Černošice
Černošice

Dokončené drobné investiční záměry (od 2011)

 


Technická infrastruktura

2011

 • dobudování veř. osvětlení v Puškinově ul. (51.824,- Kč, spoluúčast občanů 15.000,- Kč)
 • dobudování veřejného osvětlení v Ostružinové ulici (44.835,- Kč)

2012

 • přeložka vedení veřejného osvětlení v Lidické ulici (103.767,- Kč)
 • dobudování veřejného osvětlení v oblasti Lada (cca 400 tis. Kč)
 • dobudování veřejného osvětlení v Dr. Janského (u nového přechodu) (144.268,- Kč)
 • dobudování veřejného osvětlení v Měsíční ulici (308.000,-)
 • přeložka vedení veř. osvětlení ve Střední ul. (úsek Školní-Gorkého) (168.038,- Kč)

2013

 • výstavba veř. osvětlení v ul. Vrážská od ul. Dr. Janského po ul. Riegrova (285.000,- Kč)
 • přeložka vedení veř. osvětlení u křižovatky Dr. Janského - Vrážská (225.000,- Kč)
 • výstavba veřejného osvětlení v Čapkově ulici (189.249,- Kč)
 • nové veřejné osvětlení v Karlické ulici mezi ul. Vrážská a V Zahrádkách (423 500,- Kč)
 • odvodnění ulice Dr. Jánského - před ordinací dětského lékaře (39 540,- Kč)
 • odvodnění ulice Smetanova (36 471,- Kč)

2014

 • dodatečné osvětlení vybraných přechodů pro chodce (Vrážská, Dobřichovická)

2015

 • výstavba veřejného osvětlení v ul. Smetanova a Kollárova (49 449,- Kč)
 • výstavba veřejného osvětlení v ul. Libušina (157 785,- Kč)
 • výstavba veřejného osvětlení v ul. Mostecká (159 991,- Kč)
 • výstavba veřejného osvětlení v ul.Jiráskova (83 033,- Kč)
 • doplnění veřejného osvětlení v ul. Jičínská (18 000,- Kč)
 • výstavba veřejného osvětlení v ul. Modřínová (85 459,- Kč)
 • výstavba veř. osvětlení v ul. Dr. Janského mezi ul. Srbská a Rumunská (183 325,- Kč)
 • výstavba veřejného osvětlení v ul. Plzeňská (472 002,- Kč)
 • výstavba osvětlení přechodu v ul. Dobřichovická (109 834,- Kč)

2016

 • VO Střední ( Školní - Gorkého) ( 595 203,-Kč )
 • VO Plzeňská ( 472 002,-Kč )
 • VO ul. Dr. Janského ( úsek Srbská - Rumunská) ( 183 325,-Kč )
 • VO v Modřínové ulici ( 85 459,- Kč )
 • doplnění VO v Jičínské ul. ( 18 000,-Kč )
 • VO v Jiráskově ul. ( úsek Husova - Nerudova ) ( 83 033,-Kč )
 • VO Mostecká ( 159 991,-Kč )
 • VO Libušina ( 1. etapa ) ( 157 785,-Kč )
 • VO v ul. Smetanova a Kollárova ( 49 449,-Kč ) 

2017

 • VO Chebská ul., úsek Táborská - Kladenská ( 124 851,- Kč )
 • VO Jiráskova ( 464 766,- Kč )
 • VO v ul. Libušina ( 2. etapa ) ( 142 405,-Kč )
 • VO Jabloňová ( 167 175,-Kč )
 • VO Moravská ( 147 925,-Kč )
 • VO Zdeňka Lhoty ( úsek Říční - Jasmínová ) ( 204 596,-Kč )
 • VO Boženy Němcové ( 187 480,-Kč )
 • VO Mládežnická ( 93 128,-Kč )
 • VO Čajkovského ( 47 767,- )

2018

 •  doplnění VO v ul. pro pěší mezi ul. Komenského a V Horce ( 39 386,- Kč )
 •  VO Vrážská ( úsek Karlická - Sakrobonie ) ( 152 661,- Kč )
 •  VO pod ZŠ Mokropsy a propojovací do ul. K Lesíku ( 33 884,- Kč )  

2019

 •  VO Gogolova
 • VO v u. Střední, Mládežnická a Čajkovského
 • VO Dobřichovická
 •  VO v areálu vily Tišňovských

2020

 •  VO  v ulici Waldhauserova a Třebotovská
 •  VO Jansova a V Kosině
 •  VO Vrážská (Komenského - Karlštejnská)
 •  VO Fügnerova
 •  VO V Mýtě
 •  VO Karlštejnská (Fügnerova - V Dolích)
 •  VO Karlštejnská (Riegrova - Fügnerova) vč. parkoviště v ul. Karlštejnská

 

Místní komunikace

 

2011

2012

2013

 • rekonstrukce chodníku ve Vrážské ul., úsek od Dr. Janského po Riegrovu (793 530 Kč)
 • nový chodník v křižovatce K Lesíku a Dr. Janského (u žel. přejezdu) (situace I, situace II, řezy) (571 000,- Kč)
 • úprava retardéru v Karlické ulici (77 948,20 Kč)
 • propojení Berounské ulice chodníkem k přechodu přes Školní (situace I, situace II)
 • dobudování chodníku v ulici Kladenská před křižovatkou s Vrážskou (411 481,83 Kč)
 • dostavba chodníku v ul. Dobřichovická (mezi ul. Slunečná a V Habřinách) (326 005 Kč)

2014

2015

2018

 • chodník Vrážská (pravá strana, 2 úseky - od Riegrovy a od V Rybníčkách, levá strana - u Kravčíků)
 • chodník Vrážská (Karlická - vila Sakrabonie)

2019

 • chodník a nároží křiž. Husova a Dobřichovická, propojení chodníku v Husově a náhrada asfaltu v autobus. zálivu v Dobřichovické ul.
 • výměna dlažby v chodníku od Komenského k Hotelu Slánka a realizace chodníku od parkoviště u nádraží k podchodu pod tratí
 • výměna mlatového povrchu za dlažbu v před prostoru Haly Věry Čáslavské

2020

 •  chodník Červánková
 •  chodník Jansova

 

Městská zeleň

 

2012

 • kultivace okolí cyklostezky (Povodí Vltavy s.p.)
 • úprava lesíku nad ZŠ Mokropsy

2013

 • zdravotní prořezy zeleně (např. hřbitovy aj.)

2015

 • prořezy stromů v lesoparku Na Vírku a v topolové aleji na Radotín
 • ozdravný prořez vrby u kostela

2016

 • obnova aleje mezi Černošicemi a Radotínem (částí na pozemcích města)

2020

 • Projekt "Sázíme stromy": Na městském pozemku v lokalitě Na Koutech byl občany vysázen veřejný ovocný sad. Zelený pás napříč současnými poli zlepší zadržování vody a podpoří biodiverzitu. A v neposlední řadě vznikne nové místo pro příjemné procházky. Více viz: https://www.sazimestromy.cz/akce/zobraz/520.

 

Ostatní

2011

 • oprava spalinové cesty v bytě v Karlštejnské č.p. 259 (55.128,- Kč)

2012

 • výměna oken v budově hasičské zbrojnice JSDH Mokropsy (155 147,- Kč)
 • digitální tabule pro měření rychlosti vozidel - instalována na Dobřichovické ulici

2013

 • rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni ZŠ (1.406.000,- Kč)
 • výměna rozvodů teplé a studené vody v MŠ Karlická
 • zvýšení protihlukového valu u skateparku

2015

 • Oprava vodojemu v Kosině a v Karlické ulici (283 654,- Kč)

2016

 • rekonstrukce venkovního schodiště ZUŠ (půdorys, pohled) (288 985,- Kč)
 • protihluková izolace jídelny ZŠ Mokropsy (v rámci stavby centrálního vchodu a šaten)

2018

 • odvodnění přes soukromý pozemek v Dr. Janského
 • odvodnění v ul. Fugnerova
 • Husova ul. - oprava části komunikace
 • elektrorozvody v atletickém oválu
 • opravy vodohospodářského  zařízení v Radotínské ul.
 • oprava povrchu v ul. Pod Višňovkou
 • sloupky v centru
 • výměna dlažby v chodníku ve Vrážské ( Slánka – Komenského )
 • rekonstrukce vodovodního uzlu Vrážská – Riegrova – Střední – Karlická
 • odstranění trafo u školy
 • přepojení dešťové kanalizace z Karlštějnské do nové dešťové kanalizace ve Vrážské
 • vodovod Vrážská

2019

 •  Kanalizační a vodovod. přípojka pro pozemek p.č. 2657/31 (ovál)
 •  Odvodnění komunikace Pod Višňovkou
 •  DK ve Vrážské
 •  Kanal. přípojka k domu č.p. 118 ve Vrážské ul.
 •  Kanalizace ve Fialkové ulici
 •  Vodovodní a kanal. řad v ul. Marie Fisherové – Kvěchové
 •  Úprava vodárenského objektu ve Slunečné ul.
 •  Odvod dešť. vod v oblasti Horky
 •  Vodovod ve Vrážské

2020

 •  Splašková kanalizace Vrážská
 •  Vodojem Kosina - doplnění technologie

 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie