Vyhledávání

rozšířené vyhledávání
Černošice
Černošice

 

 Úřední hodiny pro odbor územního plánování (Černošice) pouze: Středa 8:00 – 17:00 – telefonní hovory + osobní návštěvy

Veřejná prostranství

Veřejná prostranství


 

 

 

 

         Projekt počítá s vybudováním odpočívadla s lavičkami. Terasa bude na západní straně navazovat na stávající chodník s krátkým schodištěm, který terasu taktéž propojí se stávajícím chodníkem. Trojúhelníková plocha vymezená terasou a chodníky bude tvořit vyvýšený záhon s trávníkem a novým listnatým stromem ohraničený nízkou kamennou zídkou.  Návrh počítá s rozšířením stávajícího svažitého chodníku. Jižní hrana vyhlídkové terasy bude opatřena ocelovým zábradlím. Výplň zábradlí bude transparentní (nerezová síť). Odpočívadlo bude napojeno na pěší komunikaci, ul. Na Skále.

 

  • Změna povrchu Karlštejnské ulice v centru města (žulová dlažba místo betonové)

 

 

 

 

 
Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek