru, studie

 

   Aktualizované materiály:

 


   Pasport komunikací zařazených do záměru rekonstrukce:


 

 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie