Černošice
Černošice

Opatření k eliminaci odtoku vody Na Poustkách

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Projekt opatření k eliminaci odtoku vod do zástavby města Černošice
  •  Je zpracována projektová dokumentace_technická zpráva (9.44 MB), na jejímž základě by bylo možné podat žádost o dotaci a realizovat navržená opatření, nicméně hledá se řešení majetkoprávního problému umožňujícího vydání stavebního povolení. 
  • Dne 21. 9. 2021 byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem a Středočeským krajem na Studii opatření k eliminaci odtoku vod do zástavby města Černošice (Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP Středočeského kraje, tematické zadání Životní prostředí - vodní hospodářství, žádost FVP/VOH/043335/2020), přičemž do 2 let má dojít k podání žádosti o dotaci na realizaci navržených a projektem zpracovaných opatření. Vzhledem k okolnostem znemožňujícím realizaci bylo požádáno o prodloužení tohoto termínu.
Stručný popis projektu

Cílem projektu je realizace opatření na lesní a zemědělské půdě v zájmové lokalitě nad zástavbou města Černošice. Opatření mají sloužit především k eliminaci odtoku vody do zástavby a zároveň mají sloužit k zadržování vody v krajině a podpoře zasakování dle zpracované studie a projektové dokumentace.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

zatím není

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: odhad: 8.350.000,- Kč
Požadovaný příspěvek : 0 Kč (zatím není známo)
Spoluúčast města: 0 Kč

Termíny realizace projektu:

Do 2 let od vyhotovení studie (2021) má dojít k podání žádosti o dotaci na realizaci opatření. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie