Černošice
Černošice

Rozšíření ZŠ Mokropsy A+

Kapacita naší základní školy s ohledem na demografický vývoj nebude stačit. Proto jsme se začali intenzivně zabývat možnostmi navýšení kapacity. V loňském roce jsme nechali dopracovat studii a následně i projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Záměrem je výstavba nového pavilonu na stávajícím hřišti mezi budovou „A“ a lesíkem, který bude podsklepený a bude mít tři nadzemní podlaží. Zároveň s tím dojde i k nástavbě stávající budovy „A“. Ta bude z lehké dřevěné konstrukce navržené s ohledem na nejnovější trendy ve stavebnictví a šetrnost k životnímu prostředí. Bude obsahovat třídu pro vaření s přilehlou jídelnou a střešní terasou. Současně s tím bude vybudováno propojení budovy A s budovou B v úrovni 2. NP. Čímž se více zprůchodní školní budovy. Se zvětšením kapacity školy je potřeba navýšit i ostatní kapacity, které už nebudou stačit. Bude proto provedena nástavba stávajících šaten, přístavba kuchyně, rozšíření jídelny, změna vytápění a v neposlední řadě výstavba nové trafostanice, která musí tomu všemu předcházet, neboť už nestačí stávající příkon. Na ploše mezi novým pavilonem nazývaným pracovně jako A+ a svahem lesíku vznikne další prostor menšího funkčního hřiště o rozměrech 9x39m, který může být variabilně využíván – např. během velké přestávky, pro družinu ale i pro veřejnost. Na střeše přístavby A+ bude umístěna fotovoltaická elektrárna. Předpokládané investiční náklady jsou odhadovány v částce cca 145 mil. Kč.

Zvětšení kapacity školy vyvolalo navýšení odběru el. energie na 3x800 A. Vzhledem k této vysoké hodnotě plánovaného odběru uzavřelo město Černošice se společností ČEZ Distribuce a.s. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení el. zařízení k distribuční soustavě do hladiny VN. Z uzavřené smlouvy vyplývá povinnost společnosti ČEZ Distribuce a.s. provést úpravu distribuční soustavy a pro město Černošice zřízení odběrného zařízení, respektive vybudovat odběratelskou transformační stanici, kabelovou přípojku NN a provést úpravu či výměnu rozvaděče ve škole. V současné době probíhá zpracování projektu nové trafostanice. Zároveň zajišťujeme potřebná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření správců sítí a další potřebné doklady pro vydání stavebního povolení, o které chceme co nejdříve požádat. Termín realizace je plánován za předpokladu poskytnutí dotace v letech  2025 – 2026, ale vše bude  záviset na tom, zda se nám podaří sehnat potřebné finanční prostředky, které jsou zapotřebí.

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Černošice: Foto Vladimír Dousek