Vyhledávání

rozšířené vyhledávání
Černošice
Černošice

 

 Úřední hodiny pro odbor územního plánování (Černošice) pouze: Středa 8:00 – 17:00 – telefonní hovory + osobní návštěvy

Atletický ovál, hřiště a divadlo

Atletický ovál, hřiště, venkovní divadlo/třída


 

Aktuální stav: Realizace projektu byla zahájena na podzim 2017 a bude trvat cca 12 měsíců.

 

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ A DIVADLO/LETNÍ TŘÍDA U ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V létě 2014 městská rada zadala zpracování projektové dokumentace na venkovní sportoviště s atletickým oválem a venkovní hlediště s jevištěm, které by bylo možné využívat i jako letní třídu. Zadání vycházelo z ověřovací studie (studie, vizualizace), kterou předtím vypracovala firma Suncad jako podklad pro jednání o vytyčení pozemku 7000 m2 v prostoru pod základní školou a jeho následný převod do vlastnictví města. Zakázku získala zkušená firma Sportovní projekty spol. s r.o. 

V lednu 2016 byla předložena upravená verze studie, která zohlednila budoucí rozšíření pozemků ve vlastnictví města na celkovou rozlohu 12 000 m2, díky čemuž bylo možné optimalizovat umístění oválu, zachovat přímé propojení školy a nádraží a rozšířit parkový prostor.

Na podzim roku 2017 byl ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel stavby - firma PORR. Stavba byla zahájena v srpnu 2017 a měla by být dle smlouvy dokončena do konce roku 2018.

atletický ovál - klikněte pro zvětšení / stažení v PDF

atletický ovál

Zde je stručný popis některých důležitých a zajímavých aspektů:

 • Návrh optimálně využívá terénní konfiguraci a plochu 12 000 m2 pozemků pod školou, které město postupně získalo do svého vlastnictví v letech 2014 a 2016 k jejich využití ve prospěch školy a našeho města.

 • Umístění oválu a sportovišť v rámci možností minimalizuje terénní úpravy, zároveň respektuje stávající inženýrské sítě

 • Ovál je navržen v délce 250 metrů, doplněný o rovnou „stovku“ s doběhem. 

 • Uvnitř oválu jsou umístěna venkovní hřiště pro míčové hry, v jeho krajích prostor pro různé atletické disciplíny

 • Na západní straně je umístěna dráha a doskočiště pro skok do dálky

 • Vedle oválu bylo původně navrženo umístění posilovacích a obratnostních prvků, které však zatím musely být z projektové dokumentace vypuštěny vzhledem k souladu s platným územním plánem.

 • Návrh zachovává možnost průchodu od školy k nádraží (do ul. Z. Škvora).

 • Návrh přináší optimální bezbariérové napojení od hlavního vchodu školy do ulice Střední, která oblast školy spojuje s centrem Černošic

 • Oplocení se zamýšlí s ohledem na sportovní využití (míčové hry) a ochranu oválu nízkým plotem.

 • Parkové cestičky i venkovní hřiště v oválu budou vybaveny osvětlením

 • Ve střední části celého areálu je ponechána volně přístupná parková plocha navazující na centrální prostranství před hlavním vchodem školy. 

 • V severní části je umístěno venkovní hlediště pro cca 320 diváků, s dalším místem k stání či sezení na přírodním terénu po stranách

 • Jeviště je originálním architektonickým návrhem dřevěné stavby, která kombinuje využití jako téměř plnohodnotné jeviště (včetně divadla s několika úrovněmi kulis a stupni např. pro dětský sbor) a využití pro letní školní třídu (děti na pevných stupních místo nutnosti manipulace s židlemi)

 • Na severním okraji je navržena řada parkovacích míst podél Školní ulice

Odhad nákladů na vybudování celého areálu činí cca 26 milionů korun (vč. DPH).  

 

Vizualizace jeviště / letní třídy

viz1 viz2 viz3

 

Původní projektová dokumentace z roku 2014 (nadále platná pro dřevěné jeviště)

Studie (PDF, 1,5 MB) - atletický ovál, hřiště, park, venkovní divadlo/letní třída, parkoviště

situace

průvodní zpráva

sportovní areál, zázemí sportoviště, situace fitness (realizace v 1. fázi výstavby se nepředpokládá), plážový volejbal (realizace v 1. fázi výstavby se nepředpokládá), řez hlediště, jeviště 1, jeviště 2, jeviště pohledy,

technická zpráva ovál, technická zpráva fitness (realizace v 1. fázi výstavby se nepředpokládá), technická zpráva jeviště, technická zpráva hlediště

Poslední aktualizace 28. 1. 2018
 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek